Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

De steektrap is de meest voorkomende trap. Daarom hebben wij een uitgebreid assortiment standaardmallen om steektrappen in te produceren. Wij onderscheiden daarbij 3 soorten trappen:

 • Trappen met bomen;
 • Trappen zonder bomen;
 • Vloerbedekking trappen.

De toepassingsgebieden van deze trappen overlappen elkaar grotendeels. Toch hebben alle drie hun eigen specifieke voordelen.

De technische uitwerking, de beschikbare standaardmallen en de mogelijke uitvoeringen van de trappen worden uitvoerig beschreven op www.steenhuisbeton.nl

Kenmerken

 • Trappen met bomen hebben aan de zijkant van de trap een trapboom;
 • Trappen zonder bomen zijn met één trapmal te maken;
 • Vloerbedekkingtrap is een variant op de trap zonder bomen.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

De trappen vormen samen met de bordessen en schalmgatranden de componenten die wij produceren voor trappenhuizen. De trappen en bordessen maken bijna nooit deel uit van de draagconstructie van het bouwwerk. De trappen worden opgelegd op bordessen en vloeren, en zijn dus constructief gezien op zichzelf staande elementen. Het is mogelijk trappen van explosieverankering te voorzien; hierdoor zijn de trappen gefixeerd in de oplegsponning zodat ze bij een explosie niet uit deze sponningen kunnen vallen.

Elementopbouw

De elementopbouw van trappen wordt bepaald door de volgende aspecten:

 • De oplegging.
  • De begane grond oplegging; deze oplegging is geschikt voor plaatsing op een vlakke vloer;
  • De onderoplegging met nok geschikt voor een oplegsponning;
  • De onderoplegging in de vorm van een tree geschikt voor een oplegsponning. Bij deze oplegging kunnen de traptreden, in trappenhuizen waarbij de trappen naast elkaar liggen, precies in elkaars verlengde worden geplaatst;
  • De bovenoplegging met nok geschikt voor een oplegsponning;
  • De bovenoplegging met nok en sponning. Hierbij kan een volgende trap direct op deze trap geplaatst kan worden waardoor visueel één lange trap ontstaat. Deze oplegging moet apart ondersteund worden.
 • De op- en aantrede.
  • Samen met het aantal treden bepalen deze aspecten de te overbruggen lengte en hoogte van de trap.
 • De breedte.
Materiaal

De trappen worden gemaakt van gewapend beton met gepuntlaste wapeningsnetten. Het beton wordt geproduceerd in onze eigen fabriek. Door variatie in grondstoffen zoals cement, toeslagmaterialen en kleurstoffen zijn allerlei variaties in uiterlijk en eigenschappen mogelijk.

Fabricagemethode

De trappen worden allemaal gemaakt op basis van klantspecificatie. Zowel het tekenen en berekenen, als de productie van de mallen, de wapening en uiteindelijk de trappen vindt plaats in onze eigen fabriek in Uithuizermeeden. Dit betekent het volgende:

 • U hebt als klant, binnen onze technische mogelijkheden, alle vrijheid in de vormgeving en uitvoering van de trappen;
 • Doordat alle aspecten van werkvoorbereiding tot productie in eigen beheer wordt uitgevoerd kunnen wij snel en flexibel op uw wensen reageren;
 • De trappen worden geproduceerd onder geconditioneerde omstandigheden, waardoor u een optimale kwaliteit ontvangt.

Impregneren
Het is mogelijk om de trappen door ons te laten impregneren. Het doel hiervan is de poriën van het beton af te dichten zodat het vuil minder eenvoudig in het beton door kan dringen. Het resultaat hiervan is een beter schoon te maken beton. Standaard impregneren wij al het gekleurde beton. Het effect van impregneren is van beperkte duur en zal regelmatig herhaald moeten worden. Het impregneren is geen anti graffiti behandeling.

Accessoires

In principe kunnen wij allerlei accessoires instorten zoals bv. verwarming, centraaldozen, armaturen voor lampen etc. De meest voorkomende instortvoorzieningen zijn:

 • hijsvoorzieningen;
 • bevestigingspunten voor bv. Traphekken.

Vorm en afmeting

Vorm, afmetingen

Op onze website staan lijsten met standaard mallen en hebben wij diverse aansluit details uitgewerkt.

Oppervlaktestructuur

Er zijn veel mogelijkheden om structuur in het oppervlak van betonelementen aan te brengen. De standaard uitvoering is glad uit de mal en de stortzijde glad gespaand. Wij passen twee methoden toe voor het aanbrengen van structuur in het oppervlak:

 • Stralen;
 • Structuur aanbrengen in de mal.

Stralen
Nadat een trap glad uit de mal is gekomen kan het oppervlak door het te stralen worden gewijzigd. Stralen is onder te verdelen in diep stralen en ondiep stralen:

 • Door diep te stralen komt het grove toeslagmateriaal in het zicht; de uitstraling van het beton wordt dan bepaald door dit toeslagmateriaal en de betonsamenstelling.
 • Bij ondiepe stralen wordt de cementhuid opgeruwd en blijft de kleur van het beton onveranderd. Deze techniek passen wij meestal toe als antislip structuur.

Structuur aanbrengen in de mal
Er zijn diverse platen en matten op de markt met structuren die geschikt zijn om te gebruiken voor de oppervlakte structuur van beton. De keuze voor het aanbrengen hiervan in een standaard mal wordt mede bepaald door de mogelijkheid deze platen of matten in een mal te monteren en te verwijderen. Voor een standaard mal komt daardoor alleen onze scanstructuur in aanmerking. Voor nieuwe mallen geldt in principe geen beperking doordat met de opbouw van de mal rekening kan worden gehouden met de toe te passen structuur. Er zijn diverse structuren mogelijk:

 • De scanstructuur. Deze structuur is vernoemd naar de scanmat die in de mal bevestigd wordt om de structuur te verkrijgen. Het is na glad grijs bij ons de meest toegepaste en de financieel meest aantrekkelijke oppervlaktestructuur. Deze structuur kan eenvoudig als strook of over het totale loopvlak worden toegepast en kan op alle standaard- en nieuwe mallen worden gebruikt.
 • Alternatieve structuren:
  • Wafelstructuur
  • Piramidestructuur
  • Ribbels op de trede
  • Etc.
Kleur

De kleur van beton wordt voor een groot deel bepaald door de kleur van het cement. Wij hebben keus uit twee kleuren cement:

 • wit cement
 • grijs cement

Het kleuren van beton
Met behulp van kleurstof kunnen wij het beton voor u in allerlei kleuren produceren. Door het percentage kleurstof te wijzigen is het ook mogelijk om de kleurintensiteit te variëren. Standaard wordt gekleurd beton door ons geïmpregneerd zodat vuil minder snel in de poriën van het beton kan dringen.

Het nabewerken van het betonoppervlak
Door het stralen van het betonoppervlak kunnen de toeslagmaterialen zichtbaar worden. De kleur van het toeslagmateriaal speelt dan een belangrijke rol in de kleur van het totale element.

Prestaties

Brandbaarheid

Onbrandbaar.

Brandwerendheid

Volgens specificatie 30-120 minuten.
De duur van de brandwerendheid heeft direct invloed op de maatvoering van de trap. Bij toenemende brandwerendheid neemt de minimale vereiste plaatdikte toe. Dit heeft tot gevolg de hele trap inclusief aansluitingen zwaarder moet worden uitgevoerd.

Bestandheid

Beton is een duurzaam materiaal. Deze duurzaamheid wordt bepaald door de bestandheid tegen de verschillende aantastingsmechanismen van beton. Om te bepalen of het beton voldoende duurzaam is en dus voldoende bestand is tegen de aantastingsmechanismen, moet bepaald worden welke aantastingsmechanismen relevant zijn. Bijvoorbeeld de bestandheid van een binnentrap tegen dooizouten is niet bepalend voor de duurzaamheid van deze trap in zijn functie als binnentrap.
Hieronder staat een opsomming van verschillende aantastingsmechanismen. Het beton en het betonelement zullen op basis van deze mechanismen ontworpen moeten worden.

aantasting van de wapening

 • indringing chloriden
 • carbonatatie

aantasting van het beton

 • reactieve toeslagmaterialen (ASR)
 • vorst
 • vorst in combinatie met dooizouten
 • indringing van sulfaten
 • zuren
 • zouten van zwakke basen
 • afvalwater
 • zeewater

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

In woning- en utiliteitsbouw als functionele, representatieve en/of vlucht/brandtrap.

Verwerking en montage

Transport

Door fabrikant.

Opslag

De elementen schoon opslaan en ondersteunen op een vijfde van de lengte van het element.

Voorbereiding

Aansluitingen dienen vlak en schoon te zijn.

Verwerking

In ruwbouw- of afbouwfase door de aannemer.
Hijsen volgens de voorschirften die met de trappen zijn meegeleverd en met gebruikmaking van de daarvoor bestemde hijsvoorzieningen.

Bescherming

Tijdens afbouw tegen verontreiniging en beschadiging beschermen.

Kwaliteit en garantie

Garantieverklaring op aanvraag.

Steenhuis Beton bv levert onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

Economische factoren

Leveringsvoorwaarden

Volgens:

 • de AVBB & BFBN: algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 1998.


Levering

Franco werk.

Levertijd

Volgens opgaaf.

Leveringsgebied

Nederland en België en overzeese gebiedsdelen.

Technische service

Statische berekeningen, tekeningen, adviezen betreffende toepassingen en complete begeleiding.

Referenties

Referentie adressen

Steektrappen:

Kantoor VCS BV

Waalwijk

Kennemer Gasthuis

Haarlem

Provinciehuis

Groningen

22 woningen

Leerdam

104 woningen

Diemen

Van bovengenoemde projecten zijn foto's beschikbaar op www.steenhuisbeton.nl.