Overzicht productnieuws

Circulair bouwen krijgt extra aandacht in de bouwregelgeving

De sinds 2013 ingevoerde milieu-prestatie-eis wordt inmiddels door alle partijen in de bouw gedragen en zorgt voor uniformiteit in de berekening van de milieuprestatie.

De gevel mag weer stralen

Nu de crisis voorbij is merken we bij Sto dat er steeds meer expressieve gevelontwerpen gemaakt worden.

Doe je wettelijke energiebesparingsplicht en gebruik de JET BIK kennis en rekentool

Verbruikt je bedrijfspand, kantoor of winkel jaarlijks minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan ben je vanaf nu wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

Een warmtepomp is geweldig… totdat je hem hoort

De lucht-water warmtepomp levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de energierekening, op een duurzame manier. De warmtepomp heeft één nadeel: de geluidsproductie.

Optimaal vergaderen in elke samenstelling dankzij mobiele wandoplossing

Gebouw de Vlinder is het hoofdkantoor van Baalderborg Groep en biedt naast werkplekken voor de stafdiensten tevens een Activiteiten Centrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Woonstichting De Key renoveert polyester dakkapellen in Zandvoort

Woonstichting De Key is een actief bouwende woningcorporatie met 37.000 verhuureenheden in Amsterdam, Diemen en Zandvoort.

Luchtreinigende dakpannen dragen bij aan oplossing stikstofprobleem

Dat stikstof nu echt een probleem wordt is in het nieuws breed uitgemeten. De rechter heeft een uitspraak gedaan en de minister kan aan het werk.

Grote bouwprojecten zijn zelfs stil komen te liggen of gaan helemaal niet meer door.

Nieuwe Trimax-Hybride dorpel van Holonite maakt productieproces efficiënter!

Graag introduceren wij u onze nieuwste dorpel: de Trimax-hybride! Een ontwerp dat is voortgekomen door vraag en aanbod samen te voegen.

Noise Shield geluidsisolatiepakket maakt einde aan geluidsoverlast

Noise Shield is een akoestisch ontkoppeld voorzetsysteem om de geluidwering van wanden en hellende daken te verbeteren. Door de hogere geluidwering wordt minder hinder ondervonden van buren- en buitenlawaai.

Mooie match in een bijzondere omgeving

Niet íedere medewerker van Slachtofferhulp Nederland voert zware, vertrouwelijke gesprekken. Maar een flink aantal van hen doet dat wel.