Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Jaga Oxygen is geen traditionele radiator of ventilatie, maar een intelligent gestuurd en energiebesparend luchtverversingssysteem. De Oxygen Hybrid Solutions zijn kant-en-klare toestellen (plug&play), die voor ventilatie maar ook voor verwarming en/of koeling zorgen.

Kenmerken

EFFICIËNT: altijd en overal de ideale binnenlucht

 • INTELLIGENT: meet de luchtkwaliteit en grijpt in waar nodig;
 • ESTHETISCH: onzichtbaar ingebouwd in uw Low-H2O radiator;
 • COMFORTABEL: tochtvrij en vrijwel geruisloos;
 • GEZOND: geen vervuilende centrale aanvoerkanalen maar rechtstreekse luchttoevoer per kamer;
 • BESPAREND: gestuurd per vertrek, nooit meer onnodig ventileren;
 • GEBRUIKSVRIENDELIJK: eenvoudige bediening per kamer of centraalgestuurd;
 • GRATIS NACHTKOELING: met de boost-functie wordt ’s avonds volop koele buitenlucht binnengehaald;
 • GEMAKKELIJKE INSTALLATIE: met individuele of centrale bediening;
 • VOORBEREID: aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit, de NEN1089 en NPR1090.

Referentienummers

 • Radiatoren
 • JAGA; OXYGEN
 • (56) Warmtedistributievoorzieningen
 • 60.00 verwarmingsinstallaties, 61.00 ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties, 61.42 ventilatie-, verwarmings- en bevochtigingsapparaten
 • Cv-radiatorLuchtverversing

Samenstelling

Systeemopbouw

De Jaga Oxygen utiliteitsoplossingen zijn ontworpen voor ruimtes met een hoge bezetting, deze systemen hebben een ruim bemeten ventilatiedebiet, speciaal voor klaslokalen en kantoren. De oplossingen voor woningbouw en zorgsector zorgen voor comfortabele luchtverversing in ruimtes met een lagere bezetting.

HOGE BEZETTING
Oxygen Campus:

 • Jaga Oxygen Campus houdt de CO2-concentratie onder de 1.200 ppm, terwijl het geluid op een laag niveau blijft;
 • Standaard wordt het geïnstalleerd met een gebouwbeheersysteem, dat het volledige binnenklimaat meet en automatisch reguleert;
 • Alle ruimtes zijn afzonderlijk te beheren; 
 • Speciaal voor het onderwijs kunnen de radiatoren worden voorzien van een penseel- en/of onderrooster.

Oxygen Office:

 • Jaga Oxygen Hybrids combineert de functies van verwarmen en ventileren in één behuizing. Dat leidt tot een aanzienlijke energiebesparing; 
 • Het Green Wire regelsysteem past luchtkwaliteit, vochtigheid en temperatuur in iedere ruimte aan de lokale omstandigheden aan;
 • Het werkt volledig automatisch, maar kan in iedere ruimte ook eenvoudig door de gebruiker worden aangepast; 
 • Het systeem kan worden uitgebreid voor (passieve) koeling.

LAGE BEZETTING
Oxygen Home & Care

 • Door de gebruikte Low H2O-techniek kent de verwarming altijd een veilige aanraaktemperatuur en betere warmtespreiding in het hele vertrek;
 • Het ventilatiedeel zorgt voor frisse buitenlucht zonder tocht, omdat de verse lucht wordt opgewarmd tot de omgevingstemperatuur;
 • CO2-sensoren maken dagelijkse bediening overbodig;
 • Het systeem werkt geheel automatisch en de bewoners en verzorgers hoeven dus niet te leren hoe het werkt.

Oxygen Hybrid WTW

 • Stand-alone ventilatiesysteem met warmteterugwinning en Low-H2O radiator;
 • De Hybrid WTW wordt tegen een buitenmuur geplaatst, waarin gaten zijn gemaakt;
 • De gebruikte lucht die wordt afgevoerd, geeft eerst zijn warmte af aan de schone, gefilterde lucht die wordt toegevoerd. Hierdoor wordt energieverlies beperkt tot een absoluut minimum; 
 • De radiator wordt gewoon aangesloten op het c.v.-circuit zoals elke andere radiator, en het ventilatiegedeelte wordt aangesloten op een stopcontact;
 • De intelligente sensoren voor CO2, luchtvochtigheid en binnen- en buitentemperatuur meten de luchtkwaliteit en bepalen de benodigde hoeveelheid ventilatie;
 • Op het duidelijke bedieningpaneel kan de werking worden aangepast aan de persoonlijke voorkeur. 
Toebehoren

Daarnaast zijn er ook Oxygen Refresh Units beschikbaar, die los geplaatst kunnen worden of geïntegreerd in bestaande Low-H2O radiatoren. Zowel de Hybrid Solutions als de Refresh Units kunnen gestuurd worden via een in het toestel geïntegreerde bediening of via het intelligente centrale sturingssysteem Green Wire.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

De Jaga Oxygen radiatoren zijn ontworpen voor klaslokalen en kantoren, de woningbouw en zorgsector.

Bestektekst

Jaga heeft een bestekservice.

Milieu en gezondheid

Luchtkwaliteit

Al meer dan 20 jaar geleden werd geconstateerd dat in veel gebouwen de luchtkwaliteit ongezond is. Recentelijk onderzoek toont aan dat sindsdien - zelfs al zijn er maatregelen genomen - weinig verbetering is opgetreden. Ook op de meeste Nederlandse scholen blijft het behelpen en is er een dringende behoefte aan investeringen in het binnenklimaat.

Sick Building Syndrome (SBS)

Begin jaren tachtig werd het zogenaamde Sick Building Syndroom (SBS) voor het eerst als medische conditie erkend in een rapport van de wereldgezondheidsorganisatie. Het SBS onstaat ondermeer door een te hoge binnentemperatuur als gevolg van de ophoping van koolstofdioxide (CO2). Het syndroom is veelvuldig onderzocht, met bijvoorbeeld als bevinding dat de symptonen - zoals hoofdpijn, concentratieproblemen, vermoeidheid en apathie - ten koste gaan van prestaties en gezondheid. In kantoren, ziekenhuizen en op scholen werd daarom flink geïnvesteerd in nieuwe klimaattechnieken.

Ventilatie van scholen vormt meestal een probleem

Zowel uit nationaal als internationaal onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het binnenmilieu in scholen slecht is (vb. het onderzoek van de GGD regio IJssel-Vecht 1995). In 90% van de onderzochte scholen wordt de grenswaarde voor CO2 overschreden, ten gevolge van een onvoldoende ventilatie. CO2-concentraties van 3000 - 5000 ppm (grenswaarde 1200 ppm) zijn geen uitzondering en leiden tot slechte leerprestaties en hebben negatieve effecten op de gezondheid van de leerlingen. Kortom leerlingen en docenten zijn minder snel ziek met goede ventilatie.

Invloed van vraaggestuurde ventilatie op de cognitieve prestaties van scholieren

TNO voerde in opdracht van het ministerie van VROM op een aantal scholen een onderzoek uit naar de invloed van veltilatie op de prestaties van leerlingen (TNO rapport 2006-D-1078/B). Het onderzoek was opgezet als een onderzoek waarbij de cognitieve prestaties van leerlingen zowel bij standaard oplopende CO2 concentraties worden beoordeeld, als tijdens de interventie waarbij de CO2 concentraties laag worden gehouden door vraaggestuurde ventilatie.
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat vraaggestuurde ventilatie een gunstig effect heeft op de cognitieve prestaties van de leerlingen. Door de positieve resultaten verdient het daarom aanbeveling om de gangbare ventilatieomstandigheden in klaslokalen te verbeteren.

Referenties

Referentieprojecten
 • De Zevensprong - Apeldoorn (NL);
 • De Puzzel - Lebbeke;
 • Haute Ecole de Mons - Mons;
 • Notre Dame de Grace - Woluwe;
 • Ecole Primaire - Baisy-Thy;
 • Groupe Scolaire - Haumont (Nord FR);
 • Lagere school - Salies de Béarn (FR).

Lees meer over de referenties op theoxygenradiator.com