Overzicht productnieuws

Marktleider in Nederland

Het familiebedrijf begon in 1927 als blikslager en is inmiddels uitgegroeid tot markleider in Nederland op het gebied van brandwerende deuren, met Europa als groeimarkt.

Zwaardere Europese norm voor brand- en rookwerende deuren

Om een gebouw brand- en vluchtveilig te maken worden gebouwdelen onderverdeeld in brandcompartimenten met daarin brandwerende deuren. Deze hebben weerstand tegen vuur zodat branddoorslag wordt uitgesteld.

 

Voor brandwerende deuren uitsluitend de NEN-EN 1634-1 nog van kracht

Sinds het einde van het vorig jaar is alleen nog maar de Europese NEN-EN 1634-1 geldig, nadat daarvoor Nederlandse norm NEN 6069 nog gebruikt kon worden.

Een deur is gewoon maar een deur totdat rook de slaapkamer bereikt

Bij brand in woningen of gebouwen vormt rookverspreiding een groot probleem. Relatief kleine branden produceren veel rook die zich in het gebouw of de woning verspreidt.

Dodelijke rook maakt meer slachtoffers dan eigenlijke brand!

Dat rook meer slachtoffers maakt dan de daadwerkelijke brand, is inmiddels bewezen. De nieuwe normen gaan daarom dieper in op de werkelijke luchtdichte afsluiting van de systemen. Dit in tegenstellig tot de huidige normen.

 

Wat is brand precies en waarop wordt getest? Een woordje uitleg.

De Europese brandweerstandnormen hebben langzamerhand de overhand gekregen op de nationale normen en zijn voortaan de referentie inzake tests en brandclassificatie.

Strengere eisen voor rookwerende deuren

In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat in het voorjaar van 2019 van kracht wordt, zijn aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen.

Brandwerende deuren van Heinen: EI1-120/EW-180/EI2-180

De brandweerstandstests met succes doorstaan is goed, maar Heinen presteert nog beter.

Milieu als permanent aandachtspunt in de juiste keuze voor brandwerende binnendeur

Niet alleen de reguliere binnendeuren verdienen aandacht, maar ook brandwerende binnendeuren. Want: Hoe is het gesteld met de regelgeving?

Nieuwe eisen voor rookwerende deuren

Stikken door rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Rookwerendheid van binnen- en buitendeuren is dus cruciaal voor de veiligheid en daarom is het belangrijk om vast te kunnen stellen of een deur rookwerend is.