Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Een spiltrap is een rondgaande, spiraalvormige trap met een kolom in het midden. De treden lopen van smal aan de kolomzijde uit naar breed aan de buitenzijde van de trap. Spiltrappen zijn door hun vorm vaak een gezichtsbepalend element in een bouwwerk. Vooral als deze trap open in de ruimte wordt geplaatst is de uitstraling groot.
Er zijn twee typen spiltrappen:

 • Spiltrappen zonder stootbord;
 • Spiltrappen met stootbord.

Deze trappen kunnen rechtsdraaiend en linksdraaiend worden uitgevoerd.

De technische uitwerking, de beschikbare standaardmallen en de mogelijke uitvoeringen van de trappen worden uitvoerig beschreven op www.steenhuisbeton.nl

Kenmerken

 • Een spiltrap is geschikt voor relatief kleine ruimten;
 • Een spiltrap zonder stootbord heeft een open karakter;
 • Een spiltrap met stootbord is een dichte trap.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

Onderaan worden spiltrappen met de kolom d.m.v. wapening op de grond verankerd. Bovenin wordt een weltree geplaatst met een deels open ring waardoor wapening in de verdiepingsvloer wordt geplaatst. De weltree kan ook worden vervangen door een bordes. Als een spiltrap over meerdere verdiepingen doorloopt komen de kolommen boven op elkaar te staan en worden in elkaars kolom verankerd.

Elementopbouw

Een spiltrap wordt opgebouwd uit losse treden. Deze treden bestaan uit een treegedeelte en een holle ring, en worden zo gestapeld dat de ringen boven elkaar samen een kolom vormen. In de holle kolom wordt wapening geplaatst waarna deze wordt volgestort met beton. Spiltreden kunnen worden uitgevoerd met verschillende diameters. De maximale diameter van de trap is afhankelijk van de maximale diameter van de kolom. In de onderstaande tabel staan de onderlinge verhoudingen weergegeven voor onze standaardmallen.

Kolomdiameter Maximale trapdiameter
300 mm 1250 mm
400 mm 1500 mm
600 mm 2000 mm
Materiaal

De trappen worden gemaakt van gewapend beton met gepuntlaste wapeningsnetten. Het beton wordt geproduceerd in onze eigen fabriek. Door variatie in grondstoffen zoals cement, toeslagmaterialen en kleurstoffen zijn allerlei variaties in uiterlijk en eigenschappen mogelijk.

Fabricagemethode

De trappen worden allemaal gemaakt op basis van klantspecificatie. Zowel het tekenen en berekenen, als de productie van de mallen, de wapening en uiteindelijk de trappen vindt plaats in onze eigen fabriek in Uithuizermeeden. Dit betekent het volgende:

 • U hebt als klant, binnen onze technische mogelijkheden, alle vrijheid in de vormgeving en uitvoering van de trappen;
 • Doordat alle aspecten van werkvoorbereiding tot productie in eigen beheer wordt uitgevoerd kunnen wij snel en flexibel op uw wensen reageren;
 • De trappen worden geproduceerd onder geconditioneerde omstandigheden, waardoor u een optimale kwaliteit ontvangt.

Impregneren
Het is mogelijk om de trappen door ons te laten impregneren. Het doel hiervan is de poriën van het beton af te dichten zodat het vuil minder eenvoudig in het beton door kan dringen. Het resultaat hiervan is een beter schoon te maken beton. Standaard impregneren wij al het gekleurde beton. Het effect van impregneren is van beperkte duur en zal regelmatig herhaald moeten worden. Het impregneren is geen anti graffiti behandeling

Accessoires

In principe kunnen wij allerlei accessoires instorten zoals bv. armaturen voor lampen etc. De meest voorkomende instortvoorzieningen zijn:

 • hijsvoorzieningen;
 • bevestigingspunten voor bv. traphekken.

Vorm en afmeting

Vorm, afmetingen

Op onze website hebben wij diverse aansluit details uitgewerkt.

Oppervlaktestructuur

Er zijn veel mogelijkheden om structuur in het oppervlak van betonelementen aan te brengen. De standaard uitvoering is glad uit de mal en de bovenzijde glad gespaand, maar wij kunnen de elementen ook nabewerken. De meest toegepaste nabewerking is stralen. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld zoeten.

 • Stralen, onder te verdelen in diep stralen en ondiep stralen:
  • Door diep te stralen omt het grove toeslagmateriaal in het zicht; de uitstraling van het beton wordt dan bepaald door dit toeslagmateriaal en de betonsamenstelling.
  • Bij ondiepe stralen wordt de cementhuid opgeruwd en blijft de kleur van het beton onveranderd. Deze techniek passen wij meestal toe als antislip structuur.
 • Zoeten
  Het slijpen van beton is een techniek die vooral bij spiltreden toegepast wordt. De spiltreden zijn aan de bovenzijde helemaal vlak waardoor het polijsten technisch zeer goed mogelijk is. Bij het slijpen van beton komen alle toeslagmaterialen in het zicht. De betonsamenstelling is dus van grote invloed op het resultaat.
Kleur

De kleur van beton wordt voor een groot deel bepaald door de kleur van het cement. Wij hebben keus uit twee kleuren cement:

 • wit cement
 • grijs cement

Het kleuren van beton
Met behulp van kleurstof kunnen wij het beton voor u in allerlei kleuren produceren. Door het percentage kleurstof te wijzigen is het ook mogelijk om de kleurintensiteit te variëren. Standaard wordt gekleurd beton door ons geïmpregneerd zodat vuil minder snel in de poriën van het beton kan dringen.
 
Het nabewerken van het betonoppervlak
Door het stralen of zoeten van het betonoppervlak kunnen de toeslagmaterialen zichtbaar worden. De kleur van het toeslagmateriaal speelt dan een belangrijke rol in de kleur van het totale element.

Prestaties

Brandbaarheid

Onbrandbaar.

Brandwerendheid

Volgens specificatie 30-90 minuten.
De duur van de brandwerendheid heeft direct invloed op de maatvoering van de trap. Bij toenemende brandwerendheid moeten de treden en kolom groter worden gedimensioneerd.

Bestandheid

Beton is een duurzaam materiaal. Deze duurzaamheid wordt bepaald door de bestandheid tegen de verschillende aantastingsmechanismen van beton. Om te bepalen of het beton voldoende duurzaam is en dus voldoende bestand is tegen de aantastingsmechanismen, moet bepaald worden welke aantastingsmechanismen relevant zijn. Bijvoorbeeld de bestandheid van een binnentrap tegen dooizouten is niet bepalend voor de duurzaamheid van deze trap in zijn functie als binnentrap. Hieronder staat een opsomming van verschillende aantastingsmechanismen. Het beton en het betonelement zullen op basis van deze mechanismen ontworpen moeten worden.

 • aantasting van de wapening
  • indringing chloriden
  • carbonatatie
 • aantasting van het beton
  • reactieve toeslagmaterialen (ASR)
  • vorst
  • vorst in combinatie met dooizouten
  • indringing van sulfaten
  • zuren
  • zouten van zwakke basen
  • afvalwater
  • zeewater

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

In woning- en utiliteitsbouw als functionele, representatieve en/of vlucht/brandtrap.

Verwerking en montage

Transport

Door fabrikant.

Opslag

De elementen schoon opslaan en ondersteunen op een vijfde van de lengte van het element.

Voorbereiding

Voorbereiding van de verankering van de kolom en weltree of tussenbordes aan de vloeren.

Verwerking

In ruwbouw- of afbouwfase door de aannemer.
Hijsen volgens de voorschriften die met de trappen zijn meegeleverd en met gebruikmaking van de daarvoor bestemde hijsvoorzieningen.

Bescherming

Tijdens afbouw tegen verontreiniging en beschadiging beschermen.

Kwaliteit en garantie

Garantieverklaring op aanvraag.

Steenhuis Beton bv levert onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

Economische factoren

Leveringsvoorwaarden

Volgens:

 • de AVBB & BFBN: algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 1998.


Levering

Franco werk.

Levertijd

Volgens opgave fabrikanten.

Leveringsgebied

Nederland en België en overzeese gebiedsdelen.

Technische service

Statische berekeningen, tekeningen, adviezen inzake toepassingen en algehele begeleiding.