Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

De Waardo voorgespannen ribbenvloer ht=350 mm is geschikt voor toepassing als vrijdragende geïsoleerde begane grondvloer in de woningbouw en utiliteitsbouw. De elementen zijn aan de onderzijde voorzien van een laag thermische isolatie en kunnen (indien noodzakelijk) worden voorzien van een geïsoleerde kopoplegging.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

De Waardo voorgespannen ribbenvloer is samengesteld uit geprefabriceerde betonnen vloerelementen met voorspanwapening. De vloerelementen hebben voorgespannen betonribben in de lengte richting van het element. Eventueel kunnen in de dwarsrichting van het element fabrieksmatig betonnen verstevigingribben worden aangebracht. De onderzijde van de elementen is fabrieksmatig voorzien van een laag EPS isolatiemateriaal die voldoet aan de door u gewenste RC-waarde.

De vrijdragende voorgespannen elementen kunnen in het algemeen zonder gewapende druklaag en of bijlegwapening worden toegepast en worden voorzien van sparingen.

De Waardo voorgespannen ribbenvloer is geschikt voor vrije overspanningen tot ca. 7,00 m¹ en wordt geleverd in de volgende element typen:

 • WVR 2400 (standaard element) breedte 2.400 mm;
 • WVR 1200 (pas element) breedte 1.200 mm;
 • WVR 900 (pas element) breedte 900 mm;
 • WVR 400 (erkerelement) breedte 400 mm.

De diverse elementen worden door elkaar toegepast. E.e.a. is echter afhankelijk van de vorm en afmetingen van het betreffende vloerveld. De voorkeur gaat er naar uit om zoveel mogelijk elementen WVR 2400 toe te passen. Indien gewenst kan Waardo EPS passtroken meeleveren t.b.v. de eventuele stortstroken.

Voor erkers en kleine uitbouwen met een maximale overspanning van 5,00 m¹ kan Waardo het erkerelement leveren.

Materiaal
 • Betonkwaliteit: C45/55 (vlgs. NEN-EN 206-1, NEN 8005);
 • Voorspanstaal: Y 1860 (vlgs. NEN 10138);
 • Betonstaal: Fe 500A (vlgs. NEN 6008);
 • Isolatiemateriaal: EPS 60/100/150 (voldoet aan BRL 1331);
 • Voegvulling: ca. 10 liter/m¹, betonkwaliteit min. C12/15 (maximale korrelafmeting 8 mm).

Dit overzicht van toegepaste materialen is ook op de website van Waardo te downloaden.

Fabricagemethode

Waardo voorgespannen ribbenvloeren worden horizontaal geproduceerd volgens het lange banksysteem. Hierbij wordt het beton direct op het isolatiemateriaal gestort, zodat een goede aanhechting tussen beide materialen ontstaat.

Toebehoren

Indien gewenst kunnen EPS passtroken worden meegeleverd t.b.v. de stortstroken.

Hulpstukken

Ten behoeve van de montage van de vloerelementen, zijn de elementen voorzien van vier ingestorte hijshaken. Op aanvraag kunnen vloerelementen met afgeschuinde koppen, tot maximaal 45°, worden geleverd.

Vorm en afmeting

Vorm

Zie illustraties.

Afmetingen

Hoogte: 350 (ongeacht isolatiewaarde).

Type 2400/350 1200/350 900/350 400/350
Lengte variabel variabel variabel variabel
Breedte 2.400 1.200 900 400
Excl. isolatie 2.370 1.170 870 388,5
Spiegeldikte 50 50 50 50
Breedte langsrib 120 120 98 80
Breedte tussenrib 98 - - -
Oplegrib/dwarsrib 100 100 100 100
Schuine koppen n.v.t. tot 45° tot 45° tot 45°


Maatafwijkingen overeenkomstig NEN-EN 13669.

Dit overzicht van de vorm en afmetingen van de voorgespannen ribbenplaatvloeren is ook op de website van Waardo te downloaden.

Gewicht

Massa inclusief voegvulling en exclusief afwerklaag:

 • 2400/350: 2,50 kN/m²;
 • 1200/350: 2,55 kN/m²;
 • 900/350: 2,65 kN/m²;
 • 400/350: 2,60 kN/m².
Oppervlaktestructuur

Bovenzijde: ruw.

Kleur

Grijs.

Prestaties

Mechanische eigenschappen

De vloerelementen zijn zelfdragend en voldoen aan de sterkte-eisen conform de productnorm NEN-EN 11324 en NVN 6725. De engineering van de vloeren geschied conform categorie 4A van de criteria 73 (bijlage 8) door een extern ISO 9001 gecertificeerd constructie adviesbureau.

Vuur, explosie
 • Brandwerendheid: de brandwerendheid van de vloerelementen bedraagt minimaal 30 minuten;
 • Brandbaarheid: ribbenvloeren mogen uitsluitend worden toegepast als begane grondvloeren boven kruipruimtes of ruimten van geringere hoogten. E.e.a. conform het bouwbesluit en het Erkend BB-aansluitdocument;
 • Brandvoortplanting en rookontwikkeling: hiervoor stelt het Bouwbesluit geen eis indien de ribbenvloeren als begane grondvloer worden toegepast.
Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen

Indien de voeg- en aansluitdetails worden uitgevoerd zoals in het Erkend BB-aansluitdocument staat omschreven is de luchtdoorlatendheid van de vloer verwaarloosbaar.

Thermische eigenschappen

Geleiding (Rc-waarde in m²K/W):

 • WVR 2400/350: 3,5; 4,0; 5,0; 6,0;
 • WVR 1200/350: 3,5; 4,0; 5,0; 6,0;
 • WVR 900/350: 3,5; 4,0; 5,0; 6,0;
 • WVR 400/350: 4,7; 5,0.
Akoestische eigenschappen

De vloeren voldoen aan de door de NPR 5070 opgestelde richtlijnen t.b.v. de lucht- en contactgeluidseisen. Voor eventuele details verwijzen wij naar het Erkend BB-aansluitdocument.

Dit overzicht van bovenstaande technische specificaties is ook op de website van Waardo te downloaden.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Vanwege de samenstelling van de vloer kunnen vrijwel alle gewenste sparingen/doorvoeren fabrieksmatig in de vloerelementen worden aangebracht. Nadat de vloerelementen op het werk zijn gemonteerd is de ribbenvloer geschikt voor diverse vloer afwerkingen. Waardo adviseert om bij steenachtige vloer afwerkingen en of bij tegelvloeren een krimpnet in de afwerklaag op te nemen.

De vloerelementen worden uitgevoerd als ligger op 2 steunpunten, hierbij geldt voor de ontwerp opleglengte minimaal het volgende:

 • 90 mm op metselwerk;
 • 80 mm op al of niet gewapend beton;
 • 70 mm op profielstaal of voldoende vormvast staal.
Bestektekst

Zie STABU-bestekspecificaties op tabblad Bestek.

Verwerking en montage

Raadpleeg voor de verwerking van Waardo betonnen kanaalplaatvloeren de verwerkingsvoorschriften.

Kwaliteit en garantie

Alle Waardo producten worden geleverd met een CE-markering: Conformiteitcertificaat in de fabriek(FPC) nummer 0620-CPR-44605/02 en voldoen aan de eigenschappen zoals deze zijn vastgelegd, in CE-Prestatieverklaring (Declaration of Performance). Tevens worden Waardo producten geleverd met de volgende kwaliteitsverklaringen:

Economische factoren

Prijzen

Op aanvraag, volgens opgave Waardo Beton B.V.

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor levering van betonproducten 2014, zoals opgesteld door Bouwend Nederland en de BFBN.

Levering

Door Waardo Beton B.V.

Levertijd

In overleg.

Leveringsgebied

Nederland.

Technische service

Toepassingsmogelijkheden, tekeningen, statische berekeningen e.d. door Waardo Beton B.V.

Referenties

Referentie adressen

Volgens opgave Waardo Beton B.V.