Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Steni Nature is een met glasvezel gewapende gevelplaat van polymeercomposiet, met een oppervlak van gemalen natuursteen.

Kenmerken

 • Beschikbaar in 17 kleuren hoogwaardige steensoorten in maximaal 4 verschillende granulaatgroottes;
 • Mogelijkheid tot het pre-fabriceren van ‘custom made’ elementen;
 • Grote flexibiliteit op maatvoering derhalve hoog rendement realiseerbaar;
 • Zichtbare montage wordt ‘onzichtbaar’ door de structuur van het materiaal;
 • Paneeldecor ‘nodigt niet uit tot’:
  • Graffiti;
  • Opzettelijke mechanische belastingen (voetballen e.d.);
  • Het ‘hangen’ tegen de gevel.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

Steni Nature wordt geleverd in 4 steengraderingen:

 • Type FM (fijn micro);
 • Type F (fijn);
 • Type M (medium);
 • Type G (grof).
Elementopbouw

De gevelplaten zijn leverbaar als L- en U-elementen, in verschillende hoeken en lengtes. Hoek-, L- en U-elementen bieden een esthetisch fraaie en veilige oplossing. De platen kunnen voorgeboord vanaf de fabriek worden geleverd.

Bekijk ook onderstaande video's van twee projecten met Steni Nature.


 

Materiaal
 • De basis voor Steni gevelproducten wordt gevormd door polymeerbeton gewapend met een glasvezel;
 • De steen is afkomstig uit verschillende delen van Europa. Speciale steensoorten zijn voor grotere projecten op bestelling leverbaar.
Fabricagemethode

Wordt vervaardigd in een ononderbroken productieproces.

Oppervlaktebehandeling

Oppervlak met gemalen natuursteen.

Toebehoren

Onze schroeven zijn leverbaar in alle kleuren. Op die manier wordt de bevestiging een natuurlijk deel van de gevel, zonder dat de aandacht van de platen wordt afgeleid. Maar het is ook mogelijk om de schroeven als contrast te gebruiken, als onderdeel van de algehele uitdrukking. U kunt zelf kiezen wat het best bij uw project past.

Vorm en afmeting

Vorm

Rechthoekige panelen die in allerlei maatvoeringen ‘af-fabriek’ te leveren zijn

Afmetingen
 • Dikte:
  • type FM (fijn micro): ± 6 mm;
  • type F (fijn): ± 6,5 mm;
  • type M (medium): ± 8 mm;
  • type G (grof): ± 14 mm.
 • Breedte: max. 1.195 mm (onderverdelingen mogelijk, rekening houdend met een zaagsnede van 5 mm);
 • Lengte:  van 850 tot 3.500 mm kunnen automatisch worden afgesneden.
Gewicht
 • type FM (fijn micro): ± 11,5 kg/m²;
 • type F (fijn): ± 12 kg/m²;
 • type M (medium): ± 15 kg/m²;
 • type G (grof): ± 18 kg/m².
Uiterlijk
 • Oppervlaktestructuur:
  • type FM (fijn micro): 1,2 – 1,8 mm;
  • type F (fijn): 1 -3 mm;
  • type M (medium): 3 – 5 mm;
  • type G (grof): 5 – 8 mm.
 • Kleur: wordt geleverd in 17 verschillende kleuren en nuances die de natuurlijke steenkleuren weerspiegelen.

Prestaties

Mechanische eigenschappen
 • Treksterkte: 10 – 20 MPa (ISO/R 527 – 66);
 • Slagvastheid: 20 – 30 kJ/m2 (ISO 178 – 75);
 • Buigsterkte: 40 – 50 MPa (ISO 178 – 75);
 • Elasticiteitsmodulus: 5000 - 6000 MPa (ISO 178 – 75).
Vuur, explosie
 • Brandwerendheid: brandklasse B-s2, d0 en M en G zijn geclasificeerd in brandklasse B-s1, d0 conform de Europese standaard EN 13501-1;
 • Hittebestendigheid: 0,0074 m² °C/W (NBI);
 • Ontvlambaarheid: laag (ISO 56 67);
 • Warmteafgifte: laag (NS – INSTA 412);
 • Rookproductie: laag (NS – INSTA 412).
Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
 • Waterdichtheid: 100 % (NS – INSTA 412);
 • Waterabsorptie 28 dagen: < 1,5 % (ISO/R 62-1999);
 • Waterdampdoorlaatbaarheid: 3,3 x 10-12 kg/m2sPa (ASTM E96-99);
 • Vocht/maatafwijking: 5,2 x 10-6 mm/%RF (NT BUILD 113);
 • Bestandheid: de gevelplaat is goed bestand tegen chemicaliën, evenals tegen alle chemische samenstellingen en concentraties die normaal gesproken voorkomen in de lucht en de neerslag in stedelijke gebieden.
Thermische eigenschappen
 • Warmteafgifte: zwak (NS – INSTA 412);
 • Uitzetting: α = 0,026 mm/mK;
 • Geleiding: λ = 0,55 W/m².K (NBI);
 • Hittebestendigheid: R = 0,0074 m²/K/W;
 • Bestandheid: > 300 vorstcycli doorstaan zonder schade te ondervinden.

Een overzicht van de technische specificaties is te vinden onder het tabblad Documentatie.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel
 • Nieuwbouw en renovatie;
 • Woningbouw en utiliteitbouw;
 • Laagbouw en hoogbouw.
Bruikbaarheid, economisch

Composiet producten als Steni panelen wordt een verwachte levensduur toegeschreven van 60 tot 80 jaar.

Bruikbaarheid, voorschriften

De panelen dienen conform de gestelde montagerichtlijnen te worden gemonteerd.

Ontwerpdetails

BIM-bestanden zijn te downloaden op de website van Steni.

Andere toepassingen
 • Interieur toepassing;
 • Plafondbekleding.

Verwerking en montage

Transport

Per vrachtwagen van Noorwegen naar de Steni dealer. Levering wordt niet naar de bouwplaats uitgevoerd.

Opslag

De opslag dient bij voorkeur droog en buiten invloed van direct zonlicht te worden gedaan.

Voorbereiding

Noodzakelijke (bouwkundige) voorbereiding dienen te worden uitgevoerd door de hoofdaannemer dan wel de onderaannemer.

Verwerking

Steni-gevelplaten dienen als geventileerde bekleding te worden gemonteerd op een verduurzaamd houten regel- werk of op een profielsysteem van aluminium of staal:

 • FS100: Zichtbare montage met schroeven;
 • FS200: Potdekselen;
 • FS400: Blinde montage door verlijming.
Afwerking

Verdere afwerking na levering is niet noodzakelijk. Eventuele paspanelen kunnen na verzagen zonder verdere nabewerking worden gemonteerd, kantjes dienen te worden gekleurd. Dit laatste is echter puur een esthetische aangelegenheid.

Verwerkingstijd

De verwerkingstijd is afhankelijk van de complexiteit van de gevel en de mate van professionaliteit van de montageploeg.

Bewerkbaarheid

Het product is achteraf eenvoudig te bewerken/aan te passen.

Bescherming

Het valt aan te raden tijdens het werken met Steni panelen gebruik te maken van de gangbare PBM.

Keuring

Steni Benelux BV kan op verzoek bij aanvang en gedurende montage technische ondersteuning bieden en controles uitvoeren. Voor de uiteindelijke kwaliteit en keuring op de gevel is over het algemeen de bij het project betrokken bouwkundige constructeur verantwoordelijk.

Onderhoud

Onderhoud

U kunt Steni producten reinigen met de meeste gevelreinigingsmiddelen; alkalische reinigingsmiddelen worden daarvoor het meest gebruikt en zijn hiervoor het meest geschikt. De panelen kunnen worden schoongespoten met hogedrukreinigers. Ze zijn bestand tegen een hogedrukstraal van max. 30 bar, vanaf een afstand van 10 tot 20 cm.

Reparatie

Bij beschadiging van reeds gemonteerde panelen is vervanging over het algemeen de meest efficiente keuze. De glasvezelbewapening van de Steni panelen zorgt er echter voor dat deze een uitermate hoge mate van slagvastheid met zich meebrengen en reparatie zelden noodzakelijk is.

Veiligheid

Tijdens onderhoud dient men de daarvoor geëigende PBM te gebruiken.

Kwaliteit en garantie

Certificering
 • Steni AS is gecertificeerd volgens het NS-EN ISO 9001:1994 kwaliteitssysteem;
 • Steni geeft een overzicht uit met daarop alle keuringen en betreffende internationale instituten.
Garanties

De Steni Nature panelen worden geleverd met een 15 jarige garantie op kleur en een 40 jarige garantie op mechanische eigenschappen.

Economische factoren

Levering

EXW N-3277 Steinsholt INCOTERMS 2000.

Levertijd

6 tot 8 weken na schriftelijke orderontvangst.

Leveringsgebied

Benelux.

Verpakking

De panelen worden verpakt op éénmalige pallets en afgedekt met folie. Steni kan zorgen voor een projectspecifieke verpakking om tijdens uitvoering en zo hoog mogelijke logistieke efficiëncy te bereiken.

Technische service

Steni Benelux BV
info@steni.nl
Helftheuvelweg 11
5222 AV  ‘S-HERTOGENBOSCH
Tel: +31 (0)73 844 02 50
Fax: +31 (0)73 844 02 51

Milieu en gezondheid

Milieu vergelijkingen van gevelmaterialen

Een studie naar de levensduur van bepaalde bouwmaterialen met de nadruk op de effecten voor het milieu. steni colour gevelpanelen is een van de bouwmaterialen die gebruikt is in de studie ter vergelijking. In een 'Ecologische vergelijking van gevelrenovaties', uitgevoerd door het Instituut voor Bouweconomie en –management, afd. Civiele techniek, Universiteit van Tampere (Finland) worden verschillende soorten milieueffecten met elkaar vergeleken (een lage waarde geeft een lage milieubelasting aan). Het rapport kan op aanvraag worden opgestuurd, in Engels of Fins.

Levenscyclus Beoordeling en het effect op het milieu

Levenscyclus beoordelingen worden gehouden om in kaart te brengen wat het effect is op het milieu tijdens de verwachte levensduur, per product. Dit rapport is ontwikkeld volgens ISO/FDIS 21930 en ISO/DIS 14025 Type III milieu. Het Milieu Product Rapport (EDP) vermeldt dat onze producten zijn geaccordeerd op een verwachte levensduur van meer dan 60 jaar.

Afvalbeheer

Steni AS sorteert al haar afval om te kunnen recyclen. Dit volgens de richtlijnen van het schema Grønt Ansvar (Verantwoordelijk Groen) in samenwerking met Veolia Miljo. Grønt Ansvar is een end-to-end systeem voor gedocumenteerde en systematisch afvalbeheer.

BASTA Industrie systeem

Basta is een EU gefinancierd project in (Bouw Milieu programma) Zweden. Het project doelt op het ontwikkelen van een industrie breed systeem, waarin wordt gewerkt met materialen die geen (gedeelteliijk) gevaarliijke stoffen dragen. Steni AS gevelpanelen zijn geregistreerd bij Basta.

MilaB Byggevareregister (MilaB bouw materialen register):

Een Bouwmaterialen register die verschillende bouwmaterialen beoordeelt en welke effect het op het milieu heeft. De beoordelingen zijn gebaseerd op de volgende criteria:

 • Inhoud verklaring;
 • Ruwe materialen;
 • De bouwfase;
 • De gebruikersfase;
 • Sloop;
 • Afvalproducten;
 • Omgeving.
Hanteren van verpakking

REPA is een industriële instelling voor het creëren van verantwoordelijkheid bij fabrikanten aangaande plastic, metaal, papier/karton en gegolfd karton verpakking. Steni AS is geregistreerd onder REPA en betaalt een bijdrage aan de zweedse staat voor de verpakkingen die steni as exporteert naar Zweden.

Recycling

Recycling en afvalbeheer zijn de hoofdthema’s voor de Europese composiet industrie, waar Steni AS een deel van is. De FRP industrie wil in de toekomst meer focus op het verwerken van zijn eigen afval. Om deze reden is er een project gestart door SINTEF, om te onderzoeken naar mogelijke oplossingen voor dit type afval. De Noorse Onderzoeksraad heeft NOK 3.8 miljoen toegezegd voor dit project. Dit komt voort uit een totaal bedrag van NOK 11 miljoen. De Noorse Composiet Vereniging en de Noorse industrie zal verantwoordelijk zijn voor deze projecten, zowel op professionele als op politiek gebied.

Milieuregister PYR AB

Een register voor het importeren van producten naar Finland en de hierbij behorende financiële bijdrage. Door deze bijdrage te betalen helpen wij mee om de verpakkingen, die wij op de Finse markt brengen, te recyclen. PYR AB is een non-profit organisatie die het promoten van het recyclen van afval promoot.

Referenties

Kijk voor referentieprojecten op de website van steni.