B332111.014.f01 BETONNEN PLAATVLOER
         versie: 113  datum: 01-07-2013

       1 Fabrikaat: Olbecon Betonconstructies B.V.
       2 Type: Vaheja plaatvloer #
         \G 13 onge´soleerd.
         \G 16 onge´soleerd. \.....
       3 #
         \Dikte (mm): 135. \Dikte (mm): 160.
         \Dikte.....
       4 #
         \Breedte (mm): 600. \Breedte.....
       5 #
         \Lengte.....
       6 #
         \Onderzijde: glad.
       7 #
         \Gevolgklasse (NEN-EN 1990+c11/NB-11): CC1.
         \Gevolgklasse (NEN-EN 1990+c11/NB-11): CC2.
         \Gevolgklasse (NEN-EN 1990+c11/NB-11): CC3.
       8 #
         \Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1+W01): C 40/50.
         \Betonsterkteklasse.....
       9 #
         \Milieuklasse (NEN 8005+w11): XC1.
       10 #
         \Veranderlijke belasting.....
       11 #
         \Brandveiligheidsklasse.....
       12 #
         \Geluidwering.....
       13 #
         \.....
       14 #
         \Toebehoren:
       15 #
         \- raveelvoorziening: raveelijzer, thermisch
          verzinkt..... \- raveelvoorziening.....
       16 #
         \- ankers.....
       17 #
         \- transportvoorziening.....
       18 #
         \- montagevoorziening: hijsklemmen.....
         \- montagevoorziening.....
       19 #
         \.....