Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Voor het creëren van een veilige, gebruikszekere isolatieschil van gebouwen is FOAMGLAS® cellulair glas isolatie een perfect isolatiemateriaal. Dankzij de combinatie van de hoge druksterkte, waterdichtheid en de compacte, volledig verkleefde dakopbouw vormt het FOAMGLAS® Kompaktdak-systeem van Pittsburgh Corning de ideale geïsoleerde, stabiele ondergrond voor platte daken. Het recyclebare isolatiemateriaal leent zich bij uitstek voor toepassingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan ecologie, levensduur, veiligheid, mechanische en/of bouwfysische lasten.

Bij een FOAMGLAS® Kompaktdak worden water- en waterdampdichte platen met warm bitumen of koude kleefstof op de onderconstructie gekleefd en afgewerkt met een tweelaags, eveneens volledig verkleefde dakbedekking. Met FOAMGLAS® afschotplaten wordt een goede waterafvoer gegarandeerd. De compacte opbouw vormt een uiterst veilige én duurzame basis voor de lange termijn. FOAMGLAS® heeft zijn duurzaamheid inmiddels al meer dan 50 jaar kunnen bewijzen.

Door een gebruiksfunctie toe te kennen aan het platte dak, wordt letterlijk en figuurlijk extra waarde gecreëerd: spelen, wandelen, sporten, recreëren, al dan niet in combinatie met waterbuffering en zelfs -zuivering. Schade en gevolgschade op platte daken hebben dan ook grote impact. Het FOAMGLAS® Kompaktdak is ook geschikt voor nieuwbouw en renovatie van platte daken van zink, koper, inox, aluminium, staal. Een FOAMGLAS® Kompaktdak kan worden gebruikt voor terrassen, daktuinen (extensief en intensief), waterdaken, leefdaken, parkeerdaken en energiedaken. De functie in de tijd kan gewijzigd worden zonder dat de dakopbouw daarvoor moet worden aangepast. Het FOAMGLAS® Kompaktdak kan tevens worden toegepast als een solide en uitstekend warmte-isolerende draagstructuur voor éénlagige, ongeventileerde metalen daken, al dan niet met een speciale vorm.

Kenmerken

 • Volledig verkleefd: geen waterverplaatsing door de constructie, geen koudebruggen;
 • Ongevoelig voor chemische stoffen, zuren, meststoffen, aardolieproducten en strooizouten;
 • Ondoordringbaar voor water;
 • Drukbelastingen tot 160.000 kg/m2, zonder indrukking;
 • Geen inwendige condensatie mogelijk;
 • Gegarandeerde isolatiewaarde tijdens de gehele levensduur van het gebouw;
 • Geen degeneratie;
 • Ook in afschot beschikbaar;
 • Duurzaam en vrijwel onderhoudsvrij;
 • Onbeperkte levensduur;
 • Makkelijk te monteren.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

In een FOAMGLAS® Kompaktdak zijn alle lagen met behulp van warme bitumen met elkaar verbonden. Het isolatiesysteem wordt als 'Kompakt' omschreven doordat de water- en waterdampdichte FOAMGLAS®-platen vol en zat (of volledig) met kleefstof op de onderconstructie (beton, hout of staalplaat) worden gekleefd. Ook alle voegen worden met kleefstof gevuld. Vervolgens wordt de dakbedekking op de FOAMGLAS®-isolatielaag gekleefd en ontstaat een absoluut waterdichte isolatielaag die volledig met bitumen is omhuld en zich onderscheidt door zijn opbouw als één 'compact blok'. Waterinfiltratie tussen en door de verschillende lagen is onmogelijk.

Het Kompaktdak onderscheidt 6 typen van verschillende samenstellingen:

Elementopbouw

Voor het isoleren van de verschillende daktypen en –constructies worden de volgende FOAMGLAS®-platen en panelen toegepast:
FOAMGLAS®-platen:

 • FOAMGLAS® T4+:
  Voor het isoleren van onafgewerkte, tuin-,  water- en terrasdaken op dragers van staalplaten, beton, spaanplaten en hout. Isolatie van metalen daken (Zn, Cu, inox en Al);
 • FOAMGLAS® S3:
  Voor het isoleren van parkeerdaken (zwaarbelaste CTG-100/4 daken) voor autoverkeer, terrasdaken op dragers van staalplaten, beton, spaanplaten en hout, staaldaken;
 • FOAMGLAS® F:
  Voor het isoleren van parkeerdaken berijdbaar door zware voertuigen (zeer zwaarbelaste CTG-100/4 daken) en terrasdaken op betonnen dragers.

 FOAMGLAS®-panelen:

 • FOAMGLAS® READY BOARD T4+:
  Voor het isoleren van platte daken op stalen drager m.b.v. koude kleefstof;
 • FOAMGLAS® READY BLOCK T4+:
  Voor isolatie van platte daken op beton of houten drager met koude kleefstof.

Voor meer informatie over de FOAMGLAS daksystemen download de brochure
 

Materiaal

FOAMGLAS® bestaat uit miljoenen minuscule, hermetisch gesloten glascellen die zijn gevuld met lucht. Het zijn deze glascellen waaraan FOAMGLAS® zijn uitstekend én blijvend isolatievermogen te danken heeft. FOAMGLAS® cellulair glas is een onbrandbaar isolatiemateriaal dat bestaat uit >60% gebruikt glas. Het materiaal is niet alleen volledig waterdicht, maar ook volkomen lucht- en waterdampdicht. Hierdoor is het onmogelijk dat water(damp) het isolatiepakket binnentreedt en blijft de isolatiewaarde altijd gegarandeerd en is wateropname uitgesloten.

Fabricagemethode

De grondstoffen (gerecycleerd glas (> 60%), zand, natriumcarbonaat, -sulfaat en -nitraat, veldspaat, koolstof en ijzeroxide) worden in een oven gesmolten bij een constante temperatuur van 1.250 °C. Nadat het glas uit de oven komt, vindt controle van de productie plaats. Het afgekoelde glas wordt vervolgens via een loopband in de maalmolen gebracht. Na toevoeging van koolstof worden alle ingrediënten in een molen tot een fijn poeder vermalen en daarna in inox vormschalen gegoten. De vormschalen doorlopen de schuimoven. Bij een temperatuur van 850 °C schuimt het poeder op natuurlijke wijze op en zo krijgt FOAMGLAS® zijn typische, gesloten celstructuur.

Toebehoren
 • FOAMGLAS® TAPERED afschotisolatie
  Afschotplaten standaard in 1,1%, 1,67% en 2,2%.
  Het afschot Kompaktdak  is vooral geschikt wanneer een afschot is vereist dat om statische of afvoergerelateerde redenen niet in de onderconstructie gerealiseerd kan worden. Klik hier voor meer informatie over FOAMGLAS® TAPERED afschotisolatie;
 • Mastiekhoeken;
 • Afwijkende maten en productcombinaties.

Vorm en afmeting

Afmetingen

FOAMGLAS®-platen:
Lengte x breedte: 600 x 450 mm.
Standaarddikten:

 • FOAMGLAS® T4+: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 mm;
 • FOAMGLAS® S3: 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 170, 180 mm;
 • FOAMGLAS® F: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120,130,140, 150, 160 mm.
   

FOAMGLAS®-panelen:

 • FOAMGLAS® READY BOARD T4+:
  Lengte x breedte: 1200 x 600 mm.
  Standaarddikte: 50, 60, 70, 80, 100,120, 140, 150 mm.
 • FOAMGLAS® READY BLOCK T4+:
  Lengte x breedte: 600 x 450 mm.
  Standaarddikte: 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160 mm.
Gewicht
 • FOAMGLAS® T4+: 115 kg/m3;
 • FOAMGLAS® S3: 130 kg/m3;
 • FOAMGLAS® F: 165 kg/ m3;
 • FOAMGLAS® READY BOARD T4+: 115 kg/m3;
 • FOAMGLAS® READY BLOCK T4+:  115 kg/m3.

Prestaties

Mechanische eigenschappen

FOAMGLAS® kent een druksterkte tot 160.000 kg/m² zónder indrukking.
Druksterkte bij breuk:

 • FOAMGLAS® T4+: 0,6 N/mm2 bij 0% indrukking;
 • FOAMGLAS® S3: 0,9 N/mm2 bij 0% indrukking;
 • FOAMGLAS® F: 1,6 N/mm2 bij 0% indrukking;
 • FOAMGLAS® READY BOARD T4+: 0,6 N/mm2 bij 0% indrukking;
 • FOAMGLAS® READY BLOCK T4+: 0,6 N/mm2 bij 0% indrukking.

Bij mechanische schade aan de dakbedekking kan water zich dankzij de hermetisch gesloten isolatiestructuur niet door het isolatiepakket verspreiden en blijft het gebouw nog steeds beschermd tegen waterinfiltratie en lekkageproblemen.
FOAMGLAS® is niet aan degeneratie onderhevig en geeft ongedierte geen kans. Hierdoor blijft het de gehele levensduur van het gebouw optimaal functioneren. De cellenstructuur van FOAMGLAS® voorkomt elke aantasting door knaagdieren, micro-organismen en mieren. Dit voordeel is vooral van belang bij ondergrondse toepassingen. FOAMGLAS® vormt geen basis voor nesten, broed- of kiemplaatsen. Dat maakt het bij uitstek geschikt voor gebouwen voor de voedingsindustrie.

Brandbaarheid

Cellulair glas is onbrandbaar (Europese klassering A1), ontwikkelt geen rook, vormt geen giftige gassen, kent geen druppelvorming, en veroorzaakt geen vlamoverslag. FOAMGLAS® kan zonder gevaar worden opgeslagen en verwerkt. Bij brand verspreidt FOAMGLAS® geen vuur via de spouwruimte.

Waterdichtheid

De hermetisch gesloten glascellen maken FOAMGLAS® volledig ondoordringbaar voor vocht, zowel tijdens als na de bouw. Door deze compacte opbouw, is vochttransport niet mogelijk. Het isolatiemateriaal is volledig waterdicht. Waterdamp kan er niet indringen, en dus ook niet condenseren. FOAMGLAS® kan niet vochtig worden en bijgevolg eveneens worden gebruikt als vochtwering.

Diffusie

Diffusieweerstandsgetal µ-waarde: ∞.

Bestandheid

FOAMGLAS® verhindert tevens het indringen van radongassen.

Thermische eigenschappen
Uitzetting

Glas krimpt nauwelijks en zet ook maar heel weinig uit. De uitzettingscoëfficiënt is vergelijkbaar met die van staal en beton. Bij temperatuurschommelingen en bij wijzigingen in de luchtvochtigheid is er geen gevaar voor verzakking, opschoteling of kieren. Bij FOAMGLAS® hoeft geen separate dilatatievoorziening te worden getroffen en kan volledig verkleefd worden aangebracht.

Geleiding

Warmtegeleidingscoëfficiënt:

 • FOAMGLAS® T4+: 0,041 W/mK (λreken = λdeclared = 0,041 W.m-¹.K-¹);
 • FOAMGLAS® S3: 0,045 W/mK (λreken = λdeclared = 0,045 W.m-¹.K-¹);
 • FOAMGLAS® F: 0,050 W/mK (λreken = λdeclared = 0,050 W.m-¹.K-¹);
 • FOAMGLAS® READY BOARD T4+: 0,041 W/mK (λreken = λdeclared = 0,041 W.m-¹.K-¹);
 • FOAMGLAS® READY BLOCK T4+: 0,041 W/mK (λreken = λdeclared = 0,041 W.m-¹.K-¹).

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Het FOAMGLAS® Kompaktdak is geschikt voor nieuwbouw en renovatie. FOAMGLAS® platen, afschotplaten en stroken zijn toe te passen in isolatiesystemen voor de complete gebouwschil: van fundering tot en met het dak.

Andere toepassingen
 • FOAMGLAS® T4+ kan ook worden toegepast als isolatie van:
  • Kompaktdak en klimaatklasse I t/m IV;
  • Wanden en plafonds met pleisterafwerking;
  • Gevelsystemen
  • Sandwichpanelen.
 • FOAMGLAS® S3 kan ook worden toegepast als isolatie van Kompaktdak en voor zeer zwaarbelaste daken CTG-100/3 en zwaar belaste vloeren met hoge eisen aan dampdichtheid;
 • FOAMGLAS® F kan ook worden toegepast als isolatie van zeer zwaar belaste vloeren met hoge eisen aan dampdichtheid;
 • FOAMGLAS® READY BOARD  T4+ kan ook worden toegepast als isolatie van:
  • Betondaken en stalen daken klimaatklasse I t/m III CTG-100/3;
  • Ondergrondse wanden;
  • Hellende daken;
 • FOAMGLAS® READY BLOCK T4+ kan ook worden toegepast als isolatie van groene gevels.

Bruikbaarheid, economisch
FOAMGLAS® heeft een nagenoeg onbeperkte levensduur en zijn duurzaamheid inmiddels al meer dan 50 jaar kunnen bewijzen, zelfs bij bijzonder zware bouwfysische belasting.

Bruikbaarheid, voorschriften
Cellulair glas is onbrandbaar (Europese klassering A1).

Ontwerpdetails
Bouw- en referentiedetails in PDF, NDW, DWG en DXF zijn te vinden op de website van Archidat. 3D-details zijn te downloaden op de website van FOAMGLAS.

Bestektekst
Bestekteksten inclusief 3D details zijn te vinden op de website van Bestekservices.nl of te downloaden op de website van FOAMGLAS®. 

Verwerking en montage

Doordat FOAMGLAS® is samengesteld uit glascellen met dunne wanden, is het materiaal gemakkelijk te verwerken. Eenvoudige werktuigen zoals een handzaag en schuurbord volstaan.
Onderzijde van, en naden tussen FOAMGLAS®-platen worden in daksystemen altijd volledig verkleefd met bitumen en standaard voorzien van een eveneens volledig verkleefde 2-laags dakbedekking. In het uitzonderlijke geval dat het complete pakket doorboord wordt, is traceerbaarheid van de oorsprong van de schade relatief eenvoudig en snel te achterhalen en blijven ontstane kosten beperkt.
Metalen dakbedekkingen kunnen worden uitgevoerd als felsdak of roevendak. De bevestiging gebeurt met speciale kramplaten die in en op het isolatiemateriaal worden verlijmd. Deze platen sluiten koudebruggen uit en dienen als basis voor de hechtingsklangen van de metalen bedekking. Door het isolatiepakket te verlijmen worden warmteverliezen ten gevolge van doorboringen volledig uitgesloten.

Zie ook de instructiefilms hieronder.

Instructiefilm FOAMGLAS® Kompaktdak op betonnen drager (warme bitumen)

 

 
Instructiefilm FOAMGLAS® Kompaktdak op betonnen drager (koude kleefstof) 


 
Instructiefilm FOAMGLAS® Kompaktdak met metaalafwerking 
 

Onderhoud

Doordat waterinfiltratie tussen de verschillende lagen onmogelijk is, is de constructie onderhoudsvrij.

Kwaliteit en garantie

FOAMGLAS® heeft een nagenoeg onbeperkte levensduur. Vanaf het moment van de plaatsing is het isolerend effect van cellulair glas constant, en dit gedurende de hele levensduur van het isolatiemateriaal.
De thermische isolatie is conform NEN-EN 13167 en draagt het CE-merk van overeenkomstigheid, het CEN Keymark en het Nature Plus®-label. De productie van het cellulair glas is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008 en EN-ISO 14001.

Economische factoren

Prijzen

Neemt u voor meer informatie contact op met Pittsburgh Corning Nederland B.V. (tel. 030 – 603 52 41 / info@foamglas.nl)

Leveringsvoorwaarden

Neemt u voor meer informatie contact op met Pittsburgh Corning Nederland B.V. (tel. 030 – 603 52 41 / info@foamglas.nl)

Levertijd

Neemt u voor meer informatie contact op met Pittsburgh Corning Nederland B.V. (tel. 030 – 603 52 41 / info@foamglas.nl)

Technische service

Vanaf het ontwerp tot en met de uit voering biedt FOAMGLAS® ondersteuning bij de realisatie van een duurzaam project waaronder het maken van thermische isolatieberekeningen, het aanleveren van besteksteksten en detailtekeningen, het maken van plannen voor afschotisolatie (TAPERED®-systeem) zowel voor een klein als groot dak. Ook bij de renovatie van gebouwen en daken biedt FOAMGLAS® een uitgebreid dienstenpakket aan, waaronder dakonderzoek door middel van metingen en dakopeningen. Tevens kan een thermisch onderzoek met een infraroodcamera worden uitgevoerd.
Neemt u voor meer informatie contact op met Pittsburgh Corning Nederland B.V. (tel. 030 – 603 52 41 / info@foamglas.nl)

Milieu en gezondheid

Materiaalverbruik/brandstofgebruik

FOAMGLAS® bestaat voor minstens 60% uit gerecycleerd glas en wordt geproduceerd met groene stroom. Na gebruik als warmteisolatie kan FOAMGLAS® opnieuw worden gebruikt als bijvoorbeeld granulaat.

Duurzaamheid

FOAMGLAS® is volstrekt onschadelijk voor mens en milieu en recyclebaar. Het is een anorganisch product dat is opgeschuimd zonder cfk, hcfk of pentaan en dat geen vezels bevat die kankerverwekkend kunnen zijn. Het gunstige ecologische profiel van FOAMGLAS® wordt o.a. onderstreept door de NIBE 2A classificatie, BRE Green Guide Rating tot A+, het Nature Plus certificaat en  de SBR levenduurverwachting van >100 jaar.