Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Schöck Isokorf® XT is een constructieve koudebrug onderbreking voor dragende betonelementen, die buiten de thermische schil uitsteken. De toenemende eisen die tot beperking van het energieverbruik moeten leiden, gecombineerd met aangescherpte eisen omtrent geluidsisolatie, zijn voor Schöck aanleiding geweest om de Isokorf® XT te ontwikkelen. Daarmee wordt voldaan aan de standaard voor morgen en kunt u ontwerpen en bouwen voor later, ook volgens het Passiefhuis concept.

Kenmerken

 • 30% verbeterde thermische isolatie;
 • 50% verbeterde contactgeluidsisolatie;
 • 120 mm isolatiedikte;
 • Officieel erkend door het Passiefhuis Instituut.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

Constructieve koudebrugonderbrekingen voor situaties waar de staalconstructies van buiten naar binnen doorlopen. De onderbrekingen maken een thermisch geïsoleerde staal-staal aansluiting mogelijk, terwijl de krachtsoverdracht gewaarborgd blijft.

Elementopbouw

Modulen voor aansluitingen beton-beton constructies volgens het Passiefhuis concept:

Schöck Isokorf® XT type K

Schöck Isokorf® XT type K is een thermisch onderbrekend en geluidsisolerend verankeringssysteem voor vrij uitkragende balkons uit beton. Het element draagt zowel momenten als dwarskrachten over.

Schöck Isokorf® XT type Q

Voor het overbrengen van dwarskrachten in positieve richting bij doorgaande opleggingen.

Schöck Isokorf® XT type Q-E

Voor het overbrengen van dwarskrachten in zowel positieve als negatieve richting bij doorgaande opleggingen.

Schöck Isokorf® XT type Q-Z

Element zonder drukelement. Voor het overdragen van positieve dwarskrachten, waarbij het betonelement spanningsvrij kan uitzetten bij temperatuursverandering.

Materiaal

Schöck Isokorf:

 • Betonstaal: B500 B overeenkomstig met NEN-EN 10080;
 • Constructiestaal: S 235 JR overeenkomstig met NEN-EN 10025;
 • Roestvaststaal: geribd gewapend beton BSt 500 NR: materiaalnr. 1.4362, 1.4571 of 1.4482;
 • Trekstaven: materiaalnr. 1.4362 (fyk = 700N/mm²);
 • Gladde stalen staven: materiaalnr. 1.4571 of 1.4404 van verstevigingsstap S 460;
 • Drukelementen:
  • HTE-module (druknok uit met microstaalvezels gewapend ultrahogesterkte beton);
  • PE-HD kunststof omhulling.
 • Isolatiemateriaal: polystyreen hardschuim Neopor®1;
 • Brandwerende platen:
  • Plaatdikte 10 mm, 15 mm, 20 mm; λ ≥ 0,174 W/(m · K), materiaalklasse A1;
  • Cementgebonden brandwerende platen, minerale wol: ρ ≥ 150 kg/m3;
  • Smeltpunt T ≥ 1000 °C en geïntegreerde brandwerende strips.

Aansluitende bouwdelen:

 • Betonstaal: B500A, B500B of B500C;
 • Beton:
  • Normaal beton volgens NEN-EN 206 met een droge dichtheid van 2000 kg/m³ tot 2600 kg/m³ (lichtbeton is niet toegestaan);
  • Betonsterkte: minimale betonsterkte C20/25 overeenkomstig met NEN-EN 1992-1-1.
Hulpstukken

Schöck Isokorf® XT type EQ: toevoeging voor opname extra horizontaallasten en opwaartse momenten.

Vorm en afmeting

Vorm

Zie illustraties.

Afmetingen

Elementhoogten: afhankelijk per type, van 160-250/280 mm.

Gewicht

Afhankelijk van type en materiaaldikte, volgens opgave fabrikant.

Prestaties

Mechanische eigenschappen

Raadpleeg voor de capaciteit, constructievarianten en rekenvoorbeelden de technische informatie.

Vuur, explosie

Bouwmateriaalclassificatie: B1 (moeilijk ontvlambaar).

Thermische eigenschappen

Neopor®, λ = 0,031 W/(m · K).

Raadpleeg voor de equivalente warmtegeleidingscoëfficiënt λeq de tabellen in de technische informatie.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Verankeringen in een koudebrugonderbrekingen van beton-op-beton constructies in passiefhuisconstructies.

Bruikbaarheid, economisch
 • Combinatie van koudebrugonderbreking, contactgeluidisolatie en krachtoverdracht.
 • Voorkoming vorming van condenswater, schimmelvorming en warmteverlies.
 • Snelle en eenvoudige montage, door kant en klare modules.
 • Duurzame constructie van RVS.
Bruikbaarheid, voorschriften

Thermische isolatie eisen:

 • Vanaf 1 januari 2015 is de EPC eis voor woonfuncties aangescherpt naar 0,4. Dit moet uiteindelijk leiden naar een EPC 0,0 in 2020. Voor nieuwbouw wordt energieneutraal ontwerpen en bouwen een feit en dat vraagt nu al om keuzes. Met de Schöck Isokorf® XT bent u klaar voor deze nieuwe eisen;

Prestaties contactgeluidsisolatie:

 • In het Bouwbesluit 2003 is een contactgeluidsisolatie eis opgenomen van Ico = +5 dB. Ook het belopen van galerijen en balkons beïnvloedt bij onvoldoende geluidsisolatie het wooncomfort. De verbetering van de contactgeluidsisolatie van de Schöck Isokorf® XT geeft een verbeterde contactgeluidsisolatie van 50%.
Ontwerpdetails

De Schöck Isokorf®-aansluiting moet door een constructeur worden ontworpen en op de constructie tekening worden vastgelegd. De uitgangspunten/ rapportage van de constructeur dient op de bouwplaats aanwezig te zijn.

Als de lagen, diameters en het materiaal van de aanwezige wapeningsstaven niet bekend is, moeten deze middels bewezen methoden (b.v. wapeningsdetectoren) op de juiste wijze vastgesteld worden. Deze dienen dan op de juiste wijze op de constructieve tekening aangegeven te worden en tijdens de uitvoeringsfase op de bouwplaats aanwezig te zijn.

Schöck Nederland b.v. biedt op Bouwdetails Online bouw- en referentiedetails aan.

Bestektekst

Schöck Nederland b.v. biedt op Stabu Bouwbreed bestekteksten aan.

Verwerking en montage

Transport

Door fabrikant of bouwmaterialenhandel; verpakt in dozen en/of op pallets.

Opslag

Droog, beschermd en vrij van grond.

Verwerking

Volgens verwerkingsvoorschriften van de fabrikant. Globale werkwijze:

 • Benodigde Schöck Isokorf modulen/elementen plaatsen c.q. stellen in betonconstructie.
 • De ruimte tussen de modulen opvullen met isolatietussenstukken.

Kwaliteit en garantie

Volgens leveringsvoorwaarden.

Economische factoren

Prijzen

Volgens opgave Schöck Nederland B.V.

Vraag eenvoudig offerte aan via het Schöck online portaal.

Leveringsvoorwaarden

Conform algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Schöck Nederland B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.

Levering

Door Schöck Nederland B.V.

Technische service

Projectgericht toepassingsadvies, technisch advies, berekening, tekenwerk, detaillering en bouwplaatsbegeleiding door Schöck Nederland b.v. 055 - 526 88 20.

Milieu en gezondheid

Duurzaamheid

De economische levensduur van de koudebrugonderbreking komt overeen met de levensduur van de staalconstructie.

Passiefhuis

Met de Schöck Isokorf® XT is het mogelijk om vrij uitkragende balkons en galerijen toe te passen in projecten die gebouwd worden volgens het Passiefhuis concept. Het is mogelijk om te bouwen volgens de zwaarste eisen op het gebied van energiezuinig bouwen in combinatie met volledig behoud van ontwerpvrijheid voor gebouwen die 50-100 jaar hun dienst gaan bewijzen.

Referenties

Uitgebreide referentielijst op aanvraag.