Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
  • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
  • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
  • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

In deze Basiskennis Installaties besteden we niet alleen aandacht aan de klassieke indeling van de ventilatiesystemen volgens NEN 1087. Hieronder gaan we ook in op de nieuwe ontwikkelingen van ventilatie-installaties sinds BENG is aangekondigd en het Monicair praktijkonderzoek dat in 2015 is gepubliceerd.

In de praktijk is de klassieke NEN 1087-indeling aan het vervagen en er ontstaan mengvormen zoals decentrale gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en hybride systemen waarin natuurlijke en mechanische ventilatie gecombineerd wordt. In mei 2020 is de herziening van de ventilatienorm NEN 1087 afgerond. Zodra de norm in de bouwregelgeving wordt aangewezen, gaat die van kracht. Dat gebeurt mogelijk nog in 2021.

Meteen een product vinden? >> Ventilatie-installaties op NBD-Online

Mengvormen van ventilatiesystemen

In de praktijk is de klassieke NEN 1087-indeling van ventilatiesystemen aan het vervagen en er ontstaan mengvormen waarin natuurlijke en mechanische ventilatie gecombineerd worden.