Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Samengestelde trappen kunnen bestaan uit een combinatie van treden die samen een trap vormen, of uit een combinatie van trappen die samen een grotere trap vormen. De uiteindelijke vorm kan de vorm van een eenvoudige rechte steektrap zijn, maar ook bv. een groot amfitheater. De treden kunnen recht maar ook gebogen of geknikt zijn.

De spiltrap is een voorbeeld van een samengestelde trap. Hiervan is een aparte productspecificatie aanwezig

Kenmerken

 • Treden: bloktreden, stapeltreden, losse treden;
 • Voor het vormen van grotere trappen is alleen de trap zonder bomen geschikt.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

Bij treden is altijd een draagconstructie nodig in de bouw.
Voor trappen geldt alles wat omschreven is voor de trappen zonder bomen in het productblad voor betonnen steektrappen.

Elementopbouw

De elementopbouw bij treden is afhankelijk van de gekozen maatvoering en oplegging.
De elementopbouw voor trappen is zoals die wordt omschreven voor de trappen zonder bomen in het productblad betonnen steektrappen.

Materiaal

De trappen worden gemaakt van gewapend beton met gepuntlaste wapeningsnetten. Het beton wordt geproduceerd in onze eigen fabriek. Door variatie in grondstoffen zoals cement, toeslagmaterialen en kleurstoffen zijn allerlei variaties in uiterlijk en eigenschappen mogelijk.

Fabricagemethode

De trappen worden allemaal gemaakt op basis van klantspecificatie. Zowel het tekenen en berekenen, als de productie van de mallen, de wapening en uiteindelijk de trappen vindt plaats in onze eigen fabriek in Uithuizermeeden.
Dit betekent het volgende:

 • U hebt als klant, binnen onze technische mogelijkheden, alle vrijheid in de vormgeving en uitvoering van de trappen;
 • Doordat alle aspecten van werkvoorbereiding tot productie in eigen beheer wordt uitgevoerd kunnen wij snel en flexibel op uw wensen reageren;
 • De trappen worden geproduceerd onder geconditioneerde omstandigheden, waardoor u een optimale kwaliteit ontvangt.

Impregneren
Het is mogelijk om de trappen door ons te laten impregneren. Het doel hiervan is de poriën van het beton af te dichten zodat het vuil minder eenvoudig in het beton door kan dringen. Het resultaat hiervan is een beter schoon te maken beton. Standaard impregneren wij al het gekleurde beton. Het effect van impregneren is van beperkte duur en zal regelmatig herhaald moeten worden. Het impregneren is geen anti graffiti behandeling.

Accessoires

In principe kunnen wij allerlei accessoires instorten zoals bv. verwarming, centraaldozen, armaturen voor lampen etc. De meest voorkomende instortvoorzieningen zijn:

 • hijsvoorzieningen;
 • bevestigingspunten voor bv. Traphekken.

Vorm en afmeting

Vorm, afmetingen

Op onze website zijn de stapeltreden en bloktreden verder uitgewerkt: http://www.steenhuisbeton.nl

Oppervlaktestructuur

Er zijn veel mogelijkheden om structuur in het oppervlak van betonelementen aan te brengen. De standaard uitvoering is glad uit de mal en de stortzijde glad gespaand. Wij passen twee methoden toe voor het aanbrengen van structuur in het oppervlak:

 • Nabewerken;
 • Structuur aanbrengen in de mal.

Nabewerking
Voor het nabewerken van betonoppervlakken zijn meerdere methoden beschikbaar. De meest toegepaste bij Steenhuis Beton bv is stralen. Eén van de andere mogelijkheden is bijvoorbeeld zoeten.

 • Stralen, onder te verdelen in diep stralen en ondiep stralen:
  • Door diep te stralen komt het grove toeslagmateriaal in het zicht; de uitstraling van het beton wordt dan bepaald door dit toeslagmateriaal en de betonsamenstelling.
  • Bij ondiepe stralen wordt de cementhuid opgeruwd en blijft de kleur van het beton onveranderd. Deze techniek passen wij meestal toe als antislip structuur.
 • Zoeten
  Het slijpen van beton is een techniek die vooral bij spiltreden toegepast wordt. De spiltreden zijn aan de bovenzijde helemaal vlak waardoor het polijsten technisch zeer goed mogelijk is. Bij het slijpen van beton komen alle toeslagmaterialen in het zicht. De betonsamenstelling is dus van grote invloed op het resultaat.

Structuur aanbrengen in de mal
Er zijn diverse platen en matten op de markt met structuren die geschikt zijn om te gebruiken voor de oppervlakte structuur van beton. De keuze voor het aanbrengen hiervan in een standaard mal wordt mede bepaald door de mogelijkheid deze platen of matten in een mal te monteren en te verwijderen. Voor een standaard mal komt daardoor alleen onze scanstructuur in aanmerking. Voor nieuwe mallen geldt in principe geen beperking doordat met de opbouw van de mal rekening kan worden gehouden met de toe te passen structuur.
Er zijn diverse structuren mogelijk:

 • De scanstructuur. Deze structuur is vernoemd naar de scanmat die in de mal bevestigd wordt om de structuur te verkrijgen. Het is na glad grijs bij ons de meest toegepaste en de financieel meest aantrekkelijke oppervlaktestructuur. Deze structuur kan eenvoudig als strook of over het totale loopvlak worden toegepast en kan op alle standaard- en nieuwe mallen worden gebruikt.
 • Alternatieve structuren:
  • Wafelstructuur
  • Piramidestructuur
  • Ribbels op de trede
  • Etc.
Kleur

De kleur van beton wordt voor een groot deel bepaald door de kleur van het cement. Wij hebben keus uit twee kleuren cement:

 • wit cement
 • grijs cement

Het kleuren van beton
Met behulp van kleurstof kunnen wij het beton voor u in allerlei kleuren produceren. Door het percentage kleurstof te wijzigen is het ook mogelijk om de kleurintensiteit te variëren. Standaard wordt gekleurd beton door ons geïmpregneerd zodat vuil minder snel in de poriën van het beton kan dringen.

Het nabewerken van het betonoppervlak
Door het stralen of zoeten van het betonoppervlak kunnen de toeslagmaterialen zichtbaar worden. De kleur van het toeslagmateriaal speelt dan een belangrijke rol in de kleur van het totale element.

Prestaties

Brandbaarheid

Onbrandbaar.

Brandwerendheid

Volgens specificatie 30-120 minuten.
De duur van de brandwerendheid heeft direct invloed op de maatvoering van de trap. Bij toenemende brandwerendheid neemt de minimale vereiste plaatdikte toe. Dit heeft tot gevolg de hele trap inclusief aansluitingen zwaarder moet worden uitgevoerd.

Bestandheid

Beton is een duurzaam materiaal. Deze duurzaamheid wordt bepaald door de bestandheid tegen de verschillende aantastingsmechanismen van beton. Om te bepalen of het beton voldoende duurzaam is en dus voldoende bestand is tegen de aantastingsmechanismen, moet bepaald worden welke aantastingsmechanismen relevant zijn. Bijvoorbeeld de bestandheid van een binnentrap tegen dooizouten is niet bepalend voor de duurzaamheid van deze trap in zijn functie als binnentrap.
Hieronder staat een opsomming van verschillende aantastingsmechanismen. Het beton en het betonelement zullen op basis van deze mechanismen ontworpen moeten worden.

Aantasting van de wapening

 • indringing chloriden
 • carbonatatie

Aantasting van het beton

 • Reactieve toeslagmaterialen (ASR)
 • vorst
 • vorst in combinatie met dooizouten
 • indringing van sulfaten
 • zuren
 • zouten van zwakke basen
 • afvalwater
 • zeewater

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel
In woning- en utiliteitsbouw als functionele, representatieve en/ of vlucht/brandtrap.

Verwerking en montage

Transport

Door fabrikant.

Opslag

De elementen schoon opslaan en ondersteunen op een vijfde van de lengte van het element.

Voorbereiding

Aansluitingen dienen vlak en schoon te zijn.

Verwerking

In ruwbouw- of afbouwfase door de aannemer.
Hijsen volgens de voorschriften die met de trappen zijn meegeleverd en met gebruikmaking van de daarvoor bestemde hijsvoorzieningen.

Bescherming

Tijdens afbouw tegen verontreiniging en beschadiging beschermen.

Kwaliteit en garantie

Garantieverklaring op aanvraag.
Steenhuis Beton bv levert onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

Economische factoren

Leveringsvoorwaarden

Volgens:

 • de AVBB & BFBN: algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 1998.
Levering

Franco werk.

Levertijd

Volgens opgaaf.

Leveringsgebied

Nederland, België en overzeese gebiedsdelen.

Technische service

Statische berekeningen, tekeningen, adviezen betreffende toepassingen en complete begeleiding.