Overzicht productnieuws

Strengere eisen rookwerendheid deuren

Per 1 juli 2021 gelden er nieuwe eisen voor rookwerendheid van deuren. En dat is belangrijk, want rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Met deze strengere eisen moet de rookverspreiding bij brand afnemen en het aantal slachtoffers dalen.

Introductie nieuwe brand- en rookwerende deuren van Kegro

Per 1 juli 2021 treden nieuwe eisen in werking voor de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen en gaan in nieuwe gebouwen strengere eisen gelden tegen rookverspreiding die zijn afgestemd op de Europese classificatie Sa en S200.

Waarom brandwerende deuren?

Om een gebouw brand- en vluchtveilig te maken worden gebouwdelen onderverdeeld in brandcompartimenten met daarin brandwerende deuren. Deze hebben weerstand tegen vuur zodat branddoorslag wordt uitgesteld.

 

GND Garantiedeuren - verplicht zelfsluitende deuren en aangescherpte rookwerendheid

Per 1 juli is het voorschrift voor toegangsdeuren van woningen in woongebouwen uitgebreid. Uit het oogpunt van brandveiligheid is bepaald dat deze deuren zelfsluitend moeten zijn.

 

Een deur is maar gewoon een deur tot het wooncomplex vol rook staat

Rookverspreiding is bij brand in woningen of gebouwen een groot probleem.

Marktleider in Nederland

Het familiebedrijf begon in 1927 als blikslager en is inmiddels uitgegroeid tot markleider in Nederland op het gebied van brandwerende deuren, met Europa als groeimarkt.

Zwaardere Europese norm voor brand- en rookwerende deuren

Om een gebouw brand- en vluchtveilig te maken worden gebouwdelen onderverdeeld in brandcompartimenten met daarin brandwerende deuren. Deze hebben weerstand tegen vuur zodat branddoorslag wordt uitgesteld.

 

Dodelijke rook maakt meer slachtoffers dan eigenlijke brand!

Dat rook meer slachtoffers maakt dan de daadwerkelijke brand, is inmiddels bewezen. De nieuwe normen gaan daarom dieper in op de werkelijke luchtdichte afsluiting van de systemen. Dit in tegenstellig tot de huidige normen.

 

Wat is brand precies en waarop wordt getest? Een woordje uitleg.

De Europese brandweerstandnormen hebben langzamerhand de overhand gekregen op de nationale normen en zijn voortaan de referentie inzake tests en brandclassificatie.

Strengere eisen voor rookwerende deuren

In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat in het voorjaar van 2019 van kracht wordt, zijn aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen.