Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Schöck Isokorf® type KST is een constructieve verankering voor het thermisch onderbreken van uitkragende staalliggers aan de achterliggende staalconstructie.

Schöck Isokorf® type KST is een modulair systeem waarmee op basis van de gewenste hoogte en op te nemen krachten het element eenvoudig samen te stellen is. Het element neemt hoge toelaatbare krachten op en draagt momenten, dwarskrachten, druk- en trekkrachten over. Het element is eenvoudig te verankeren op en tussen de kopplaten en is aan te sluiten op alle gangbare staalprofielen.

Kenmerken

 • Hoogwaardige isolatie;
 • Modulair systeem, eenvoudige inbouw;
 • Maatwerkoplossingen.

Referentienummers

 • Koudebrugonderbrekingselementen
 • SCHÖCK ISOKORF KST
 • t6 Hechtingsmiddelen
 • 21.82 ankers en bevestigingsmiddelen
 • Koudebrugonderbreking

Samenstelling

Systeemopbouw

Constructieve koudebrugonderbrekingen voor situaties waar de staalconstructies van buiten naar binnen doorlopen. De onderbrekingen maken een thermisch geïsoleerde staal-staal aansluiting mogelijk, terwijl de krachtsoverdracht gewaarborgd blijft.

Elementopbouw

Isokorf® KST

 • Het KST-basis type is opgebouwd uit een ZST module, een QST module en twee isolatietussenstukken van 20 en 30 mm dikte;
 • Met deze modulen is het mogelijk een verticale boutafstand tot 120 mm (60/2 + 20 + 30 + 80/2) te creëren;
 • Wanneer er sprake is van een grotere verticale boutafstand, dan kan dit met standaard isolatietussenstukken of met een passend isolatietussenstuk worden uitgevuld;
 • In principe is het KST-basis type ontworpen voor dwarskrachten in de z-richting en momenten om de y-as;
 • Leverbaar in twee uitvoeringen KST 16 of KST 22.

Isokorf® KST-ZST module

 • Het KST-ZST module dient voor het opnemen van trekkrachten;
 • Het type is opgebouwd uit een isolatie element (180/60/80 mm) en twee roestvast stalen draadeinden met bijbehorende moeren en volgringen;
 • De buitenste volgringen zijn altijd kogelvormig en kegelvormig uitgevoerd. Deze uitvoering werkt gunstig tegen belastingen op vermoeiing;
 • In combinatie met een KST-QST module kan ook een drukkracht worden opgenomen;
 • Deze drukkracht dient in de uiterste grenstoestand echter beperkt te worden tot 1/3 van de trekkracht in de uiterste grenstoestand;
 • Leverbaar in twee uitvoeringen KST-ZST 16 of KST-ZST 22.

Isokorf® KST-QST

 • Het KST-QST module dient voor het opnemen van druk- en dwarskrachten;
 • Het type is opgebouwd uit een isolatie element (180/80/80 mm), twee roestvast stalen draadeinden met bijbehorende moeren en volgringen en een kokerprofiel;
 • Het kokerprofiel draagt de dwarskrachten over. Het element draagt krachten in x-, y- en z-richting over;
 • In een KST-verbinding is een KST-QST module opgenomen, als er sprake is van druk ten gevolge van het eigengewicht van de te dragen staalconstructie;
 • Bij situaties, waarbij in een KST-verbinding het moment van teken kan wisselen, kan het voorkomen dat het KST-QST module ook op een trekkracht wordt belast;
 • Leverbaar in twee uitvoeringen KST-QST 16 of KST-QST 22.

Isokorf® KST-ZQST

 • Het KST-ZQST module combineert de technische kenmerken van het KST-ZST module en het KST-QST module;
 • Het wordt toegepast als er langdurig trekkrachten overgedragen moeten worden gelijktijdig met horizontale krachten die door de temperatuursvervormingen van de staalconstructie aan de buitenzijde ontstaan;
 • Speciale kogel- en kegelvormige volgringen voorkomen de belasting op vermoeiing;
 • Leverbaar in twee uitvoeringen KST-ZQST 16 of KST-ZQST 22.

Voor specifieke situaties waarvoor de bovenstaande typen niet toereikend zijn, kunnen in overleg met de fabrikant speciale onderbrekingen worden geleverd.

Materiaal
 • Isolatiemateriaal: geëxpandeerd polystyreen EPS 35, 80 mm dik.
 • Stalen onderdelen: RVS 1.4401, 1.4404 en 1.4571. Staalsoort:
  • trek-/drukstaven: S 460;
  • hoekprofiel: S 355;
  • drukplaat: S 275;
  • afstandsplaat: S 235.
Toebehoren

Isokorf® KST:

 • Isolatietussenstukken 20 of 30 mm dik.
 • Bevestigingsmiddelen.
Hulpstukken

Isokorf® KST:

 • Speciale op maat vervaardigde isolatietussenstukken;
 • Brandwerende isolatiestukken, klasse A1 DIN 4102;
 • Speciale modulen op maat voor specifieke situaties.

Vorm en afmeting

Vorm

Zie illustraties.

Afmetingen

Isokorf® KST-basis type:

 • Breedte: 180 mm;
 • Hoogte: 60/80 mm;
 • Dikte: 80 mm.

Op aanvraag worden de modulen in de gewenste maat geleverd.

De Schöck Isokorf® elementen van het type KST zijn standaard geschikt voor constructielengten tot 6000 mm. In de elementen zijn speciale voorzieningen opgenomen ter voorkoming van vermoeiing van de verbinding. Bij grotere constructielengten dient na maximaal 6000 mm een dilatatievoeg te worden opgenomen in de staalconstructie.

Gewicht

Afhankelijk van type en materiaaldikte, volgens opgave fabrikant.

Prestaties

Productsterkte, materiaalsterkte

Capaciteit

Schöck Isokorf® type

 

KST 16

KST 22

KST-QST 16 module

KST-ZQST 16 module

KST-QST 22 module

KST-ZQST 22 module

KST-ZST 16 module

KST-ZST 22 module

Hy;Rd

± 6 kN5)

±6 kN5)

±6 kN3)5)

±6 kN3)5)

0 kN

0 kN

Vz;Rd

30 kN

36 kN

30 kN3)

36 kN3)

0 kN

0 kN

Nt;Rd

Nc;Rd

116,8 kN6)

225,4 kN6)

116,8 kN3)

225,4 kN3)

Nt;Rd = 116,8 kN

Nc;Rd = 0 kN

Nt;Rd = 225,4 kN

Nc;Rd = 0 kN

My;Rd

a · t;Rd1)

a · t;Rd1)

0 kNm4)

0 kNm4)

0 kNm

0 kNm

Mz;Rd

2)5)

2)5)

2)5)

2)5)

0 kNm

0 kNm

 

1)a = h.o.h. - afstand tussen trek- en drukverbinding van de Isokorf® (inw. hefboomsarm). Minimaal mogelijke/toelaatbare afstand tussen trek- en drukverbinding = 50 mm

2)Wij adviseren u voor de dimensionering contact op te nemen met de afdeling techniek van Schöck

3)De interactie eis 3 Vz;d + 2 Hy;d + Nt;d = max Nt;d < Nt;Rd moet bij gelijktijdig optreden van trek- en dwarskrachten in acht worden genomen

4) Bij gebruik van ten minste twee boven elkaar geplaatste modulen kunnen zowel positieve als negatieve krachten (momenten en dwarskrachten) worden overgedragen

5)Altijd aanbevelingen voor dilatatievoegen/het voorkomen van vermoeiing opvolgen

6) Indien het KST-ZST module als onderdeel van de Schöck Isokorf® KST wordt toegepast en tevens op druk belast wordt (bijvoorbeeld geringe opwaartse belasting t.g.v. wind), dan kan de KST-ZST    module max 1/3 Nt;Rd aan drukkracht opnemen

Brandbaarheid

Isolatiemateriaal: niet-onbrandbaar volgens NEN 6064.

Stalen onderdelen: onbrandbaar volgens NEN 6064.

Brandwerendheid

De producten moeten voldoen aan dezelfde brandwerendheidseisen als de totale staalconstructie. Waar nodig dienen de Schöck Isokorf® KST systemen te worden aangepast (EPS door een A1 materiaal te vervangen) of door bouwkundige maatregelen te worden beschermd (bekleden met brandwerende platen).

Bestandheid

Voor toepassingen in een chloride houdende omgeving (zwembad) is een speciale oplossing noodzakelijk.

Geleiding
 • Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde):
  • Isolatiemateriaal: 0,035 W/(m·K);
  • Stalen onderdelen: 15 W/(m·K).
 • Lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde): ca. 0,80 W/(m·K).

Door thermische onderbreking van de staalconstructie wordt aan de binnenzijde duidelijk een hogere oppervlaktetemperatuur op de constructie bereikt. Minimale temperatuur op het binnenoppervlak (bij -10°C buitenluchttemperatuur en +20°C binnenluchttemperatuur): ca. 14°C.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Met Schöck Isokorf® type KST worden stalen balkons en galerijen op duurzame wijze verankerd en voorkomt onnodige warmteverlies en thermische bruggen (koudebruggen). Deze thermische onderbreking is toepasbaar in nieuwbouw en renovatie.

Bruikbaarheid, economisch
 • Combinatie van koudebrugonderbreking en krachtoverdracht;
 • Voorkoming vorming van condenswater, schimmelvorming en warmteverlies;
 • Snelle en eenvoudige montage, door kant en klare modules;
 • Duurzame constructie van RVS.
Bruikbaarheid, voorschriften

De producten worden onder typegoedkeuring (LGA Nürnberg S-N 010415) geleverd.

Ontwerpdetails

Principedetails voldoen aan de binnenoppervlaktetemperatuurfactor: fn,ri = 0,65. Detailtekeningen worden op aanvraag toegezonden.

Horizontale krachten op de Isokorf KST aansluitingen, t.g.v. temperatuursvervormingen van de staalconstructie aan de buitenzijde, dienen voorkomen te worden. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een slobgat bij dwarskrachtverbindingen of door het toepassen van een glijdfolie op de drukplaat en speciale volgringen.

Schöck Nederland b.v. biedt op Bouwdetails Online bouw- en referentiedetails aan.

Bestektekst

Schöck Nederland b.v. biedt op Stabu Bouwbreed bestekteksten aan.

Verwerking en montage

Transport

Door fabrikant of bouwmaterialenhandel; verpakt in dozen en/of op pallets.

Opslag

Droog, beschermd en vrij van grond.

Voorbereiding

Kopplaten voor de aansluiting van de stalen liggers volgens berekening en tekening van de constructeur aanbrengen.

Verwerking

Volgens verwerkingsvoorschriften van de fabrikant. Globale werkwijze afhankelijk van aansluiting staal/staal:

 • Benodigde Schöck Isokorf modulen/ elementen plaatsen c.q. stellen aan staalconstructie;
 • De ruimte tussen de modulen opvullen met isolatietussenstukken;
 • De aansluitende staalconstructie koppelen aan Isokorf modulen/ elementen en handvast aandraaien tegen de kopplaat staalprofiel (aandraaimoment 50 tot 80 Nm, volgens opgave fabrikant).

Kwaliteit en garantie

Volgens leveringsvoorwaarden.

Economische factoren

Prijzen

Volgens opgave Schöck Nederland B.V.

Leveringsvoorwaarden

Conform algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Schöck Nederland B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.

Levering

Door Schöck Nederland B.V.

Technische service

Projectgericht toepassingsadvies, technisch advies, berekening, tekenwerk, detaillering en bouwplaatsbegeleiding door Schöck Nederland b.v. 055 - 526 88 20.

Milieu en gezondheid

Duurzaamheid

De economische levensduur van de koudebrugonderbreking komt overeen met de levensduur van de staalconstructie.

Referenties

Uitgebreide referentielijst op aanvraag.