Meer weten over deze leverancier?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
  • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
  • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
  • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Klimaat en veiligheid staan centraal als het gaat om isolatievragen in de utiliteitsbouw. Met name het klimaat heeft vele aspecten. Het gaat er vaak niet eens in de eerste plaats om warmteverliezen te beperken maar om een werkomgeving te scheppen waarin het goed verblijven is. Waarin mensen kunnen samenwerken zonder hinder van elkaar te ondervinden, en waarin de eisen van techniek en esthetiek elkaar tegenkomen.

Contactgegevens

Insulation Solutions B.V.
Minosstraat 40
5048 CK Tilburg
Nederland

Sonorex barrières: voor optimale overlangsisolatie en hoge brandwerendheid

De uitkomsten van deze testen hebben geresulteerd in een uitbreiding en verbetering van het huidige productengamma van Insulation Solutions.

Vernieuwde brandtesten op Sonorex barrières

De Sonorex barrières, suskappen en baffles bieden u de juiste oplossing voor een betere akoestiek en/of brandveiligheid.

Insulation Solutions: isolatie compleet van A tot Z

De komende jaren is het voor alle organisaties in de bouw-, installatie- en vastgoedsector van belang extra stappen te zetten.

Insulation Solutions, de maatwerk specialist voor uw isolatie

Alle tekenen wijzen er op dat bouwwerkzaamheden voor de komende jaren grotendeels renovatiewerkzaamheden zullen zijn. Dat wil zeggen: onderhouden, aanpassen, repareren, verbeteren, transformeren en hergebruiken.

Insulation Solutions maakt 1,00 geluidabsorptie en 58dB overlangsisolatie mogelijk

U wilt ‘the best of both worlds’? Een maximale geluidabsorptie van 1,00 en een overlangsisolatie van maar liefst 58dB. Dat kan!

Insulation Solutions biedt complete isolatie van A tot Z

De komende jaren is het voor alle organisaties in de bouw-, installatie- en vastgoedsector van belang extra stappen te zetten. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en afwachten wordt steeds risicovoller.

Insulation Solutions garandeert geluidsisolatie tot wel 58 dB

Insulation Solutions is het resultaat van een krachtenbundeling van drie specialisten op isolatiegebied.

Sonorex Easy-Tube 23 is dé oplossing voor uw leidingen

De Sonorex Easy-Tube 23 is een geluidisolerende plaat speciaal ontwikkeld voor de vermindering van geluidafstraling van hemelwaterafvoeren en rioleringsleidingen.

Insulation Solutions, isolatie compleet van A tot Z

Of het nu gaat om techniek, duurzaamheid, klantgerichtheid, of samenwerking; de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en afwachten wordt steeds risicovoller.

Insulation Solutions, ook sterk in brandwerendheid

Uit cijfers van het NIVRE blijkt dat 2013 een recordjaar was qua brandschade.

Eurocoustic Tonga zorgt voor mooie en comfortabele ruimtes

Met het onlangs vernieuwde Tonga® gamma brengt Eurocoustic een unieke oplossing op de markt. Aangenamer, degelijker, zuiniger, veiliger en duurzamer.