Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Met de Xena mindervalidenlift kan bijna elk gebouw op een veilige manier toegankelijk gemaakt worden. Zo blijft elke ruimte bereikbaar, óók voor mensen die slecht ter been zijn of moeite hebben met traplopen en daarom bijvoorbeeld hulpmiddelen als een rollator of een rolstoel gebruiken.
De Xena mindervalidenlift is een zeer eenvoudig te bedienen hefplateau dat zowel binnen als buiten geplaatst kan worden. Het enige dat er voor nodig is, is een wand om de installatie aan te bevestigen, een vlakke vloer en een aansluiting op het elektriciteitsnet. De toepassing bij gebouwen met een hoogteverschil tussen entree en maaiveld maakt lange bouwkundige oploophellingen overbodig en kost veel minder ruimte.

Kenmerken

 • Snelle montage;
 • Standaard geschikt voor binnen- en buitenopstelling;
 • Hoogwaardig afwerkniveau;
 • Hefvermogen max. 300 kg;
 • Beveiligd volgens regelgeving Machine Richtlijn.

Referentienummers

 • Heftableaus
 • ASTRALIFT; XENA
 • (66) Transportvoorzieningen
 • 82.00 hef- en hijsinstallaties

Samenstelling

Systeemopbouw

De Xena mindervalidenlift is in drie types leverbaar:

 • Xena 1000, hefvermogen tot 225 kg / drie personen, leverbaar in vier maten;
 • Xena 3000, hefvermogen tot 300 kg / drie personen;
 • Xena speciaal: maatwerk. Naast de standaard oplossingen zijn er zeer veel afwijkende en op de behoefte van de gebruikers afgestemde uitvoeringen mogelijk.
Elementopbouw, materiaal
 • Platform en bewegingsbaan:
  • Het platform is opgebouwd uit een vloer van aluminium tranenplaat en een hekwerk, uitgevoerd in RVS;
  • Het platform kan worden uitgevoerd met maximaal twee toegangen;
  • Standaard is geen verdere afscherming in de borstwering aangebracht;
  • Afsluiting platform aan lage zijde met beweegbare afrijdbeveiliging;
  • De Xena kan zonder schacht worden toegepast en beweegt in de ruimte;
  • Op de bovenste stopplaats wordt een enkel- of dubbelvleugelig draaibaar afsluithek meegeleverd met veiligheidscontact;
  • Dit hek komt qua uitvoering overeen met de afwerking van het platform;
  • Voor Xena 1000 geldt: het platform wordt aan de zijde die open komt bij de opgaande beweging voorzien van een verstevigd afschermrok;
  • Voor Xena 3000 geldt: het platform wordt aan de onderzijde voorzien van een veiligheidsbodem, die bij de geringste opwaartse indrukking de daalbeweging direct onderbreekt;
  • De onderste stopplaats wordt afhankelijk van hefhoogte en situatie afgesloten met een hekje of gesloten deur met glasbezetting;
 • Deuren:  Zowel op het platform als op de stopplaatsen kunnen de deuren worden voorzien van veiligheidsvergrendelingen en controlecontacten. De deuren kunnen worden uitgevoerd overeenkomstig het platform met vergelijkbare afwerking.
 • Aandrijving
  • De aandrijving kan zowel links als rechts worden geplaatst;
  • Bij stroomuitval of andere calamiteiten kan de lift met de hand omlaag worden bewogen;
  • Voor Xena 1000 geldt: het platform wordt aangedreven door een spindel, verbonden met een schaarinrichting welke onder het platform is gemonteerd;
  • Voor Xena 3000 geldt: het platform wordt aangedreven door een spindel welke in een hoek van het platform is gemonteerd;
 • Besturing:
  • De drukknoptableaus voor de besturing zijn ondergebracht in de bedieningszuil op het platform en in bij de onderste en bovenste stopplaats te plaatsen bedieningskastjes;
  • De besturing is ondergebracht in de zuil die tegen de heffer is geplaatst in een kunststof besturingskastje;
  • De besturing is uitgevoerd als zogenaamde “dodemansbesturing”, dat wil zeggen dat de knop gedurende de gehele bewegingscyclus ingedrukt dient te blijven. Loslaten van de knop leidt onmiddellijk tot stoppen van de lift;
 • Beveiliging:
  • Voor Xena 1000 geldt:
   • Als het platform omhoog beweegt wordt aan de onderste toegangszijde automatisch een afschermgordijn mee omhoog bewogen om te voorkomen dat onverhoopt kinderen of huisdieren onder het bewegende platform terecht komen;
   • Langs de zijde van het platform waaraan geen toegangen zijn wordt een vaste gladde wand meegeleverd;
   • Aan het platform wordt aan de zijde waar afrijdgevaar ontstaat na het omhoog bewegen automatisch een klep omhoog gezet;
   • In de besturingstableaus worden stopknoppen aangebracht. Na het indrukken van de knop blijft de heffer buiten gebruik totdat de knop bewust wordt gereset;
  • Voor Xena 3000 geldt:
   • Als het platform omhoog beweegt ontstaat onder het platform een open ruimte. Ter voorkoming dat zich onder het platform personen, dieren of andere obstakels ophouden waarop het platform klem kan lopen, wordt aan het platform een zwevende bodemplaat gemonteerd, die bij de geringste opwaartse indrukking de daalbeweging van de inrichting onderbreekt;
   • Langs de zijde van het platform waaraan geen toegangen zijn moet een vaste gladde wand aanwezig zijn;
   • Aan het platform wordt aan de zijde waar afrijdgevaar ontstaat na het omhoog bewegen een hekje meegeleverd met veiligheidscontact;
   • In de besturingstableaus worden hef- en daalknoppen evenals stopknoppen aangebracht. Na indrukken van de “STOP” knop blijft de heffer buiten gebruik totdat de knop bewust wordt gereset.
Accessoires

Optioneel is het volgende leverbaar:

 • Sleutelschakelaar in een van de tableaus waarmee de lift buiten gebruik kan worden gesteld;
 • Zuiltjes bij onderste en/of bovenste stopplaats voor inbouw bedieningstableau;
 • Joystick-bediening;
 • Radiografische afstandsbediening;
 • De afscherming van het platform kan worden afgedicht met geperforeerde RVS plaat of met veiligheidsglas.

Vorm en afmeting

Vorm

Zie afbeeldingen.

Afmetingen
 • Xena 1000:
  • Uitvoerbaar in vier verschillende varianten, zie tekening en maattabel in de Productbrochure Astralift – Mindervalide lift type Xena, onder tabblad Documentatie.
  • Put / oprit: 60 mm;
 • Xena 3000:
  • Lengte x breedte: 1400 mm x 1400 mm;
  • Put / oprit: 80 mm;
  • Standaard is de Xena 3000 uitgevoerd met tegenover elkaar gelegen of overhoekse toegangen. Mocht u de toegangen boven elkaar wensen dan is minimaal 2400 mm hefhoogte nodig;
 • Minimale putdiepte 60 mm;
 • Zie voor tekeningen en uitleg de Productbrochure Astralift – Mindervalide lift type Xena, onder tabblad Documentatie.

Prestaties

Mechanische eigenschappen

Dynamische eigenschappen

 • Xena 1000:
  • Hefvermogen: 225 kg, tot 3 personen;
  • Snelheid: 20 mm/s;
  • Maximaal twee stopplaatsen;
  • Maximale hefhoogte: 1 m;
 • Xena 3000:
  • Hefvermogen: 300 kg, tot 3 personen;
  • Snelheid: 100 mm/s;
  • Maximaal twee stopplaatsen;
  • Maximale hefhoogte: 3 m.
Elektriciteit, magnetisme, straling

De lift voldoet aan de EMC Richtlijn 2004/108/EG.

Aansluitwaarden:

 • Xena 1000: aansluitspanning 230 V (fase + 0);
 • Xena 3000: aansluitspanning 400 V (3 fase + 0 +aarde).

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

De lift wordt toegepast in:

 • Woonhuizen;
 • Openbare gebouwen;
 • Winkels en kantoren.

Liften van Astralift kunnen worden toegepast in en bij gebouwen, indien gewenst kunnen deze ook in de buitenlucht worden geplaatst.

Bruikbaarheid, economisch

Wilt u maximaal inzicht in de onderhouds- en vervangingskosten op korte en lange termijn van uw nieuwe of bestaande liftinstallatie? Astralift geeft u grip op uw liftkosten met een nauwgezette meerjarenbegroting en een bijpassend meerjarenonderhoudsplan. Aan de hand van onze meerjarenbegroting krijgt u een goed beeld over wat u de komende 25 tot 30 jaar kunt besparen op uw onderhoudskosten. Astralift is de grootste zelfstandige liftenfirma van Nederland, niet gelieerd aan een specifiek merk. Dit betaalt zich uit. Onze meerjarenbegroting maakt duidelijk dat Astralift qua total cost of ownership de goedkoopste in de branche is.

Bruikbaarheid, voorschriften

De lift voldoet aan de Machine Richtlijn 2006/42/EG.

Ontwerpdetails

Zie voor ontwerpdetail de PDF Brochure.

Bestektekst

Bent u als architect, projectontwikkelaar, aannemer, VVE-beheerder of woningcorporatie op zoek naar in een bestek vastgelegde informatie van Astralift? Maak dan gebruik van onze bestekservice. Diverse liftenbestekken die geënt zijn op de STABU-systematiek zijn al op onze website te lezen en te downloaden. Met onze vakkundige bestekservice leveren wij altijd een maatoplossing in bestekvorm aan voor liftinstallaties in nieuw te ontwikkelen woon-, winkel-, kantoor- en bedrijfsgebouwen.

Zoekt u naar gedetailleerde informatie of een bestek voor een speciale liftoplossing? U kunt meer informatie krijgen over de bestekservice van Astralift bij nieuwbouw door ons op te bellen (079 – 33 00 691) of door het contactformulier op onze website in te vullen.

Andere toepassingen

Neem bij twijfel over de mogelijkheden voor alternatieve toepassingen contact op met Astralift.

Verwerking en montage

Transport

De lift wordt afhankelijk van de afmetingen in delen op het werk aangevoerd en ter plaatse opgebouwd.

Voorbereiding

Voor dat tot plaatsing kan worden overgegaan dienen de opgegeven bouwkundige voorzieningen volledig gereed ter beschikking te worden gesteld.

Verwerking

De opstelling kan zowel op de vloer als in een ondiepe put worden gerealiseerd. Bij plaatsing op de vloer kan een oploophelling worden meegeleverd, bij toepassing in een put dient deze minimaal 60 mm diep te zijn. De put of opstelplaats dient vrij te zijn van bouwafval en water. Plaatsing in de buitenlucht is mogelijk.

Afwerking

Door Astralift wordt de installatie volledig afgewerkt

Verwerkingstijd

De gehele opbouw neemt slechts enkele dagen in beslag.

Bescherming

Het product is zodanig afgewerkt dat geen speciale beschermingsmaatregelen na plaatsing getroffen hoeven te worden.

Keuring

Na gereed komen wordt door Astralift een ingebruikname keuring uitgevoerd. Indien u wenst kan tegen betaling een ingebruikname keuring door een onafhankelijke instantie worden aangevraagd.

Veiligheid

De medewerkers zijn voorgelicht in het volgens de eisen van de ARBO-wet verrichten van de werkzaamheden t.b.v. hun eigen welzijn en gezondheid en het terugdringen van ziekteverzuim.
Astralift is specialist in het aanbrengen van ARBO gerelateerde aanpassingen bij bestaande liftinstallaties.
Astralift heeft het VCA certificaat en de medewerkers hebben de daarbij behorende relevante opleidingen gevolgd en gecertificeerd.

Onderhoud

Bediening

Bij de lift wordt een gebruikshandleiding meegeleverd, waarin opgenomen de bedieningshandleiding en verdere informatie t.b.v. het gebruik van de lift.

Onderhoud

In verband met veiligheid en bedrijfszekerheid hebben liften onderhoud nodig. Daartoe dient op regelmatige tijden een hoeveelheid zaken te worden gecontroleerd en geconditioneerd. Astralift beschikt over de kennis, ervaring en de mogelijkheden om dit specialistenwerk te verrichten. Na de oplevering zal Astralift u een Onderhoudscontact worden aangeboden. Wanneer u verder vakkundig advies wenst, neem dan contact op met Astralift.

Astralift biedt u:

 • Deskundig advies over de staat van uw lift;
 • Meerjaren kostenramingen voor de te verwachte kosten aan uw liftinstallatie(s);
 • Oplossen van ARBO technische punten conform de regels van het Warenwetbesluit;
 • Service en onderhoud aan uw liftinstallatie(s);
 • Zeven dagen per week 24-uurs storingsdienst door geheel Nederland;
 • Ombouw / renovatie werkzaamheden aan uw lift.

Astralift biedt u de mogelijkheid een servicecontract af te sluiten. Daarbij kunt u kiezen uit drie verschillende type contracten. De contracten worden hieronder globaal beschreven:

Type servicecontracten:

A) Eenvoudig service overeenkomst:

 • Minimaal twee onderhoudsbeurten per jaar per lift;
 • 24 Uur per dag, zeven dagen per week beschikbaarheid van de storingsdienst, met een maximale responstijd van 24 uur bij storingen. Bij opsluitingen maximaal twee uur.

B) Uitgebreide service overeenkomst:

 • Minimaal vier onderhoudsbeurten per jaar per lift;
 • Begeleiding bij liftkeuringen;
 • Geen voorrijkosten en geen kosten voor de eerste twee werkuren bij storingen;
 • Vergoeding van onderdelen en kleine reparaties die niet voortkomen uit oorzaken buiten de lift zelf;
 • 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaarheid van de storingsdienst, met een maximale responstijd van zes uur bij normale storingen. Bij opsluitingen maximaal twee uur.

C) All-in service overeenkomst:

 • Minimaal vier onderhoudsbeurten per jaar per lift en eventueel (afhankelijk van het gebruik) zo vaak meer als nodig per lift;
 • Begeleiding bij liftkeuringen;
 • Volledige garantie op alle onderdelen voor een periode van maximaal tien jaar;
 • Geen kosten bij storingen;
 • Na tien jaar wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar een uitgebreide service overeenkomst;
 • 24 uur per dag, zeven dagen per week gebruik van de storingsdienst, met een maximale responstijd van drie uur bij normale storingen. Bij opsluitingen maximaal twee uur.

Voor een volledige omschrijving van de drie servicecontracten verwijst Astralift u naar de algemene servicevoorwaarden van de Nederlandse vereniging voor lift en roltraptechniek (VLR). Op uw verzoek kan Astralift u deze toesturen.

Reparatie

Eventuele reparaties aan uw lift kunt u het beste door monteurs van Astralift laten verrichten. Zij hebben de nodige productkennis en weten hoe de lift weer veilig in gebruik kan worden genomen na een reparatie. Indien door andere dan Astralift monteurs aan de lift werkzaamheden zijn uitgevoerd kan de Garantie komen te vervallen.

Veiligheid

Verticale hefwerktuigen vallen onder de Richtlijn Machines en mogen uitsluitend door deskundige worden onderhouden.

Kwaliteit en garantie

Kwaliteit

De liften voldoen aan alle geldende Europese of Nationale normen en regelgeving.

Garantie

Bij het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst krijgt u tot 5 jaar garantie op uw nieuwe lift.

Economische factoren

Prijzen

De betalingsvoorwaarden zijn conform de ALIB (Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven).

Leveringsvoorwaarden

Astralift levert conform de ALIB. (Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven).

Levering

De prijzen zijn franco werk inclusief montage tenzij anders overeengekomen.
Bouwkundige werkzaamheden en het ter beschikking stellen van een voedingspunt behoort tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Levertijd

Bij opdracht overeen te komen.

Leveringsgebied

Benelux.

Verpakking

De producten worden tijdens transport naar de opstelplaats door Astralift verpakt zodat deze onbeschadigd op de opstelplaats worden afgeleverd.

Technische service

Astralift heeft een eigen service organisatie welke dag en nacht bereikbaar is. Voor liften waarvoor een servicecontact is afgesloten kan een beschikbaarheidafspraak gemaakt worden met responstijden. Door een landelijke spreiding van de beschikbare servicemedewerkers kan deze tijd zeer kort worden gehouden. Het telefoonnummer 079-3300690 van Astralift is 24 uur per dag bereikbaar.

Milieu en gezondheid

Astralift is voordurend actief om zaken die invloed hebben op het milieu te verbeteren. Te denken valt aan energieverbruik, toegepaste materiaal en verpakking.

Referenties

Referentieadressen

Enkele referenties van de laatste jaren:

 • Abe Lenstra stadion;
 • Achmea Healthcentre; 
 • Albert Hein;
 • Ark van Noach;
 • Bakels & Ouwerkerk;
 • BAM;
 • Coolcat;
 • Dixons;
 • Forecast;
 • Heembouw;
 • HMC Den Haag (Westeinde Ziekenhuis);
 • Hotel des Indes Den Haag;
 • Hotel Papendal;
 • Jumbo;
 • Kon. Marine;
 • Pleijsier Bouw;
 • Pro-Rail;
 • Rabobank;
 • Reuskens Bouw;
 • Slavenburg;
 • Van der Valk (hotels en restaurants);
 • Van Haren Schoenen;
 • Van Straaten Bouw en Vastgoed;
 • Van Wijnen Bouw;
 • Wessels;
 • WTC Amsterdam.