Zoekresultaten

HARDCAST FSR 40 brandvertragende butyltape

Brandvertragende butyltape

Om brandverspreiding als gevolg van branddoorslag vanuit de gevel zoveel mogelijk te verhinderen, zijn brandveilige naadafdichtingen een doorslaggevende factor.

Belang rook- en warmteafvoer in gebouwen

In geval van brand moeten mensen vanzelfsprekend snel en veilig een gebouw kunnen verlaten. Daarnaast is het essentieel dat de schade zoveel mogelijk beperkt blijft.

PANIEK! De eerste 15 minuten gaan nu in...

Door de juiste voorbereidingen te treffen kan in de eerste 15 minuten van een calamiteit een hoop leed voorkomen worden.

Brandwerendheid plaatstalen binnenkozijnen en houten deuren

Staalkozijn Nederland ontwikkelt al jarenlang nieuwe brandwerende producten die aansluiten op de wensen van de klant. Zo was Staalkozijn de eerste die kozijnen op de markt bracht die af fabriek direct klaar waren om verwerkt te worden.

Brandkleppen bepalend voor overlevingskansen

Een van de belangrijkste aspecten van ventilatiekanalen zijn de brandkleppen. Doordat ze voorkomen dat brand- en giftige rookgassen zich verspreiden in het gebouw kunnen brandkleppen bepalend zijn voor de overlevingskansen bij een brand.

Drie oplossingen voor staalbescherming, één resultaat

Draagconstructies in staal zijn niet meer weg te denken uit de bouwwereld. Ze zijn doorgaans snel en eenvoudig te plaatsen en brengen voor elke betrokken partij dus een zeker financieel voordeel met zich mee.

Wat is brand precies en waarop wordt getest? Een woordje uitleg.

De Europese brandweerstandnormen hebben langzamerhand de overhand gekregen op de nationale normen en zijn voortaan de referentie inzake tests en brandclassificatie.

Brandveiligheid is meer dan brandveilige producten alleen

Waar het lijkt dat voldaan kan worden aan de eisen van brandveiligheid met gebruik van brandveilige materialen, is het zeker bij brandvertragend behandeld hout belangrijk iets verder te kijken.

Brandwerende Systemen: optimale brandwerendheid!

Op zoek naar inventieve totaaloplossingen? Walraven B.V. biedt met haar Brandwerende Systemen een uitgebreid pakket aan afdichtingsproducten voor passieve brandbescherming van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.

 

Geef brand en rook geen kans

Al tientallen jaren vervult FOAMGLAS® een voortrekkersrol op het vlak van onbrandbare isolatie binnen de bouwsector .