B332111.111.f01 VOORGESPANNEN PLAATVLOER
         versie: 113  datum: 01-07-2013

       1 Fabrikaat: Olbecon Betonconstructies B.V.
       2 Type: Olbecon voorgespannen plaatvloer
         #
         \VSN 15. \SCN 20. \SCN 24.
         \SCN 27. \AKD 15. \ZKD 20.
         \VKD 26. \VKD 32. \VKD 40.
       3 #
         \Elementbreedte (mm): 600.
         \Elementbreedte (mm): 1.200. \Elementbreedte.....
       4 #
         \Elementlengte.....
       5 #
         \Gevolgklasse (NEN-EN 1990+c11/NB-11): CC1.
         \Gevolgklasse (NEN-EN 1990+c11/NB-11): CC2.
         \Gevolgklasse (NEN-EN 1990+c11/NB-11): CC3.
       6 #
         \Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1+w05): C 45/55.
         \Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1+w05): C 50/60.
         \Betonsterkteklasse.....
       7 #
         \Milieuklasse (NEN 8005+w11): XC1.
         \Milieuklasse (NEN 8005+w11): XC2.
         \Milieuklasse (NEN 8005+w11): XC3.
         \Milieuklasse (NEN 8005+w11): XC4.
         \Milieuklasse (NEN 8005+w11): XF1.
         \Milieuklasse (NEN 8005+w11): XF3.
         \Milieuklasse.....
         OPMERKING: alle van toepassing zijnde milieuklassen
         vermelden.
       8 #
         \Veranderlijke belasting.....
       9 #
         \Brandveiligheidseisen.....
       10 #
         \Geluidwering.....
       11 #
         \Isolatiemateriaal: geŰxpandeerd polystyreen
         EPS/Neopor.
       12 #
         \Rc-waarde (NEN 1068-12) ((m2.K)/W): 2,5.
         \Rc-waarde (NEN 1068-12) ((m2.K)/W): 3,0.
         \Rc-waarde (NEN 1068-12) ((m2.K)/W): 3,5.
         \Rc-waarde (NEN 1068-12) ((m2.K)/W): 4,0.
         \Rc-waarde (NEN 1068-12) ((m2.K)/W): 5,0.
         \Rc-waarde (NEN 1068-12) ((m2.K)/W): 6,5.
         \Rc-waarde (NEN 1068-12) ((m2.K)/W): 8,0.
         \Rc-waarde (NEN 1068-12) ((m2.K)/W): 10,0.
         \Rc-waarde.....
       13 #
         \.....
       14 #
         \Toebehoren:
       15 #
         \- oplegvoorziening: ge´soleerde oplegging.
         \- oplegvoorziening: onge´soleerde oplegging.
         OPMERKING: ge´soleerde oplegging alleen bij type AKD
         15, ZKD 20, VKD 26, VKD 32, VKD 40.
       16 #
         \- raveelvoorziening: raveelijzer, thermisch
          verzinkt..... \- raveelvoorziening.....
       17 #
         \- anker.....
       18 #
         \- transportvoorziening.....
       19 #
         \- montagevoorziening: hijsklemmen.....
         \- montagevoorziening.....
       20 #
         \.....