Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

NOEplast structuurmatten voor de vormgeving van betonoppervlakken zijn elastische polyurethaan bekistingsmatten met reliëfpatroon, aangebracht in een steunbekisting voor het vormen van gestructureerde oppervlakken in betonnen bouwdelen. Vormgeving standaard of volgens ontwerp. NOEplast is tevens verkrijgbaar als vloeibare 2-component gietstof voor het afvormen van objecten.

Kenmerken

 • Toepasbaar voor prefab en in het werk gestorte beton;
 • 125 standaard structuren;
 • 80 tot 100 keer inzetbaar;
 • Visueel ononderbroken vlakken mogelijk.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw
 • NOEplast structuurmatten zijn standaard leverbaar in ongeveer 125 verschillende structuren met een structuurdiepte tot circa 80 mm;
 • Verticale, horizontale en diagonale structuurrichtingen zijn mogelijk;
 • Structuren kunnen naar architectonisch ontwerp worden uitgevoerd, waarbij de mallen door NOE worden gemaakt;
 • Voor prefab-betonelementen worden NOEplast structuurmatten vlakliggend, gelijmd, genageld of losliggend in de mal aangebracht;
 • Voor in het werk te storten delen worden NOEplast-structuurmatten gelijmd of genageld aan een wandbekisting;
 • NOEplast structuurmatten kunnen desgewenst  in combinatie met NOE-bekisting voorgemonteerd worden aangeleverd;
 • NOEplast gietstof wordt geleverd in 5, 20 en 50 kg verpakkingen.
Elementopbouw

Monoliet, met direct gevormde reliëfstructuur voorzien van rugweefsel.

Materiaal

Polyurethaan.

Fabricagemethode

Gegoten product.

Oppervlaktebehandeling

Het oppervlak van de structuurmatten is niet voorbehandeld. Tijdens gebruik zuurvrije ontkistingsolie toepassen.

Toebehoren
 • Speciaal gevormd mes voor het op maat snijden van de structuurmatten;
 • Reservemes;
 • Stalen spatel voor het opbrengen van lijm;
 • NOEplast lijm voor het opbrengen van de NOEplast-structuurmatten aan een houten of stalen bekisting;
 • NOEplast zuurvrije ontkistingsolie;
 • Was voor gietstof, aan te brengen op de structuurmat t.b.v. het lossen van de te gieten contramal;
 • NOEplast mattenreiniger.

Vorm en afmeting

Afmetingen
 • De maximale afmetingen verschillen per structuur. Leverbaar tot ca. 10 x 3 m;
 • Een aantal patronen zijn horizontaal en verticaal schakelbaar. Lineaire structuren zijn in 1 richting schakelbaar.

Toleranties:

 • Lengte en breedte: + /- 1%;
 • Dikte: +/- 2 mm t.o.v. nominale matdikte.
Oppervlaktestructuur

Standaard of volgens eigen ontwerp; zie voorbeeldfoto’s. De standaardmotieven zijn in te delen in:

 • houtnerfstructuren,
 • metselwerkstructuren,
 • natuursteenstructuren,
 • pleisterstructuren,
 • gebouchardeerde structuren,
 • vrije structuren,
 • recht geprofileerde structuren en
 • anti-slipstructuren.

 
Kleur
Grijs.

Prestaties

Mechanische eigenschappen
 • Materiaalsterkte
  • Scheursterkte: tot 10 N/mm;
  • Hardheid Shore-A: 65-70.
 • Duurzaamheid
  80 tot 100 maal te gebruiken.
Gassen,vloeistoffen, vaste stoffen
 • Vochtopname
  Geen.
 • Bestandheid
  NOEplast is niet bestand tegen gechloreerde koolwaterstoffen en andere agressieve chemicaliën, voortdurende aanwezigheid van water en langdurige bestraling met ultraviolette stralen.
Thermische eigenschappen
 • Gebruikstemperatuur
  NOEplast is bestand tegen langdurige temperaturen tot +80°C.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

NOEplast structuurmatten zijn meerdere keren te gebruiken bekistingsmatten voor het aanbrengen van een structuur op betonoppervlakken in de woning- en utiliteitsbouw, in de weg- en waterbouw, op geluidsschermen, keerwanden en tuinmuren. Toe te passen voor prefab of voor in het werk te storten beton.

Ontwerpdetails

Afhankelijk van structuur en/of ontwerp. De ongekende mogelijkheden hierin kunnen met onze technische medewerkers worden besproken.

Verwerking en montage

Transport

Gerold op bijgeleverde transportrol of vlak gestapeld op pallets, e.e.a. afhankelijk van totale afmeting, structuurdiepte en patroon.

Opslag

Beschermen tegen mechanische beschadiging, vuil, vocht, vorst, agressieve dampen, chemicaliën en directe zonbestraling.

Verwerking

Bij prefab-fabricage los leggen in de mallen dan wel nagelen of lijmen. Bij toepassing in wandbekistingen diverse mogelijkheden. Neem contact op met NOE voor nadere informatie. Zuurvrije ontkistingsolie toepassen in door fabrikant voorgeschreven dosering. Zorgvuldig trillen van de betonmortel zodat alle ruimtes worden gevuld.

Bewerkbaarheid

Op maat maken door snijden of zagen met een handcirkelzaag.

Kwaliteit en garantie

Garantie

Geregeld in de leveringsvoorwaarden.

Economische factoren

Prijzen

Verschillend per structuur, op aanvraag verkrijgbaar.

Leveringsvoorwaarden

Zoals laatstelijk door de VSB gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

Levering

Door fabrikant.

Levertijd
 • Standaard structuren en -afmetingen: 2 à 3 weken;
 • Niet-standaard structuren: projectafhankelijk.
Leveringsgebied

Binnen- en buitenland.

Technische service

Advies, begeleiding en service op de bouwplaats.

Referenties

Referentie adressen

Diverse projecten, o.a. overheidsgebouwen, utiliteitsgebouwen, tunnels, bruggen, woningen, kantoren, keerwanden, geluidsschermen. Het handboek met referenties is via de site van NOEplast aan te vragen.