Overzicht productnieuws

Chubb case study - datacentrum Orange Business Services

Orange Business Services heeft ter bescherming van haar datacentrum tegen brand gekozen voor een Chubb branddetectie- en blusgassysteem.

ONZE AANPAK VOOR DE EERSTE 15 MINUTEN BIJ BRAND

Optimale (brand)veiligheid bestaat volgens ons altijd uit de juiste balans tussen de onderdelen Interventie, Installatie en Instructie, met jou als middelpunt.