Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

De Waardo voorgespannen kanaalplaat is geschikt voor toepassing als vrijdragende vloer in de woningbouw en utiliteitsbouw. De kanaalplaten kunnen in diverse hoogten worden geleverd. De kanaalplaten zijn ook in geïsoleerde uitvoering als begane grondvloer leverbaar, voorzien van fabrieksmatig aangebracht isolatiemateriaal. Uitvoering voorzien van een nokoplegging of isolatievrij uitgevoerd t.p.v. de oplegging.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

De Waardo voorgespannen kanaalplaat is samengesteld uit geprefabriceerde betonnen vloerelementen met voorspanwapening. De vloerelementen zijn in de lengterichting voorzien van ronde gewichtsbesparende kanalen. In geïsoleerde uitvoering zijn de kanaalplaten fabrieksmatig voorzien van een laag EPS isolatiemateriaal die voldoet aan de door u gewenste RC-waarde.

De vrijdragende voorgespannen elementen kunnen in het algemeen zonder gewapende druklaag en of bijlegwapening worden toegepast. Indien gewenst kunnen de kanaalplaten worden voorzien van sparingen en zijn diverse paselementen mogelijk.

De onderzijde van de ongeïsoleerde kanaalplaten is glad en zijn voorzien van vellingkanten.
De Waardo voorgespannen kanaalplaat is geschikt voor vrije overspanningen tot ca. 14,50 m¹ en wordt geleverd in de volgende element typen:

 • WK 165 standaardbreedte 1.200 mm;
 • WK 200 standaardbreedte 1.200 mm;
 • WK 265 standaardbreedte 1.200 mm;
 • WK 320 standaardbreedte 1.200 mm.

Afhankelijk van de vorm en afmetingen van het betreffende vloerveld worden zoveel mogelijk standaard elementen toegepast aangevuld met de benodigde paselementen. Voor grote sparingen en trapgaten zijn standaard thermisch verzinkte raveelijzers leverbaar in diverse afmetingen.

Materiaal
 • Betonkwaliteit : C53/65 ; vlgs. NEN-EN 206-1, NEN 8005;
 • Voorspanstaal : Y 1860 ; vlgs. NEN-EN 10138;
 • Isolatiemateriaal : EPS 60/100/150 SE voldoet aan BRL 1331;
 • Voegvulling : betonkwaliteit min. C12/15 (maximale korrelafmeting 8 mm).

Dit overzicht van toegepaste materialen is ook op de website van Waardo te downloaden.

Fabricagemethode

Waardo voorgespannen kanaalplaten worden horizontaal geproduceerd op stalen onderbanen volgens het extruder systeem.

Toebehoren
 • Raveelijzers en stortankers (thermisch verzinkt);
 • Pasplaten (voor afmetingen zie illustratie).
Hulpstukken

T.b.v. de montage zijn speciale hijsklemmen en hijssleutels leverbaar.

Vorm en afmeting

Vorm

Zie illustraties.

Afmetingen
Type Hoogte Diameter
kanalen
Aantal
kanalen
Voeg-
vulling
Massa*
  (mm) (mm)   (ltr/m¹) (kg/m²)
WK 165 165 105 8 6 258
WK 200 200 140 6 8 295
WK 265 265 185 5 10 366
WK 320 320 230 4 12 436


Standaard elementbreedte: 1200 mm.
*massa vloer is inclusief voegvulling, exclusief afwerklaag.

Een overzicht van de vorm en afmetingen van Waardo kanaalplaatvloeren is ook op de website van Waardo te downloaden.

Oppervlaktestructuur

Bovenzijde ruw, onderzijde glad

Kleur

Grijs.

Prestaties

Mechanische eigenschappen

De vloerelementen zijn zelfdragend en voldoen aan de sterkte-eisen conform de productnorm NEN-EN 1168 en NVN 6725. De engineering van de vloeren geschied conform categorie 4A van de criteria 73/07 (bijlage 8) door een extern ISO 9001 gecertificeerd constructie adviesbureau.

Thermische eigenschappen
 • De geïsoleerde kanaalplaat wordt standaard voorzien van brandvertragende isolatie (EPS SE).
  Leverbaar zijn de volgende Rc-waarden: (in m²K/W)
  • WK 200: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0.
  • WK 265: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0.
  • WK 320: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0.
 • De geïsoleerde kanaalplaten WK 200 en WK 265 kunnen worden geleverd met een geïsoleerde kopoplegging (oplegnokken) of isolatievrij t.p.v. de oplegging. De WK 320 kan t.p.v. de oplegging alleen isolatievrij geleverd worden.
Akoestische eigenschappen

De vloerelementen voldoen aan de door NPR 5070 opgestelde richtlijnen t.b.v. lucht- en contactgeluidseisen. Voor eventuele details verwijzen wij naar het Erkend BB-aansluitdocument.

Een overzicht van bovenstaande technische specificaties van Waardo kanaalplaatvloeren is ook op de website van Waardo te downloaden.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

De voorgespannen kanaalplaat kan worden toegepast in geschoorde, ongeschoorde of schorende constructies zoals gedefinieerd in artikel 5.8.1 van NEN-EN 1992 1-1.

Bruikbaarheid, economisch

De vloerelementen hebben een ruwe bovenzijde, die het aanbrengen van diverse vloerafwerkingen mogelijk maakt.

Bruikbaarheid, voorschriften

De Waardo kanaalplaatvloer draagt een CE-keurmerk en heeft hiernaast diverse kwaliteitsverklaringen. De kanaalplaten worden getekend, berekend en geleverd conform categorie 4A, zoals omschreven in bijlage 8 van de Criteria 73. Nadat de vloerelementen op het werk zijn gemonteerd is de kanaalplaatvloer geschikt voor diverse vloerafwerkingen. Wij adviseren om bij steenachtige vloerafwerkingen en of bij tegelvloeren een krimpnet in de afwerklaag op te nemen. De vloerelementen worden uitgevoerd als ligger op 2 steunpunten, hierbij geldt voor de ontwerp-opleglengte minimaal het volgende:

 • 90 mm op metselwerk;
 • 80 mm op al of niet gewapend beton;
 • 70 mm op profielstaal of voldoende vormvast staal.

Indien gewenst kan er een gewapende druklaag op de vloer worden toegepast.

Bestektekst

Zie STABU-bestekspecificaties op tabblad Bestek.

Verwerking en montage

Raadpleeg voor de verwerking van Waardo betonnen kanaalplaatvloeren de verwerkingsvoorschriften.

Kwaliteit en garantie

Alle Waardo producten worden geleverd met een CE-markering: Conformiteitcertificaat in de fabriek(FPC) nummer 0620-CPR-44605/02 en voldoen aan de eigenschappen zoals deze zijn vastgelegd, in CE-Prestatieverklaring (Declaration of Performance). Tevens worden Waardo producten geleverd met de volgende kwaliteitsverklaringen:

Economische factoren

Prijzen

Na ontvangst van bouwkundige en constructieve tekeningen kan Waardo u desgewenst een vrijblijvende prijsopgaaf verstrekken.

Leveringsvoorwaarden

Op alle leveringen van Waardo zijn de Algemene Voorwaarden voor levering van betonproducten 2014, zoals opgesteld door Bouwend Nederland en de BFBN van toepassing.

Levering

Door Waardo Beton B.V.

Levertijd

In overleg.

Leveringsgebied

Waardo’s leveringsgebied bestrijkt heel Nederland.

Technische service

Toepassingsmogelijkheden, tekeningen, statische berekeningen e.d. door Waardo Beton B.V.

Referenties

Referentie adressen

Volgens opgave Waardo Beton B.V.