Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Offerte aanvragen

Omschrijving

De blusgassystemen van Saval blussen snel omdat deze systemen zijn ontworpen om de minimale ontwerp concentraties in 60 seconden of minder te bereiken. De brand in de eerste, kritische seconden blussen kan miljoenen euro’s schade voorkomen aan apparatuur en productieverlies.

Kenmerken

 • Veilig en onschadelijk voor mensen en apparatuur;
 • Geen nevenschade of residu;
 • Snel en effectief;
 • Elektrisch niet geleidend;
 • Flexibel systeemontwerp.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw
 • Chemisch blusgas: de chemische blusgassystemen van Saval bestaan uit één of meer opslagcilinders die bij voorkeur buiten de beveiligde ruimte zijn geplaatst. De cilinders zijn standaard gevuld met de benodigde hoeveelheid tot vloeistof verdicht blusgas en zijn een actief brandblusmiddel, op druk gebracht met stikstof tot 25 bar bij 20°C. De werking berust op fysieke koeling van de vlam op een moleculair niveau, zodanig dat de hitte letterlijk verwijderd wordt uit het vlamfront tot een zodanig niveau dat de verbranding stopt.
  • Novec™1230: is een kleur- en reukloze, door 3M ontwikkelde, C6 fluorketon verbinding.
 • Inert blusgas: het blusmechanisme van inerte blussystemen is gebaseerd op het verdringen van de zuurstof uit de beschermde ruimte, zodanig dat de zuurstofconcentratie beneden het niveau daalt dat benodigd is om de verbranding op gang te houden. Een InerFlex gas blussysteem bestaat uit een of meer opslagcilinders die bij voorkeur buiten de beveiligde ruimte zijn geplaatst. De cilinders kunnen naar keuze elektrisch, pneumatisch of manueel worden geactiveerd. Door de toepassing van speciale flexibel openende ventielen wordt er in de leidingen een veel lagere druk gerealiseerd dan bij conventionele inert blusgassystemen. Dit leidt tot grote besparingen.
  • Saval InerFlex®: is een mengsel van 50% argon en 50% stikstof, beide inerte gassen. Het ozon afbraak potentieel van Saval InerFlex® is nul, evenals de broeikaswaarde. Daarom is Saval InerFlex® het meest milieuvriendelijke blusmiddel dat voorhanden is. Saval InerFlex® systemen hebben een gemiddelde blussnelheid. Deze systemen zijn ontworpen om de benodigde concentratie in 60 seconden of minder te bereiken.
 • CO₂: kooldioxide is een kleurloos en reukloos gas met een dichtheid die bijna anderhalf keer groter is dan die van lucht. Ook is kooldioxide één van de weinige blusgassen die gebruikt kunnen worden als objectblussing.
Elementopbouw, materiaal

Voor een overzicht van de mogelijkheden per type, download de bij het systeem behorende brochure.

Toepassing

 • Chemisch blusgas: bij hoogwaardige investeringen, zoals controlekamers, bedieningsruimtes, computerruimtes, machinekamers, kabelkelders, telecommunicatieruimtes;
 • Inert blusgas: waar de zorg voor het milieu van belang is, zoals serverruimten, schakelruimten, kabelschachten, telecommunicatieruimtes, turbinekasten, laagspanningsruimten en archieven.

Onderhoud

Eenmaal per jaar is onderhoud noodzakelijk om uw blusinstallatie in opperste paraatheid te houden.

Kwaliteit en garantie

Saval B.V. levert en installeert volgens ISO (wereld)- en CEN (Europa)-normen en de voorschriften en richtlijnen van onder andere NFPA, VdS, CEA en alle andere officiële regelgevende instanties. De systemen en apparatuur die Saval B.V. levert en installeert zijn conform alle wettelijke normen en voorschriften. Het beheer en onderhoud door Saval B.V. voldoen aan de voorgeschreven wetten en normen.
Saval B.V. is door Lloyd's gecertificeerd volgens NEN/EN/ISO 9001en volgens het veiligheidsmanagementsysteem VCA**. NCP Certificatie erkent Saval B.V. als Gecertificeerd Branddetectiebedrijf. LPCB erkent Saval B.V. als gecertificeerd blusgasinstallateur en sprinkler installateur. Kiwa erkent Saval als gecertificeerd watermist installateur.

Economische factoren

Prijzen

Op aanvraag bij Saval B.V.

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Breda en worden op aanvraag toegezonden.

Levertijd

Afhankelijk van de omvang van het project.

Leveringsgebied

Het leveringsgebied is geheel Nederland. Via de vestiging Merksem eveneens levering in België en Luxemburg, overige landen via afdeling export.

Technische service

Saval heeft een erkende, landelijk opererende buitendienst, die door heel Nederland service kan verlenen. In geval van nood is deze 24 uur per dag bereikbaar. In geval van product opmerkingen/klachten kan men zich wenden tot de eigen kwaliteitsdienst.

Milieu en gezondheid

Uit overweging van het milieu past Saval bij voorkeur systemen met inert gas toe. Het mengsel 50% stikstof en 50% argon bevindt zich reeds in onze atmosfeer. Indien uw situatie vraagt om een oplossing o.b.v. chemisch blusgas, dan heeft Saval ook een passend systeem.

Referenties

Voor meer info zie brochure in tabblad Documentatie of kijk op www.saval.nl.