Zoekresultaten

Bluedec aerogel isolatiedekens

Bluedec aerogel isolatiedekens

Bluedec® is een isolatiedeken op basis van aerogel. Het isoleert warmte en kou 2 tot 8 keer beter dan elk ander conventionele isolatiemateriaal. Er is dus veel minder materiaal nodig om dezelfde isolatiewaarde te bereiken.

50 procent minder arbeid nodig met het isoleren en afwerken van een bestaande zolder

Hierbij worden het isolatie materiaal en de afwerking met elkaar gecombineerd.

PIF isolatie, unieke veelzijdige isolatiefolie voor renovatie en nieuwbouw

Deze innovatieve, hoogwaardige meerlaagse isolatiefolie bestaat uit meerdere lagen aluminiumfolie die op afstand worden gehouden met luchtkussens.

FOAMGLAS®-isolatie: warm aanbevolen! Ook bij brand

Brand veroorzaakt vrijwel altijd veel menselijk leed. Ook de economische gevolgen (gebouwontwaarding, winstderving of zelfs faillissement, verhoogde verzekeringspremies) kunnen aanzienlijk zijn.