Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Zelfuitvloeiend egalisatiemiddel 924 Europlan Hybrid is al na 6 uur verder af te werken. Het egalisatiemiddel is geschikt voor laagdiktes van 2 tot 10 mm en is toepasbaar op cementdekvloeren, anhydrietgebonden dekvloeren, op gietasfalt (max. 5 mm), magnesiet, houtgraniet spaanplaat, bestaand tegelwerk, terrazzo- en granitovloeren.

Kenmerken

 • Spanningsvrij en snel afbindend;
 • Zeer hoge druksterkte, bureaustoelvast vanaf 2 mm;
 • Verpompbaar, uitstekend vloeivermogen;
 • Stofarm, chromaatvrij en zeer emissiearm, Emicode EC 1PLUS;
 • Al na 6 uur verder af te werken.

Referentienummers

Samenstelling

Materiaal

Egalisatiemiddel op basis van calciumsulfaat-alpha-halfhydraat in combinatie met speciale cementen.

Vorm en afmeting

Vorm

Poeder

Afmetingen

Toepasbaar in laagdikte van 2 tot maximaal 10 mm, bij toepassing op gietasfalt maximale laagdikte 5 mm.

Kleur

Taupe

Prestaties

Mechanische eigenschappen
 • Drukvastheid, volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 50 N/mm²;
 • Buigsterkte, volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 10 N/mm²;
 • Bureaurolstoelvast: vanaf 2 mm laagdikte.
Vuur, explosie
 • Brandbaarheid: Niet brandbaar.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Egalisatiemiddel Eurocol 924 Europlan Hybrid is geschikt voor het egaliseren in laagdiktes van 2 tot 10 mm van cement- en anhydrietgebonden ondervloeren, gietasfalt (bij gietasfalt max. laagdikte 5 mm aanhouden), magnesiet, houtgraniet spaanplaat of bestaand tegelwerk, terrazzo- en granitovloeren.

In geval van verpompen. Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

Bruikbaarheid, veiligheid

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155 op de website van Eurocol.  

Verwerking en montage

 

Opslag

Koel en droog opslaan.

Gereedschap

Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.

Mengverhouding

23 kg 924 Europlan Hybrid op 5 liter water.

Verwerkingstijd

Binnen 30 minuten na het mengen.*

Wachttijd

Na het mengen 2 à 3 minuten laten rijpen.

Droogtijd

6 uur*.

Begaanbaarheid

2-3 uur bij 18 - 20 °C.*

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond
 • Egalisatiemiddel 924 Europlan Hybrid kan op elke starre, drukvaste en trekvaste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Anhydrietgebonden dekvloeren (calciumsulfaatgebonden ondervloeren), indien nodig, schuren en vervolgens stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
 • Zuigende cementgebonden ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Anhydriet vloeren voorstrijken met 043 Europrimer Alphy. In beide gevallen met behulp van een vachtroller.
 • Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen en na voldoende droging dun maar dekkend voorstrijken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller. Ook oude (watervaste) lijmrestanten dienen op deze manier te worden voorgestreken.
 • Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vervuiling en losse delen verwijderen. Vervolgens de ondergrond voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Bij dit soort ondervloeren een maximale egalisatielaagdikte van 5 mm aanhouden.
 • Gaten en beschadigingen in anhydrietgebonden dekvloeren vooraf vullen met 944 Europlan Alphy Quick. Na volledige doordroging deze plekken voorstrijken met 043 Europrimer Alphy . Bij cementgebonden dekvloeren de reparaties uitvoeren met 945 Europlan Solid en deze na droging voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Na droging kan de vloer worden geegaliseerd. 
 • Scheuren en/of naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno in combinatie met 063 Euroband of met 808 Eurojoint Connector eventueel met toevoeging van 846 Quartzsand.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Verwerkingscondities
 • Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
 • Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
 • Relatieve luchtvochtigheid : 40-70%.
Gebruiksaanwijzing
 • Gebruik voor het aanmaken van 924 Europlan Hybrid, altijd schoon gereedschap welke vrij is van gips/cementresten.
 • Voeg bij handmatige verwerking 23 kg 924 Europlan Hybrid toe aan 5,0 ltr. koel en schoon leidingwater.
 • Meng de mortel mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer, tot een egaal en klontvrij geheel.
 • Laat de aangemaakte mortel ca. 2-3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental door.
 • De mortel binnen 30 minuten met een vlakspaan of rakel in een laagdikte van ten minste 2 mm op de vloer aanbrengen. Vervolgens de aangebrachte laag direct ontluchten met een prikkerrol.
 • Bij verpompen de mengpompunit zo instellen dat per 23 kg 924 Europlan Hybrid 5,0 ltr. koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd. Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.
 • Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en opwarming door directe zonlichtinval.
 • Het verdient aanbeveling de droge egalisatielaag niet te schuren of te primeren.
 • Indien het noodzakelijk is de aangebrachte egalisatielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgaas met grofheid 100 of fijner. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met een schuimroller (Eurocol 856/857). Droogtijd ca. 1 uur.
 • Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2-3 uur beloopbaar en na 6 uur beplakbaar.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op de website www.eurocol.nl.
Vloerverwarmingconstructies

924 Europlan Hybrid kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier.

Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Kwaliteit en garantie

Garantie

Nadat door een van de technisch adviseurs van Forbo Eurocol een projectbegeleidingsadvies is verstrekt, zal de afdeling technische adviezen u graag de beschikbare garantieverklaringen kosteloos toesturen.

Deze afdeling is bereikbaar via

Telefoon: 075 627 16 30
Telefax: 075 628 35 64
E-mail: info.eurocol@forbo.com  

Economische factoren

Verpakking

Zak à 23 kg.