Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
  • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
  • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
  • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

ACO RainBloxx zijn modulaire modules voor regenwaterinfiltratie. Afhankelijk van het type zijn ze horizontaal toe te passen voor ondiepe infiltratie, bijvoorbeeld onder het terras of de borders; verticaal voor ondiepe (hoge) infiltratie naast terras, borders of in bloembakken; of verticaal voor diepe infiltratie ten behoeve van bomen en hagen. Met ACO RainBloxx wordt regenwater lokaal opgeslagen en geleidelijk en naar behoefte weer afgegeven.

Regenwaterinfiltratiemodules voorkomen wateroverlast in de tuin en omgeving, beperken de hoeveelheid regenwater die op het riool geloosd wordt en verminderen de benodigde hoeveelheid (drink)water voor het begieten van planten.

Kenmerken

  • Regenwater bufferen in eigen tuin;
  • Voor verschillende soorten infiltratie leverbaar;
  • Compact systeem, geen afvoer van grond nodig;
  • Ook toepasbaar bij hoge grondwaterstand;
  • Modules te koppelen tot grote waterbuffer.