Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Schöck Isokorf® type K is een constructief verankeringssysteem voor het onderbreken van thermische bruggen bij balkons en galerijen. Het element is KOMO gecertificeerd en beschikbaar in brandwerende uitvoering (REI120). Schöck Isokorf® type K neemt bij vrij uitkragende betonelementen momenten en dwarskrachten op.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

Schöck Isokorf® K is een constructief koudebrugonderbrekingssysteem voor toepassing bij dragende betonelementen, die buiten de thermische schil uitsteken. Het systeem vormt een hechte verbinding tussen doorgaande betonelementen, zonder dat er een warmteverlies optreedt van warme naar koude zone.

Elementopbouw

Schöck Isokorf® type

K10ES

K20E1,4)

K30ES

K40E1,4)

K50ES

K60E1,4)

K70ES2)

K80E1,2,4)

K90ES2)

K100ES2)

Boven-staven (As, t)

 

4 Ø8

8 Ø8

12 Ø8

8 Ø10

16 Ø8

8 Ø12

10 Ø12

8 Ø14

12 Ø12

14 Ø12

Dwarskracht-staven (As, q) bij V6

4 Ø6

6 Ø6

Dwarskracht-staven (As, q) bij V8

8 Ø8

8 Ø8

8 Ø8

8 Ø8

8 Ø8

8 Ø8

8 Ø8

Dwarskracht-staven (As, q) bij V10

10 Ø8

Dwarskracht-staven (As, q) bij VV3)

8 Ø8 +  4 Ø8

10 Ø8 + 4 Ø8

Speciale beugel (n)

4

4

4

4

4

 

1)Standaard typen; Elementen ook leverbaar in modules van 250 mm en 500 mm

2)Element met speciale beugels aan de vloerzijde direct achter de drukelementen

3)Dwarskrachtstaven in beide richtingen voor het opnemen van positieve en negatieve dwarskrachten

4) Ook toe te passen in combinatie met Schöck IDock® bij CV35 en CV50

Materiaal

Het K-element is uitgevoerd met een HTE-Compact® drukelement uit ultrahoge sterktebeton en 80 mm isolatie van Neopor®.

Fabricagemethode

Wapening geproduceerd met computergestuurde lasrobotten; voortdurende controle door in- en externe deskundigen.

Vorm en afmeting

Vorm

Rechthoekig, zie illustraties.

Afmetingen

De Isokorf® type K elementen zijn standaard beschikbaar in hoogten van 160-250 mm.

De elementen zijn leverbaar in modules van 250 mm, 500 mm en 1.000 mm en toepasbaar voor achteraf montage met Schöck IDock®.

Prestaties

Materiaalsterkte
 • Betonstaal: FeB 500 HWL en/of HK.
 • RVS staven: roestvast staal volgens W 1.4571 DIN 17.440 (AISI 316 Ti).
 • Elasticiteitsmodulus roestvast staal: E = 1,7·105 N/mm².

Raadpleeg voor capaciteitstabellen en rekenvoorbeelden de technische documentatie.

Brandwerendheid

Beschikbaar in brandwerende uitvoering (REI120).

De brandwerendheid van de Schöck Isokorf® elementen wordt aangegeven met de aanduiding REI120 of REI90. Voor deze uitvoering worden de elementen aan de onderzijde en de bovenzijde voorzien van geïntegreerde brandwerende plaatmaterialen. Voorwaarde voor de brandwerendheidseis van 120 minuten voor de verankering is ook een brandwerendheid van het te verankeren betonelement en de aansluitende vloer of wand volgens NEN 6068.

Geleiding

Schöck Isokorf® voldoet aan het Bouwbesluit en NEN 2778 inzake de binnenoppervlaktetemperatuur factor fri = 0,65 in de situaties, zoals opgenomen in het KOMO-attest-met-productcertificaat.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Thermische onderbreking met HTE Compact drukcomponent en 80 mm thermische isolatie voor het aansluiten van vrijkragende beton-beton constructies, zoals balkons en galerijen.

Bruikbaarheid, economisch
 • Combinatie van koudebrugonderbreking, contactgeluidisolatie en krachtoverdracht;
 • Voorkoming vorming van condenswater, schimmelvorming en warmteverlies;
 • Snelle en eenvoudige montage, door kant en klare modules;
 • Duurzame constructie van RVS.
Ontwerpdetails

Indien er sprake is van een inbouwsituatie met breedplaatvloeren dient voor een goede overdracht van de drukkrachten de ruimte tussen de breedplaatschil en de Schöck Isokorf® type K minimaal 80 mm te bedragen voor een goede aanvulling en verdichting van het verse beton.

De Schöck Isokorf®-aansluiting moet door een constructeur worden ontworpen en op de constructie tekening worden vastgelegd. De uitgangspunten/ rapportage van de constructeur dient op de bouwplaats aanwezig te zijn.

Als de lagen, diameters en het materiaal van de aanwezige wapeningsstaven niet bekend is, moeten deze middels bewezen methoden (b.v. wapeningsdetectoren) op de juiste wijze vastgesteld worden. Deze dienen dan op de juiste wijze op de constructieve tekening aangegeven te worden en tijdens de uitvoeringsfase op de bouwplaats aanwezig te zijn.

Schöck Nederland b.v. biedt op Bouwdetails Online bouw- en referentiedetails aan.

Bestektekst

Schöck Nederland b.v. biedt op Stabu Bouwbreed bestekteksten aan.

Verwerking en montage

Transport

Door fabrikant of bouwmaterialenhandel; verpakt in dozen en/of op pallets.

Opslag

Droog, beschermd en vrij van grond.

Verwerking

Volgens verwerkingsvoorschriften van de fabrikant. Globale werkwijze:

 • Benodigde Schöck Isokorf modulen/elementen plaatsen c.q. stellen in betonconstructie.
 • De ruimte tussen de modulen opvullen met isolatietussenstukken.

Kwaliteit en garantie

Certificering

Schöck Isokorf® type K wordt geleverd met KOMO attest met productcertificaat.

Garantie

Volgens opgave Schöck Nederland b.v.

Economische factoren

Prijzen

Op aanvraag Schöck Nederland b.v.

Leveringsvoorwaarden

Conform algemene en verkoop- en leveringsvoorwaarden van Schöck Nederland b.v., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.

Levering

Door Schöck Nederland b.v.

Technische service

Projectgericht toepassingsadvies, technisch advies, berekening, tekenwerk, detaillering en bouwplaatsbegeleiding door Schöck Nederland b.v. 055 - 526 88 20.

Milieu en gezondheid

Duurzaamheid

Investeringen in energiebesparende renovaties zijn alleen lonend, wanneer deze in zijn totaliteit wordt beschouwd. Als het balkon niet wordt meegenomen, dan blijft er een zeer grote koudebrug bestaan, waarbij men onnodige energieverliezen op de koop toe moet nemen.

Referenties

Uitgebreide referentielijst op aanvraag of via de site van Schöck.