Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Isofloc losse cellulose vlokkenisolatie voor geluidisolatie en warmte-isolatie in woning-, utiliteitsbouw en industrie. De vlokkenisolatie kan door middel van blazen, sprayen of handmatige verdeling worden verwerkt in vloeren, wanden, plafonds of daken en is geschikt voor nieuwbouw en na-isolatie in renovatieprojecten.

Kenmerken

 • Ecologisch duurzaam recyclemateriaal;
 • Hoogwaardige thermische en geluidsisolatie;
 • Vochtregulerend;
 • Warmteaccumulerend;
 • Blijvend goede vulling.

Referentienummers

 • Isolatiematerialen (overig)
 • ISOFLOC
 • K Isolatiematerialen (warmte en geluid)
 • 22.83 isolatie (metselwerk), 24.81 isolatie (ruwbouwtimmerwerk), 31.82 isolatie (systeembekledingen), 33.32 isolatie/afschotlaag (dakbedekkingen), 35.81 isolatie (natuur- en kunststeen), 40.50 buitengevelisolatiesystemen, 42.32 morteldekvloeren op isolatie, 44.38 toebehoren plafondsystemen, 45.81 isolatie (afbouwtimmerwerk)
 • Na-isolatieIsolatievlokkenCellulose isolatieGeluidsisolatie

Samenstelling

Systeemopbouw

Isofloc cellulose isolatie kunnen in diverse constructies (vloeren, wanden, plafonds of daken) worden ingeblazen.

Materiaal
 • Cellulosevezels uit recyclepapier, additieven < 8% (aluminiumhydraat en boorzuur);
 • Herkomst papier: zuiver gesorteerd krantenpapier, teruggezonden exemplaren, uitgeverijafval of krantenpapier inzamelingen
Fabricagemethode

Aan het vooraf versnipperde krantenpapier worden de additieven in poedervorm toegevoegd. De componenten worden in een vermalingsproces mechanisch met elkaar verbonden en vermengd. Bij het vezelverwerkingproces verkrijgen de papiervezels een driedimensionale structuur. De cellulose isolatie wordt stofvrij gemaakt en in zakken verpakt.

Vorm en afmeting

Gewicht

De volumieke massa (densiteit) van de isolatie is 30 tot 60 kg/m3.

Structuur

Isofloc heeft een zachte, donsachtige oppervlaktestructuur. De cellulosevlokken worden vakvullend ingebracht, afhankelijk van de te vullen bouwconstructie (vloer, wand, plafond of dak).

Kleur

Isofloc is grijs van kleur.

Prestaties

Mechanische eigenschappen

Isofloc isolatie is vullend en wordt in zijn toepassingssituatie niet mechanisch belast.

Vuur, explosie

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): B-s2, d0.

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
 • Waterabsorptie (%): 8, bij 23° C en 50% rel. luchtvochtigheid;
 • Waterdamp diffusiecoëfficiënt (µ): 1-2;
 • Lengtegerelateerde stromingsweerstand (kPa.s/m²): ≥ 5,0;
 • Bestand tegen aanvreting van ongedierte en tegen schimmelvorming, volumebestendig;
 • Ph-waarde: 8.
Thermische eigenschappen
 • Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) (W/(m·K)): 0,038;
 • Warmteopslagcapaciteit (J/kg·K): 2.150.
Akoestische eigenschappen

Wat de geluidisolatie betreft wordt zowel lucht- als contactgeluidsisolatie door toepassing van Isofloc verbeterd. Met name in renovatie komt deze eigenschap goed tot zijn recht. De naoorlogse woningbouwvloeren waren veelal opgebouwd uit vloerdelen, gelegd op een balklaag, en aan de onderzijde afgewerkt met riet of steengaas stucplafond. Dergelijke woningscheidende vloeren hebben vaak een spouwruimte van 190 mm tot 260 mm, die als klankkast werkt en een geluidsisolatiewaarde Ico van -15 dB heeft. Door in deze spouwruimte Isofloc isolatie te blazen, wordt in de gehele spouwruimte én de ruimte tussen de houten balken met een naadloze laag gevuld. Door deze Isofloc-laag wordt geluidsoverdracht en warmteverlies vermeden.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Thermische isolatie en geluidisolatie voor woning-, utiliteitsbouw en industrie, zowel nieuwbouw als na-isolatie in renovatie. Inzetbaar als akoestische en thermische isolatie in vloeren, wanden, plafonds en daken. De speciale inblaastechniek en uitgebreide expertise van de verwerkers maken het mogelijk de werkzaamheden zelfs in een ingerichte woonomgeving uit te voeren.

Bruikbaarheid, functioneel

Thermische isolatie en geluidisolatie voor woning-, utiliteitsbouw en industrie, zowel nieuwbouw als na-isolatie in renovatie. Inzetbaar als akoestische en thermische isolatie in vloeren, wanden, plafonds en daken. De speciale inblaastechniek en uitgebreide expertise van de verwerkers maken het mogelijk de werkzaamheden zelfs in een ingerichte woonomgeving uit te voeren.

Ontwerpdetails

Raadpleeg voor schematische ontwerpdetails het productblad.

Bestektekst

Warmteplan B.V. biedt via Stabu Bouwbreed en het tabblad Bestek fps-en aan.

Verwerking en montage

Transport

Isofloc wordt door de fabrikant Warmteplan B.V. naar het werk getransporteerd en wordt aangebracht door gecertificeerde applicatiebedrijven met gebruikmaking van speciaal hiertoe ontwikkelde blaasmachines.

Verwerking

Het verwerken van de losse vlokkenisolatie vindt plaats met speciaal daartoe ontwikkelde blaasmachines. Deze machines hebben een elektronisch gestuurde dynamische drukregeling waarmee, ongeacht de constructie, een blijvend goede vulling wordt gegarandeerd. Het in het werk aanbrengen van Isofloc isolatie wordt door speciaal hiertoe opgeleid en gecertificeerd personeel gedaan.

Onderhoud

Isofloc is onderhoudsvrij.

Kwaliteit en garantie

Certificering

Isofloc wordt geleverd met een FSC- en NaturePlus certificaat en ETA-05/0226 goedkeuring.

Garantie

Raadpleeg de garantiebepaling.

Economische factoren

Prijzen

De actuele prijzen worden op offertebasis door de fabrikant of de gecertificeerde applicatiebedrijven afgegeven. Op aanvraag wordt een lijst van deze bedrijven door Warmteplan B.V. toegezonden.

Levertijd

De levertijden worden afhankelijk van de projectgrootte in overleg bepaald.

Leveringsgebied

Het leveringsgebied omvat de gehele wereld.

Verpakking

Levering in zakken van 12,5 kg, los of op pallets (21 zakken).

Technische service

Warmteplan B.V. levert technische service in de vorm van toepassingsadvies, technisch advies, en documentatie. Hiernaast kunnen relevante berekeningen m.b.t. isolatiewaarden, zomerkoeling, dauwpunt e.d. worden vervaardigd.

Milieu en gezondheid

Milieu

Isofloc cellulosevlokken worden door IVAM, IBO als zeer milieuvriendelijk aangemerkt (DuBo nr.1).

Gezondheid

Tijdens de verwerking van Isofloc ontstaan geen irritaties aan huid of luchtwegen.

Emissie bij de productie

Bij de productie van Isofloc cellulosevlokken wordt erg weinig energie verbruikt (ca. 8 KWh/m3 bij een verdichting van 50 kg/m3) en noch water, noch lucht, noch grond worden verontreinigd.

CO2 en milieubescherming

De voor de productie van Isofloc vereiste energie komt voor 100% van waterkrachtcentrales.

Referenties

Groot aantal gerealiseerde projecten. Op aanvraag wordt een uitgebreide referentielijst door Warmteplan B.V. toegezonden.