Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Een geluidwerende GND-binnendeur of GND-buitendeur is te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel dat in de hangzijde van de deur is geplaatst. Hieraan is eenvoudig af te lezen wie de deur heeft geproduceerd, hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. De deuren zijn ook gecombineerd leverbaar in brandwerende, rookwerende en/of inbraakwerende uitvoering.

Kenmerken

 • Ruim assortiment aan kwalitatief hoogwaardige houten deuren;
 • 0, 32, 37, 42 en 47 dB (Rw,p) geluidwerende uitvoering
 • Verantwoorde keuze met de herkenbaarheid van toegepaste prestatie;
 • Gewaarborgde prestatie-garantie.

Referentienummers

 • Geluidwerende deuren
 • GND
 • (31) Wandopeningen, buiten
 • 30.00 kozijnen, ramen en deuren, 30.33 deuren
 • Geluidwerende deuren

Samenstelling

Met het GND-zekerheidslabel is af te lezen of de deur (geschikt) is voor een Rw,p waarde van 0, 32, 37, 42 of 47dB geluidwering. Controle op de fabricage en de levering en montage hiervan vindt plaats door een onafhankelijke, gecertificeerde instelling. Met verschillende zekerheidsklassen maken we bovendien duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat.

Zekerheidsklassen
 • GND-zekerheidsklasse® I: het deurblad voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat;
 • GND-zekerheidsklasse® II: het deurblad plus hang- en sluitwerk voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat;
 • GND-zekerheidsklasse® III: het deurblad, hang- en sluitwerk en kozijn voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat. De montage wordt door, of onder verantwoording van de fabrikant verzorgd. Er wordt gecontroleerd of de toegepaste wand(en) voldoen aan geteste constructie conform brandtestrapporten.
Deelnemende fabrikanten

Binnendeuren:

 • Berkvens BV
 • Houtindustrie Ideaal
 • Krepel Deuren BV
 • Limburgia Utiliteitsdeuren BV
 • Reinaerdt Deuren BV
 • Svedex Deuren BV
 • Theuma DoorSystems BV
 • Van Vuuren Grou BV
 • Weekamp Deuren BV

Buitendeuren:

 • Deurenfabriek van der Plas BV
 • Kegro Deuren BV
 • Van Vuuren Grou BV
 • Weekamp Deuren BV

Vorm en afmeting

Als architect wilt u vrijheid en keuze in vormgeving en afmetingen. De bij GND aangesloten fabrikanten bieden een ruim assortiment aan kwalitatief hoogwaardige houten deuren en/of kozijnen. GND-deuren geven u de mogelijkheid om vrijheid in vormgeving te combineren met perfecte prestatie en afwerking.

Prestaties

Akoestische eigenschappen

GND communiceert de waarden voor geluidwering op een eenduidige manier naar de markt:

 • Rw-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden;
 • Rw,p-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) vergeleken worden;
 • Rw,r-waarde: de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerd situatie in het werk. Hiermee kan de praktijkwaarde van gemonteerde deursets vergeleken worden met de gevraagde waarde.

Om de toepasbaarheid te vereenvoudigen zijn voor geluidwerende deursets kwaliteitsklassen gedefinieerd:

Geluidscategorieën Rw,p (dB)
0 Geen eis
1 32 dB
2 37 dB
3 42 dB
4 47 dB

 
De Rw,r waarde is vrijwel altijd minder dan de Rw,p waarde. Dit heeft te maken met kleine onregelmatigheden en/of oneffenheden in de praktijk.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Gecertificeerde geluidwerende deuren zijn in de volgende situaties gewenst of noodzakelijk:

 • In ziekenhuizen en woonzorgcentra;
 • Op onderwijslocaties;
 • Hotelkamers en congreszalen;
 • Tandarts- en huisartspraktijken;
 • Openbare gebouwen.

Geluidsisolatie is ook thuis van groot belang. Om rust te ervaren in bijvoorbeeld een appartement, dient de gehele wand te voldoen aan de 0 dB-eis. Dit betekent niet dat er geen geluid meer hoorbaar is, maar dat er een minimale geluidsoverdracht tussen woningen zit. Dit is vooral belangrijk bij studentenkamers en studio’s, omdat hier steeds vaker geen hal(verkeersruimte) achter de woningtoegangsdeur zit. In deze gevallen moet de deur geluidwerend zijn en voldoen aan de 0 dB-eis.

Bruikbaarheid, voorschriften

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de geluidsisolatie (NEN 5077) voor woningen. Er zijn geen geluidwerende eisen voor niet-woongebouwen. Een gespecialiseerd bureau kan hierover adviseren.

Bestektekst

Door het opnemen van GND als garantievoorwaarde bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan de kwaliteit die uw opdrachtgever verlangt: hoogwaardige producten die aan alle eisen voldoen. GND maakt het u extra makkelijk met een bestekservice. Via de aangesloten fabrikanten stelt GND Stabu of fabrikant-eigen teksten ter beschikking, waardoor u tijd bespaart en verkeerde keuzes tijdens het bouwtraject kunt voorkomen.

Verwerking en montage

 • Geluid laat zich niet zomaar tegen houden, daarom is alléén het toepassen van een geluidwerende deur met een bepaalde geluidswaarde niet voldoende. Het kleinste geluidslek heeft grote gevolgen. Deur, kozijn en wand moeten nauwkeurig op elkaar aansluiten. Een valdorpel in de deur en afdichtingprofielen in de sponningen van het kozijn reduceren het geluidslek tot een minimum;
 • Het is mogelijk om de deur onder verantwoording van de bij GND aangesloten fabrikant in te laten meten en te monteren, passend in de logistiek van het traject van basisdeur tot compleet afgewerkt product;
 • In de Nationale Beoordelingsrichtlijnen voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Binnendeuren en deurkozijnen (BRL 2211) en voor Houten Buitendeuren (BRL 0803) worden in de productie eisen onderscheid gemaakt in Concept I, II en III. De 3 concepten staan voor 3 vormen van compleetheid waarin deuren kunnen worden afgeleverd en zijn de basis voor de GND-zekerheidsklassen® I, II, III voor binnendeuren en GND-zekerheidsklassen® II en III voor buitendeuren. Door expliciet voor een bepaalde zekerheidsklasse te kiezen, zijn taken en verantwoordelijkheden tussen deurenfabriek en verwerker over en weer duidelijk;
 • De BRL 2211 en de BRL 0803 vereisen onder meer dat de leverancier verwerkingsvoorschriften en onderhoudsvoorschriften meelevert bij afleveringen van deuren binnen concept I en II. De inhoud van de verwerkingsvoorschriften is onderdeel van de onafhankelijke toetsing door de certificerende instelling in het kader van het KOMO attest-met-productcertificaat en is op te vragen bij het GND-aangesloten bedrijf.

Onderhoud

De voorwaarden die GND stelt hebben vooral betrekking op het onderhoud. Hiervoor zijn onderhoudsvoorschriften opgesteld die onderdeel uitmaken van het garantiereglement. Details over het onderhoud staan in:

Kwaliteit en garantie

Garantietermijn
  Binnendeuren en binnendeurkozijnen Buitendeuren
  Technisch Functioneel Technisch Functioneel
GND-zekerheidsklasse® I 2 jaar nvt nvt nvt
GND-zekerheidsklasse® II 6 jaar nvt 6 jaar nvt
GND-zekerheidsklasse® III 6 jaar 1 jaar 6 jaar 1 jaar
GND-zekerheidsklasse® III Duurzaam Veilig 6 jaar 6 jaar nvt nvt
Minimale eisen

Uitgangspunt voor de GND-garantie is het GND-garantiereglement dat van toepassing is op het moment van levering van de deur of deur/kozijncombinatie vanuit een bij GND aangesloten bedrijf. De basis voor GND-garantie is voor buitendeuren de GND-zekerheidsklasse® met als minimum eis de voorschriften zoals opgenomen in de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Houten buitendeuren (BRL 0803). Voor binnendeuren geldt de GND-zekerheidsklasse®, met als minimum eis de voorschriften zoals opgenomen in de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor binnendeuren en/of binnendeurkozijnen (BRL 2211).

Garantiereglement

De garantie wordt gegeven door de deurenfabrikant volgens het uniforme garantiereglement van GND, die zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen GND en de aangesloten fabrikant. Het GND-garantiereglement heeft betrekking op houten buiten- en binnendeuren zoals deze zijn vastgelegd in het GND-garantiereglement.

In het GND-garantiereglement legt GND uit:

 • Aan welke kwaliteitseisen voldaan moet worden;
 • Waar de GND-zekerheidsklassen® betrekking op hebben;
 • Hoe een deur met GND-garantie te herkennen is;
 • Welke producten er onder de garantie vallen;
 • Voor welke periode ze gegarandeerd worden.

Verder licht GND toe wanneer er sprake is van schade en hoe u in geval van schade moet handelen. Een belangrijk voordeel voor u als afnemer, verwerker of gebruiker is de mogelijkheid om in geval van een geschil met een bij GND aangesloten bedrijf een onafhankelijke expertise te laten uitvoeren. Aan de hand van deze expertise kunt u een bindende uitspraak laten doen door het Bestuur van GND.

Economische factoren

Prijzen en technische service

Prijsopgave en technische service via de bij GND aangesloten fabrikanten.
Websites en telefoonnummers voor binnendeuren en buitendeuren vindt u op de website van GND.

Milieu en gezondheid

Duurzaamheid

GND streeft de toepassing van FSC/PEFC gecertificeerde materialen na.