Overzicht productnieuws

Hydraulisch inregelen van koelinstallaties

De Δt is voor koelinstallaties namelijk meestal kleiner dan voor verwarmingsinstallaties. Hierdoor wordt de invloed van het debiet op het afgegeven vermogen groter.

Een veilig verblijf op het dak

Zoals bekend dient op elk plat dak waar werkzaamheden worden verricht, een veilige zone zichtbaar aanwezig te zijn.