'We kijken bij Jaga ook naar het milieu en het comfort voor bewoners en combineren die componenten'

Duurzaam wonen is helemaal van deze tijd. Om zo zuinig mogelijk te wonen is het begrip Nul op de meter in het leven geroepen. Ook bij Jaga, leverancier van ondermeer verwarmingen en installatiematerialen, is de term niet onopgemerkt gebleven. Wendy Stevens, marketing manager bij Jaga. vertelt hoe Jaga inspeelt op Nul op de meter woningen en hoe deze eis behaald kan worden: 


Wat betekent ‘Nul op de meter’ precies volgens jullie en waarom is dit begrip zo belangrijk?

'Onze samenleving speelt steeds meer in op duurzaamheid en duurzaam wonen. Het binnenklimaat en comfortabel leven spelen hierbij een grote rol. Er zijn steeds meer mensen die hun woning energieneutraal of te wel Nul op de Meter willen maken. Bij een Nul op de Meter woning wordt het netto energieverbruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen.' 


Hoe kun je er voor zorgen dat ‘de nul op de meter’ daadwerkelijk wordt gehaald?

'Er zijn veel verschillende concepten die je kunt toepassen om Nul op de Meter te bereiken, namelijk:

 

  • Isolatie
  • Low-H2O radiatoren
  • Zonneboilers
  • Zonnepanelen
  • Kierafdichting
  • Ventilatie / Mechanische ventilatie
  • Energiebesparende beglazing, 
  • Toepassen van een lucht-warmtepomp

Door de concepten goed op elkaar af te stemmen ontstaat synergie.' 


Wat betekenen de eisen die aan nieuwbouwwoningen worden gesteld voor de huidige productlijnen die jullie aanbieden?

'Jaga is al lange tijd klaar voor de toekomst en heeft diverse producten in de huidige collectie die voldoen aan de nieuwe eisen voor nieuwbouw woningen. Denk aan de Low-H2O radiatoren die op zeer lage temperaturen optimaal werken en de Jaga Oxygen2 die niet alleen verwarmt, maar ook ventileert.' 


Hoe kunnen jullie producten bijdragen aan de milieueisen die voor Nul op de meter woningen worden gesteld?

'Jaga is al ruime tijd bezig met onderzoek naar de beste oplossingen voor het binnenklimaatvraagstuk in de toekomst. We kijken daarbij niet alleen naar duurzaamheid, niet alleen naar het milieu en ook niet alleen naar het comfort voor bewoners. Wij proberen er alles aan te doen om al die componenten te combineren. De Low-H2O radiatoren zijn daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Diverse internationele onderzoeksinstellingen hebben de Low-H2O radiatoren getest en energiezuinig bevonden. Door hun kleinere waterinhoud bereiken ze sneller hun volle vermogen, warmen ze sneller op en blijven de dezelfde warmte afgeven. Ze zijn daardoor dus toekomstbestendig en kunnen bovendien meer dan alleen verwarmen. 


Volgens Europese richtlijnen moet alle nieuwbouw in 2020 bijna energieneutraal zijn. Dit betekent dat huizen niet méér energie mogen kosten dan ze zelf opbrengen. De verwarmingssystemen zullen allemaal op lage temperatuur werken en vanuit een hernieuwbare energiebron (bv. zonne-energie of grondwater) gevoed worden. Als gevolg hiervan zullen er over vijf tot tien jaar nauwelijks cv-ketels toegepast worden in nieuwbouwprojecten. Traditionele radiatoren met gasketels zien we niet meer terug in huizen en gebouwen die rond 2020 gebouwd worden.


Nieuwe isolatietechnieken

Naast de nieuwe Europese richtlijnen zijn er ook andere ontwikkelingen die de keuze van radiatoren in de toekomst zullen beïnvloeden. Nieuwe isolatietechnieken bijvoorbeeld, zorgen dat woningen steeds minder warmte verliezen. Goed voor de energiebesparing natuurlijk, maar hierdoor komt steeds minder frisse lucht in de woning waardoor gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Ventileren wordt dus in toenemende mate een must. Het is belangrijk om ventileren en verwarmen goed op elkaar aan te laten sluiten, zodat een optimaal binnenklimaat gecreëerd wordt.'


Welke factoren zijn volgens u doorslaggevend voor het succes van Nul op de meter nu en in de toekomst?


 'Er zal steeds meer vanuit één totaalconcept samengewerkt moeten worden tussen projectontwikkelaars, adviseurs, aannemers, installateurs en leveranciers. Wanneer alle componenten namelijk op elkaar af worden gestemd, zullen ze elkaar versterken. Niet de verschillende partijen en leveranciers, maar de woning en het comfort van de bewoners moeten het uitgangspunt zijn. Per woning moet worden gekeken naar het energieverbruik, de investering en de gegarandeerde energiebesparing die aanpassingen op kunnen leveren.  Een woning energieneutraal maken, met Nul op de Meter, is een grote investering, dus dat vraagt om een gedegen aanpak. 


Op dit moment is het voor individuele woningeigenaren nog moeilijk om een partij te vinden die alleen hun woning vanuit een totaalconcept-aanpak kunnen verduurzamen. Maar in de projectbouw, bijvoorbeeld bij woningcorporaties, wordt er al wel vanuit een totaalconcept gewerkt. Hier wordt op voorhand immers gekeken of alle benodigde componenten bij elkaar passen. De kosten van het opzetten van het concept kunnen verdeeld worden over het gehele project. Stichting Happy Balance heeft een concept ontwikkeld waardoor Nul op de Meter gerealiseerd kan worden. De woning wordt duurzaam en zorgt voor een comfortabel leefklimaat. 


Duurzame investering

Een slimme financiering zorgt ervoor dat de duurzame investering geen extra lasten legt bij de bewoners door de bespaarde energienota’s aan te wenden voor de aflossing van de investering. We zullen dus allemaal slimmer moeten samenwerken om werkende en betaalbare concepten beschikbaar te stellen aan de consumenten die bereid zijn om de investering aan te gaan.'