Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
  • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
  • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
  • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Leverancier persoonlijke beschermingsmiddelen, verkoop uitsluitend voor bedrijven en beroepen waarbij het gebruik hiervan van belang is. Denk aan onder andere medewerkers bij overheids- en semioverheidsinstellingen, in het openbaar vervoer, logistiek, beveiliging, detailhandel, horeca en contactberoepen zoals (para-)medische beroepen (zorg) en persoonlijke verzorging.
Biedt een breed assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Te denken valt aan brillen (op sterkte), gehoorkappen, helmen, volgelaatsmaskers, gelaatsschermen, disposable maskers en handschoenen.

Referentienummers