Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Offerte aanvragen

Omschrijving

Saval heeft blusschuimsystemen voor risicosituaties in de high end markt. Hieronder vallen bijvoorbeeld de PGS 15 objecten en de BRZO-bedrijven. Blusschuimsystemen zijn in staat snel en effectief een brand te bestrijden en bieden daardoor optimale bescherming aan mens, dier en goederen. Door de verhoogde bluskracht van schuim is de milieuschade beperkt. Brandbestrijding met blusschuim is zeer complex, het eist veel kennis van het gedrag van een brand en de techniek om deze te blussen. Saval heeft de expertise in huis, laat u daarom altijd door een van onze specialisten adviseren.

Kenmerken

 • Ontwerp capaciteitbepaling is afhankelijk van te blussen brandstof (zoals polair of niet polair), kwaliteit schuimconcentraat en soort schuimsysteem;
 • Snel en effectief dus korte blustijd;
 • Zowel preventief als blussend inzetbaar;
 • Flexibel systeemontwerp;
 • Lange houdbaarheid schuimconcentraat;
 • Lage onderhoudskosten;
 • Milieuvriendelijke toepassing.

Referentienummers

 • Brandbestrijding
 • SAVAL
 • (65) Beveiligingsinstallaties
 • 54.00 brandbestrijdingsinstallaties, 54.40 brandblustoestellen
 • Blusschuimsysteem

Samenstelling

Systeemopbouw
 • Schuimconcentraten: bij het ontwerp wordt een keuze gemaakt van het beste type concentraat voor optimale brandbestrijding van het object. Hier wordt ook rekening gehouden met het milieu, de kosten zowel bij aanschaf als onderhoud, de eisen, voorschriften en normen, technische mogelijkheden, etc.
 • Schuimapparatuur: bij stationair gebruik passen wij toe: lichtschuimgeneratoren, middelschuimkanonnen, zwaarschuimstraalpijpen, schuimsprinklers, schuimkanonnen, tankbrandbestrijdingsapparatuur zoals over de top generatoren, subsurface en semi-subsurface apparatuur voor tankbrandbestrijding.
 • Schuimbijmengsystemen: zoals waterturbine gedreven schuimpomp met doseerinrichting, tussenmengers, automatisch proportionele mengers, bladdertank, etc.
  • Bij mobiel gebruik passen wij toe: handschuimstraalpijpen, tussenmengers, schuim/waterkanonnen, twin-agent units, schuimblussers.

Prestaties

Schuim is onder verdeeld in expansievoud-groepen: zwaarschuim, middelschuim en lichtschuim. Onder expansievoud verstaan wij de volumetoename bij het verschuimen van het mengsel water en concentraat (premix) met lucht.

 • Zwaarschuim heeft een expansie kleiner dan 20:
  Toepassing bij blussen of afdekken van stoffen uit de brandklassen A en B. Het heeft een hoge hitte en vlamweerstand en vloeit goed uit. De brandstof blijft bij afdekking door zwaarschuim voor lange tijd afgedekt en isoleert het van de zuurstof in de lucht. Blussende werking berust vooral op afdek- (isolatie) en koeleffect.
 • Middelschuim heeft een expansie van 20 tot 200-voud:
  Toepassing bij blussen en afdekken van brandbare stoffen en bij het vullen van kelders, putten en opvangbakken. Ook hier een lange afdekking van de brandstof waardoor geïsoleerd van de zuurstof uit de lucht. Blussende werking berust vooral op afdek- (isolatie) en koeleffect, bij ruimte vulling ook op het verdringingseffect.
 • Lichtschuim heeft een expansievoud van boven de 200-voud:
  Het heeft een groot volume met weinig waterinhoud. Vooral toegepast in gesloten ruimten. Lichtschuim kan in zeer korte tijd grote ruimten geheel vullen. Blussende werking berust vooral op het verdringingseffect, afdek- (isolatie).
De blussende effecten van schuim zijn:
 • Het afdek- en koeleffect: de schuimdeken voorkomt het verder vrijkomen van brandbare stoffen of gassen. Door het gelijktijdig afkoelen van het brandbare product vermindert de dampspanning, waardoor hernieuwde gasvorming wordt voorkomen. Door uitstromende, brandbare vloeistoffen preventief met blusschuim te bedekken, worden het uittreden van schadelijke dampen voorkomen. Het risico van het ontstaan van nieuwe branden wordt praktisch uitgesloten;
 • Het verdringingseffect: door het vol schuimen van een ruimte worden de voor verbranding noodzakelijke zuurstof en brandbare gassen verdrongen;
 • Het isolatie-effect: door het gering warmtegeleidend vermogen van het blusschuim, zullen door een schuimdeken bedekte producten niet door hitte worden (her)ontstoken;
 • Het spreidingseffect: dit effect is vooral van toepassing bij blusschuimen die een waterige film vormen (AFFF’s). Door de speciale eigenschap van AFFF vormt zich een dunne, waterige gasdichte film op het brandende oppervlak. Deze film vloeit zeer snel uit waardoor een snelle blussing gerealiseerd kan wordt;
 • Het verstikkingseffect: bij een inside air lichtschuimsysteem zijn de schuimbellen gevuld met hete rook en verbrandingsgassen. Gemeten is dat de zuurstof inhoud hier zeer laag is, het schuim wat op de brandhaard terecht komt en mechanisch vernietigd wordt zal dus een inert rookgas afgeven.

Toepassing

Blusschuimsystemen worden toegepast bij brandbestrijding van vloeistofbranden en voor het afdekken van vloeistoffen ter voorkoming van explosies. Ook bij branden van vaste stoffen doet schuim zijn blussende werk. Een zeer speciale toepassing is het preventief afdekken en het indammen van branden van bijvoorbeeld LNG en LPG. De toepassing is vooral in de chemische en petrochemische industrie, de procesindustrie, op- en overslagbedrijven, maar ook bij de Defensie, Rijkswaterstaat en de brandweer. Daarnaast ook voor magazijnen/bulkopslag, PGS 15 opslagruimten, productieruimten, tankopslag, tankputten, laad- en losfaciliteiten voor schepen auto’s en treinen, pompputten, leiding tracés en tunnels, vliegvelden, vliegtuig hangaars, helikopterdek, scheepvaart, blusboten, brandweerauto’s, etc.

 
Schuimsystemen

Schuim:

 • De keuze van het juiste schuimconcentraat is uiterst belangrijk, laat u hierin adviseren door een expert van Saval;
 • De verhouding water en schuimconcentraat is van groot belang om het blusresultaat te krijgen;
 • Het schuimconcentraat en de schuimmaker bepalen het expansievoud;
 • Bij enkele schuimconcentraten kan men werken met armaturen welke geen lucht aanzuigen voor de verschuiming, dit zijn de z.g. “non aspirated nozzles”.

De hoofdcomponenten van schuimsystemen bestaan uit een:

 • Bluswatervoorziening, met een of meerdere brandbluspompen, rein watertank;
 • Schuimvoorraadtank met een mengtoestel, inclusief testvoorziening;
 • Schuimconcentraat;
 • Leidingwerk met appendages en eventueel sectie afsluiters;
 • Brandmeld- en besturingsinstallatie, bij een automatisch systeem;
 • Schuimmakers, dit kunnen zijn: sprinklers, zwaarschuimapparatuur, middelschuimapparatuur, lichtschuimgeneratoren, monitoren, water/schuimnozzles.

De systemen zijn onder te verdelen in:

 • Sprinklersysteem met schuimtoevoeging het z.g. schuimsprinklersysteem;
 • Lichtschuiminstallatie voor zowel inside air als outside air;
 • Zwaarschuiminstallatie met tankschuimarmaturen, monitoren, schuimsprinklers;
 • Middelschuiminstallatie.

Onderhoud

De frequentie van onderhoud is afhankelijk van het te beschermen risico. Bij een gecertificeerde installatie is dit vastgelegd in het Programma van Eisen. Standaard is eenmaal per jaar. Het onderhoud moet altijd door gekwalificeerd opgeleide mensen gebeuren.

Kwaliteit en garantie

 • Saval B.V. levert en installeert volgens ISO (wereld)- en CEN (Europa)-normen en de voorschriften en richtlijnen van onder andere NFPA, VdS, CEA en alle andere officiële regelgevende instanties. De systemen en apparatuur die Saval B.V. levert en installeert zijn conform alle wettelijke normen en voorschriften. Het beheer en onderhoud door Saval B.V. voldoen aan de voorgeschreven wetten en normen.
 • Saval B.V. is door Lloyd's gecertificeerd volgens NEN/EN/ISO 9001en volgens het veiligheidsmanagementsysteem VCA**. NCP Certificatie erkent Saval B.V. als Gecertificeerd Branddetectiebedrijf. LPCB erkent Saval B.V. als gecertificeerd blusgasinstallateur en sprinkler-installateur. Kiwa erkent Saval als gecertificeerd watermist-installateur.

Economische factoren

Prijzen

Op aanvraag bij Saval B.V.

 

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Breda en worden op aanvraag toegezonden.

 

Levertijd

Afhankelijk van de omvang van het project.

 

Leveringsgebied

Het leveringsgebied is geheel Nederland. Via de vestiging Merksem eveneens levering in België en Luxemburg, overige landen via afdeling export.

 

Technische service

Saval heeft een erkende, landelijk opererende buitendienst, die door heel Nederland service kan verlenen. In geval van nood is deze 24 uur per dag bereikbaar. In geval van productopmerkingen/klachten kan men zich wenden tot de eigen kwaliteitsdienst.

Milieu en gezondheid

Voor meer info zie brochure in tabblad Documentatie of kijk op www.saval.nl

Referenties

Voor meer info: zie www.saval.nl