'Elektrische verwarming is een goedkope en een zeer makkelijk te installeren oplossing'

Nul op de meter houdt in dat woonhuizen en andere gebouwen zelfvoorzienend zijn. Dit betekent dat zij net zoveel energie opwekken als dat ze verbruiken. Door dergelijke concepten wordt men minder afhankelijk van vervuilende externe energiebronnen, dit draagt bij aan een schoner klimaat. Daarnaast zit er ook een financieel voordeel aan voor de bewoners. Zij kunnen ‘nul’ op de rekening uitkomen. Luuk Peters, International Sales Manager van Heating Group geeft aan hoe het bedrijf omgaat met energiebesparing in woningen:


Hoe kun je er voor zorgen dat ‘de nul op de meter’ daadwerkelijk wordt gehaald?

'Nul op de meter kan worden gehaald door een juiste samenwerking tussen alle betrokken partijen. Er zijn namelijk een hoop factoren die invloed hebben op het resultaat, bijvoorbeeld de isolatiewaarden van een huis, het opwekken van de energie en het soort klimaatsysteem dat wordt gebruikt. Alleen door alle factoren goed op elkaar af te stemmen kan je het Nul op de meter concept goed uitwerken en blijven verbeteren.' 


Wat betekenen de eisen die aan nieuwbouwwoningen worden gesteld voor de huidige productlijnen die jullie aanbieden?

'Voor onze huidige productlijnen betekent dit dat de toepassing gaat veranderen. Elektrisch verwarmen werd in het verleden met name in de industriële markten toegepast. Nu komen daar de woningbouw en de utiliteit bij. In tegenstelling tot de industrie wordt er binnen deze nieuwe markten veel meer waarde gehecht aan het design van de heaters. Daarnaast moet Heating Group International ook blijven werken aan de technische ontwikkeling van de heaters. Zo worden er steeds strengere eisen gesteld aan de temperatuurregeling die er op de heaters zit. Volgens de ERP 2018 die in januari 2018 in is gegaan moeten alle elektrische verwarmingspanelen voorzien zijn van een digitale thermostaat met ten minste een dag/week programma en een open raam detectie. Met onze Eco-Conso panelen voldoen wij aan al deze eisen.' 


Hoe kunnen jullie producten bijdragen aan de milieueisen die voor Nul op de meter woningen worden gesteld?

'Heating Group International verkoopt elektrische verwarmingssystemen. Nul op de meter woningen zijn voorzien van zonnepanelen welke de systemen van Heating Group International kunnen direct kunnen voeden met de opgewekte energie. Hierdoor zijn er dus geen externe energiebronnen nodig. Vaak is er maar weinig vermogen nodig in de concepten. Elektrische verwarming is dan een goedkope en een zeer makkelijk te installeren oplossing.' 


Welke factoren zijn volgens u doorslaggevend voor het succes van Nul op de meter nu en in de toekomst? 

'Het slagen van het concept hangt in onze ogen sterk af van de mate van samenwerking tussen de diverse bedrijven. Wanneer alle partijen met elkaar blijven praten en van elkaars expertise gebruik blijven maken kan het concept blijven doorontwikkelen.'