Overzicht productnieuws

Toiletcabines Kupan bieden veiligheid, comfort en privacy

Het bouwbesluit schrijft de norm voor van 0,9 x 1,2 meter voor toiletten, maar vermeldt niet of dit comfortabel is.