Zoekresultaten

Detectiecentrale intelligent - Saval

Brandveiligheid

Mede door de stevig aangetrokken eisen in het Bouwbesluit zijn gebouweigenaren, ontwikkelaars en architecten er inmiddels helemaal van doordrongen dat brandveiligheid ook in een heel vroeg stadium in het ontwerp moet worden geïntegreerd.