Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Met het schaven van vloeroppervlakken kan in één keer tussen de 1 en 10 mm van het oppervlak verwijderd worden. Harde oppervlakken, zoals dekvloeren, kunnen snel en zonder droogtijd van hoogteverschillen worden ontdaan. Door middel van schaven kunnen harde en flexibele toplagen zoals lijm en egalisatiemateriaal van zachte ondergronden verwijderd worden, met minimale aantasting van de ondergrond. Nieuwenhuis beschik over een breed assortiment schaafmachines met bijbehorende afzuiginstallaties, voor verschillende ondergronden en doeleinden.

Schaven is weliswaar duurder dan frezen, maar de meerprijs wordt gecompenseerd door minder materiaalgebruik en tijdwinst doordat geen droogtijd van het materiaal nodig is. Tevens kan men het totale proces beter plannen, dus een geplande uitvoering

Kenmerken

 • Minder materiaalverbruik;
 • Tijdwinst door ontbreken droogtijd;
 • Geen onnodige trillingen in de constructievloer;
 • Minimale aantasting ondergrond;
 • Zeer stofarm;
 • Geplande uitvoering.

Referentienummers

 • Oppervlaktebewerkingen
 • (D4) Primaire bewerkingen van materialen
 • 40.22 voorbehandeling ondergrond (stukadoorwerk); 42.23 voorbehandeling ondergrond (dekvloeren en vloersystemen); 42.72 bewerking (dekvloeren en vloersystemen); 48.41 vloerbedekking, 48.41 vloerbedekking, voorbehandeling ondergrond
 • Vloerbedekking verwijderenEgaliseren

Samenstelling

Oppervlaktebehandeling

Afhankelijk van de ondergrond kan gekozen worden voor verschillende soorten diamant, met specifieke schaafmachines. Bij alle schaafmachines zijn bijpassende afzuiginstallaties beschikbaar en voor zowel de schaafmachines als de afzuiginstallaties kan een eigen stroomvoorziening worden ingezet, zodat op vrijwel elke locatie gewerkt kan worden.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Nieuwenhuis beschikt over eigen stroomvoorzieningen voor de schaafmachines en afzuiginstallaties, zodat op bijna alle locaties gewerkt kan worden. Schaven is toepasbaar op vloeren, waarbij van een zachte ondergrond een harde of flexibele toplaag verwijderd moet worden met zo min mogelijk schade aan de ondergrond. Met schaafmachines kunnen van harde ondergronden de hoogteverschillen verwijderd worden. Schaven is ook goed toepasbaar op zwevende dekvloeren.

Bruikbaarheid, economisch

Doordat droog en stofarm gewerkt wordt, kan direct na het schaven de volgende bewerking aan de vloer plaatsvinden. U heeft meer grip op de projectplanning. Door strakkere planning en minder materiaalverbruik kan schaven een concurrerende optie zijn ten opzichte van het vaak goedkopere frezen of hakken.

Economische factoren

Prijzen

Volgens opgave van Nieuwenhuis.nl.

Leveringsvoorwaarden

Volgens algemene voorwaarden van Nieuwenhuis.nl.

Referenties