Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Offerte aanvragen

Omschrijving

De Training & Consultancy tak van Saval is bekend met elke sector van de markt en traint u en uw medewerkers in omgaan met risico’s behorende bij uw branche. De zeer gerichte opleidingen die de ervaren instructeurs daarmee neerzetten, leggen zodoende de vinger op de zere plek van elke organisatie. Zo kan praktijkgericht getraind worden en zijn cursisten sneller betrokken bij de valkuilen tijdens hun dagelijkse bezigheden. Iedere organisatie is anders. Saval weet dat en stemt het pakket af op uw wensen en behoeften.

Kenmerken

 • Veiligheidsfunctionarissen in uw organisatie optimaal voorbereid op calamiteiten;
 • Opleidingen op uw locatie voor maximale herkenbaarheid;
 • Maatwerk trainingen, afgestemd op uw risicoprofiel;
 • Praktijkgericht ten gunste van de ervaring;
 • Groepstrainingen of individuele inschrijvingen voor gemengde training.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

De volgende veiligheidsopleidingen en –trainingen worden door Saval aangeboden:

 • BHV opleidingen:
  • Basisopleiding BHV;
  • Herhaling BHV;
  • Ploegleider BHV + Herhaling.
 • Basisveiligheid (VCA);
 • Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA);
 • Beheerder Brandmeldinstallatie;
 • NEN 3140 VOP;
 • EHBO opleiding;
 • Bediener AED (Automatische Externe Defibrillator):
  • Adembescherming BHV;
  • Adembescherming Petrochemie.
 • Brandmeldinstallatie;
 • Ontruimingsoefening;
 • Training kleine blusmiddelen;
 • REOB onderhoudsmonteur (Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen).
Elementopbouw, materiaal

Saval B.V. biedt de volgende opleidingen aan:

 • BHV opleidingen, de basisopleiding voor de veiligheid van úw organisatie en de jaarlijks verplichte herhalingstraining:
  • Basisopleiding BHV:
   De bedrijfshulpverlener (BHV-er) is het eerste aanspreekpunt in de organisatie bij ongevallen en calamiteiten. De basisopleiding BHV traint de BHV-er in brandbestrijding, communicatie bij calamiteiten en ontruiming van de werkplek. Daarnaast is de BHV-er in staat levensreddende handelingen bij ongevallen uit te voeren en de aanwezige middelen zoals een AED te gebruiken. De basisopleiding BHV is bestemd voor alle medewerkers die bedrijfshulpverlener in uw organisatie willen worden;
  • Herhaling BHV:
   De herhalingstraining zorgt dat de kennis en vaardigheden van BHV-ers actueel blijven. De opleiding herhaling BHV is bestemd voor medewerkers met het basisdiploma BHV, zodat ze als bedrijfshulpverlener weer helemaal up-to-date worden gebracht;
  • Ploegleider BHV + Herhaling:
   De ploegleider BHV geeft operationeel leiding aan de BHV-ers in de organisatie en bewaakt de totale veiligheid bij calamiteiten. Tijdens deze opleiding leert de cursist praktisch en effectief leiding geven aan BHV-ers tijdens een calamiteit. De herhalingscursus zorgt dat de kennis en vaardigheden van ploegleiders BHV actueel blijven. De opleiding ploegleider BHV is bestemd voor de BHV-ers die operationeel leiding geven aan de BHV-ploeg bij calamiteiten.
   De herhalingstraining ploegleider BHV is bestemd voor medewerkers met het diploma / certificaat ploegleider BHV, zodat de geldigheid met een jaar verlengd wordt.
 • Basisveiligheid (VCA), Veilig werken en risico’s beperken
  • Na het volgen van de opleiding weet de medewerker:
   • Hoe werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden;
   • Hoe risico’s tijdens het werk tot een minimum beperkt kunnen worden;
   • Hoe te handelen bij het constateren van onveilige werkzaamheden.
  • De opleiding is bestemd voor:
   • Medewerkers waarvan de opdrachtgever het VCA certificaat verplicht stelt;
   • Medewerkers die operationeel werkzaam zijn binnen een VCA* of VCA** gecertificeerd bedrijf;
   • Medewerkers waarvan het diploma Basisveiligheid 1 is verlopen.
 • Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA), basisveiligheid voor operationeel leidinggevenden
  • Na het volgen van de opleiding weet de medewerker:
   • Hoe werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden;
   • Hoe risico’s tijdens het werk tot een minimum beperkt kunnen worden;
   • Hoe te handelen bij het constateren van onveilige werkzaamheden.
  • De opleiding is bestemd voor:
   • Leidinggevende medewerkers waarvan de opdrachtgever het VCA certificaat verplicht stelt;
   • Leidinggevende medewerkers die operationeel werkzaam zijn binnen een VCA* of VCA** gecertificeerd bedrijf;
   • Leidinggevende medewerkers waarvan het diploma Basisveiligheid 2 is verlopen.
 • Beheerder Brandmeldinstallatie
  Een beheerder is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals geëist in het Bouwbesluit en omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij of zij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, inspecteur van verzekeraars en verzorgt de contacten met de desbetreffende onderhoudsfirma van de brandmeldinstallatie.
  De cursus beheerder brandmeldinstallaties is gericht op medewerkers die verantwoordelijk zijn of worden voor het beheer van de brandmeldinstallatie. Een technische achtergrond is hiervoor niet noodzakelijk. Een beheerder heeft bij voorkeur affiniteit met (brand)beveiliging, is betrokken bij de BHV organisatie of maakt deel uit van de technische dienst.
 • NEN 3140 VOP
  • Na het volgen van de opleiding VOP heeft de cursist kennis van:
   • De geldende wet- en regelgeving/normen;
   • Gevaren bij het werken met elektriciteit;
   • Keuren en inspecteren;
   • Basisbegrippen elektriciteit;
   • Het aanwijzingsbeleid;
   • Hoe te handelen bij een elektriciteits-ongeval;
   • Het in- en uitschakelen van systemen en het beveiligen;
   • De eisen die worden gesteld aan technische ruimten;
   • Het veilig stellen van systemen en circuits.
  • Na het volgen van de opleiding kan de cursist (na aanwijzing):
   • Eenvoudige handelingen uitvoeren met laagspanning;
   • Gevaren herkennen bij elektrische installaties.
  • Deze opleiding is bestemd voor personen die werken aan of met elektrische installaties zonder een elektrotechnische achtergrond.
 • EHBO opleiding
 • Ontruimingsoefening
  Een ontruimingsoefening is een verplicht regelmatig terugkerend item op de jaarlijkse agenda van bedrijven. Saval gaat echter verder. Het oefenen van de ontruimingsprocedures is bij de wet geregeld en bedoeld als voorbereiding op een echte calamiteit. De specialisten van Saval zullen een (on)aangekondigde ontruimingsoefening voor u organiseren waarbij alle aspecten van de ontruiming aan bod komen.
 • Training kleine blusmiddelen
  Brandbestrijding staat of valt bij goed geïnformeerd en opgeleid personeel. Zie het als een soort verzekering. Een korte praktische opleiding maakt uw personeel vertrouwd met het gebruik van de kleine blusmiddelen, zoals: blussers, slanghaspels en blusdekens die in uw bedrijf aanwezig zijn. Dit kan het verschil maken bij een calamiteit in uw bedrijf. Het merendeel van de branden kan door simpel en snel ingrijpen geblust worden! Deze opleidingen hebben een maximaal effect als de deelnemers met volle aandacht in een vertrouwde omgeving worden begeleid. En vanzelfsprekend is uw eigen bedrijf hier het meest voor geschikt. Uiteraard zijn ook opleidingen op onze locatie mogelijk.
 • REOB onderhoudsmonteur
  Al sinds de start in de jaren '80 is Saval hét opleidingscentrum voor REOB gecertificeerde onderhoudsmonteurs kleine blusmiddelen. Tijdens de zeer praktisch (de praktijk: het ‘sleutelen’) ingerichte cursus in het opleidingscentrum in Breda, maken de cursisten kennis met de blusmiddelen die zij in de praktijk ook tegen zullen komen.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Tijdens de opleiding besteedt Saval op een levendige manier aandacht aan de noodzakelijke theorie, maar de nadruk ligt op toepassing van theorie in de praktijk. Onze ervaren en enthousiaste docenten zorgen voor een leerzame, maar ook leuke opleiding, wat de motivatie en de slagingskans ten goede komt. Juist als u een onderneming heeft met een specifiek brandrisico, is het zinvol om uw medewerkers een afwijkende opleiding te laten volgen. Neemt u gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Onderhoud

Eenmaal per jaar is herhalen van de opleiding noodzakelijk om uw kennis en reactiesnelheid bij een calamiteit in opperste paraatheid te houden.

Kwaliteit en garantie

Saval is lid van BHV Platform, een branchevereniging die zich inzet om de markt bewust te maken van het belang van bedrijfscontinuïteit in relatie tot BHV. Het ondersteunen van de leden om het huidige ‘normdenken’ bij de klant te ontwikkelen naar een ‘risicodenken’, dus meer zorg op maat, in het kader van bedrijfshulpverlening.

Economische factoren

Prijzen

Op aanvraag bij Saval B.V.

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Breda en worden op aanvraag toegezonden.

Levertijd

Afhankelijk van de omvang van het project.

Leveringsgebied

Het leveringsgebied is geheel Nederland. Via de vestiging Merksem eveneens levering in België.

Technische service

Saval heeft een erkende, landelijk opererende buitendienst, die door heel Nederland service kan verlenen. In geval van nood is deze 24 uur per dag bereikbaar. In geval van productopmerkingen/klachten kan men zich wenden tot de eigen kwaliteitsdienst.

Milieu en gezondheid

Uit overweging van het milieu kan Saval ook op uw locatie de training verzorgen. Dat brengt niet alleen veel herkenbaarheid en relevantie in de training, maar bespaart uw medewerkers ook de reis naar Breda.

Referenties

Voor meer info zie brochure in tabblad Documentatie of kijk op saval.nl.