IsoBouw SlimFix XT Passief, dakpanelen voor energieneutraal bouwen

Met Rc-waarden t/m 12,0 zijn SlimFix XT Passief dakpanelen uw antwoord op de strenger wordende isolatie-eisen 

Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Met SlimFixXT® Passief dakelementen kunt u nu al op zeer eenvoudige wijze de Rc-waarden bereiken die nodig zijn voor energieneutraal bouwen of passiefhuis. SlimFixXT® Passief is dubbel duurzaam. Niet alleen de hoge isolatiewaarden, maar ook het gebruik van louter milieu vriendelijke, recyclebare componenten makenSlimFixXT® Passief de meest ‘groene’ keuze voor het isoleren van het hellende dak.

Kenmerken

 • Ideaal voor energieneutraal / passiefhuis bouwen;
 • Door Efectis gecertificeerde brandreactieklasse C-s2, d0;
 • Duurzame en milieuvriendelijke dakpanelen;
 • Hoge blijvende isolatiewaarden.
   

Referentienummers


Samenstelling

Systeemopbouw

SlimFixXT Passief dakelementen zijn leverbaar in de volgende isolatiewaarden en zijn geschikt voor vrijstaand of geschakeld:

 • SlimFixXT Passief 8.0;
 • SlimFixXT Passief 9.0;
 • SlimFixXT Passief 10.0;
 • SlimFixXT Passief 11.0;
 • SlimFixXT Passief 12.0.
Elementopbouw, materiaal
 • Bovenplaat: vochtbestendige houtspaanplaat, KOMO gecertificeerd, klasse V-E1, 8 mm dik, oranje cachering met handige referentiestrepen;
 • Isolatiekern EPSHR-SE volgens BRL 1306, met verhoogd isolerend vermogen;
 • Extra tussenplaat: vochtbestendige houtspaanplaat, KOMO gecertificeerd, klasse V-E1, 8 mm dik;
 • Onderplaat: vochtbestendige houtspaanplaat, KOMO gecertificeerd, klasse V-E1, 8 mm dik, voorzien van een onbrandbaar Xire®-schild en een witte zichtzijde;
 • Langslatten, gootregel en tengellatten: Europees vurenhout .

Vorm en afmeting

Afmetingen, gewicht
 • Breedte: 1.020 mm;
 • Lengte: Op specificatie van 3.620 tot 7.500 mm;
 • Overstekken: de toegestane lengte is projectafhankelijk en wordt door IsoBouw in voorkomende gevallen berekend.
TypeDikte, mm*Gewicht, kg/m²
SlimFixXT Passief 8.027526
SlimFixXT Passief 9.030827
SlimFixXT Passief 10.034228,5
SlimFixXT Passief 11.037629
SlimFixXT Passief 12.040929,5

*Dikte element is exclusief tengellat van 20 mm


Prestaties

Mechanische eigenschappen

De overspanningen zijn afhankelijk van het windgebied. Raadpleeg voor de overspanningen de overspanningstabel.

Vuur, explosie
 • Brandwerendheid: dakconstructies met SlimFixXT Passief dakelementen hebben een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van meer dan zestig minuten. IsoBouw Prefab dakelementen voldoen daarmee ruimschoots aan de eis van het Bouwbesluit. Bij rookgasafvoeren een mantelbuis toepassen waarvan de buitenkant niet warmer kan worden dan 90°C;
 • Gedrag bij brand: brandreactieklasse C-s2, d0.
Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
 • Vochtopname: de EPSHR-SE isolatiekern van de dakplaten is ongevoelig voor vocht, zodat de thermische isolatie blijvend gewaarborgd is.
 • Bestandheid: geen kromtrekking, krimp en scheurvorming.
Akoestische eigenschappen
 • Vrijstaande woningen, eis: bij een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied dient de karakteristieke geluidwering minimaal 20 dB te zijn (wering buitengeluid). SlimFixXT Passief heeft een geluidisolatiewaarde van Rw > 34 dB. Hiermee wordt dus ruimschoots voldaan aan de eis.
  Bij ‘onbenoemde ruimten’ (zolders) gelden geen eisen;
 • Geschakelde woningen, eis: bij geschakelde woningen worden er naast de wering van buitengeluid ook eisen gesteld aan het overgangsgeluid. Bij uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied moet de karakteristieke geluidwering minimaal 52 dB zijn. Hier wordt doorgaans aan voldaan bij toepassing van SlimFixXT Passief. Dit is afhankelijk van de grootte van de verblijfsruimte. IsoBouw kan indien gewenst projectspecifiek advies geven.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Dakplaten voor hellende daken voor pannenbedekking t/m klimaatklasse 2 in nieuwbouw. Voor andere dakbedekkingen dan betonpannen dient overleg met IsoBouw en de constructeur plaats te vinden.

Ontwerpdetails

Ter ondersteuning heeft IsoBouw voor veel van haar producten aansluitdetails uitgewerkt. Deze detailleringsoplossingen helpen je de juiste detailleringen te hanteren bij bijvoorbeeld goot-, raam- en/of nokaansluitingen, inclusief advies over de luchtdichte afdichting van bouwdelen onderling. De detailleringsoplossingen zijn te downloaden in PDF, DGN, DWG of DXF bestanden.

Bestektekst

IsoBouw heeft een bestekservice.


Verwerking en montage

Door de aannemer, volgens verwerkingsvoorschriften en aanvullende instructies van IsoBouw Systems bv.


Economische factoren

Prijs

Bekijk de prijslijst voor de actuele bruto-prijzen.

Leveringsvoorwaarden

Voor alle transacties, werkzaamheden, adviezen, ontwerpen e.d., gelden onze bij de Arrondissementsrechtbank te Breda op 12 december 2011 onder nummer 38/2011 gedeponeerde Algemene Verkoopvoorwaarden.

Levering

Via de hout- en bouwmaterialenhandel.

Levertijd

Volgens opgave IsoBouw Systems bv.

Leveringsgebied

Benelux.

Technische service

Productdocumentatie, technische details, projectgerichte ondersteuning, bestekservice en verwerkingsvoorschriften.

Milieu en gezondheid

IsoBouw-producten zijn duurzaam, recyclebaar en (H)CFK-vrij. Toepassing vermindert het energieverbruik en de CO2-uitstoot aanzienlijk. Bovendien zijn de producten vriendelijk voor de gezondheid, zowel bij de productie (geen schadelijke stoffen), verwerking (geen stofontwikkeling of irriterende vezels) als in de gebruiksfase (gezond binnenmilieu).