Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

ACO RainBloxx zijn modulaire modules voor regenwaterinfiltratie. Afhankelijk van het type zijn ze horizontaal toe te passen voor ondiepe infiltratie, bijvoorbeeld onder het terras of de borders; verticaal voor ondiepe (hoge) infiltratie naast terras, borders of in bloembakken; of verticaal voor diepe infiltratie ten behoeve van bomen en hagen. Met ACO RainBloxx wordt regenwater lokaal opgeslagen en geleidelijk en naar behoefte weer afgegeven.

Regenwaterinfiltratiemodules voorkomen wateroverlast in de tuin en omgeving, beperken de hoeveelheid regenwater die op het riool geloosd wordt en verminderen de benodigde hoeveelheid (drink)water voor het begieten van planten.

Kenmerken

 • Regenwater bufferen in eigen tuin;
 • Voor verschillende soorten infiltratie leverbaar;
 • Compact systeem, geen afvoer van grond nodig;
 • Ook toepasbaar bij hoge grondwaterstand;
 • Modules te koppelen tot grote waterbuffer.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

ACO RainBloxx regenwaterinfiltratiemodules zijn leverbaar in drie uitvoeringen:

 • ACO RainBloxx 60, voor hoge (ondiepe) infiltratie onder terras of border, te combineren met lijngoot;
 • ACO RainBloxx 200, voor hoge (ondiepe) infiltratie naast terras of border, of in bloembakken, te combineren met lijngoot
 • ACO RainBloxx 600 Line, voor diepe infiltratie naast bomen of heesters, ten behoeve van afkoppelen hemelwaterafvoer van riolering.
Elementopbouw, materiaal

RainBloxx modules voor regenwaterinfiltratie zijn vervaardigd van drukvaste hydrofiele steenwol, 95% open.

Toebehoren
 • Aansluitelement goot voor RainBloxx 60 en 200;
 • Infiltration zandvanger 18 l voor RainBloxx 600 Line, 1 stuks per streng voor maximaal 150 m2 af te koppelen oppervlak.
Hulpstukken

Drainageslang voor aansluiten goot op RainBloxx 60 en 200.

Vorm en afmeting

Vorm

Rechthoekige blokken, afhankelijk van type liggend of staand toegepast.

Afmetingen, gewicht

Type

Lengte

Breedte

Hoogte

Gewicht

Waterberging

 

mm

mm

mm

kg

liter

ACO RainBloxx 60

1.200

500

60

4,3

36

ACO RainBloxx 200

1.200

150

200

4,3

36

ACO RainBloxx 600 Line

1.000

200

600

9

120

Uiterlijk
 • Oppervlaktestructuur: geperste steenwol.
 • Kleur: geel.
 • Glans: mat.
 • Neveneffecten: hydrofiel.

Prestaties

Mechanische eigenschappen

Dynamische eigenschappen: drukvast.

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen

Vochtopname

Type

Waterberging

 

liter/stuk

ACO RainBloxx 60

36

ACO RainBloxx 200

36

ACO RainBloxx 600 Line

120

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

RainBloxx regeninfiltratie modules zijn toepasbaar voor infiltratie van regenwater in tuinen, bij terrassen, voor het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van het riool en voorkomen van wateroverlast.

 • RainBloxx 60: voor toepassing onder het terras of onder een border, aan te sluiten op een lijngoot. Toe te passen bij hoge grondwaterstanden. Door RainBloxx 60 in een dubbele of drie dubbele laag te plaatsen kan ook het woningdak effectief afgekoppeld worden.
 • RainBloxx 200: voor toepassing naast het terras, aan te sluiten op een lijngoot, of voor toepassing onder een border of in een bloembak. Toe te passen bij hoge grondwaterstanden.
 • RainBloxx 600 Line: voor toepassing bij diepe infiltratie bijvoorbeeld bij bomen, heesters en hagen, voor het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van het riool. Bereken de benodigde aantallen met de ACO Infiltration tool.
Bruikbaarheid, economisch

Door relatief klein volume is meestal het afvoeren van afgegraven grond niet noodzakelijk.

Bij afwatering van terrassen hoeft geen verbinding met het riool aangelegd te worden.

Andere toepassingen

Door RainBloxx 60 in een dubbele of drie dubbele laag te plaatsen kan ook het woningdak effectief afgekoppeld worden.

Verwerking en montage

 • RainBloxx 60:
  • Ter plaatse van het geplande terras een voldoende diep gat uitgraven.
  • RainBloxx 60 (120x100x6cm) uitleggen op ongeroerde grond in het hele cunet, daartussen drainageslang leggen voor watertransport.
  • 20 cm ophoogzand aanbrengen (25 cm bij oprit) en met trilplaat verdichten.
  • Drainageslang aansluiten op goot, goot plaatsen en bestrating aanbrengen.
 • RainBloxx 200:
  • Ter plaatse van de geplande goot, naast het terras, een voldoende diep gat uitgraven.
  • RainBloxx 200 uitleggen over de volle lengte van de goot.
  • Aansluitelementen op RainBloxx 200 plaatsen en daarop de goot aansluiten.
  • Nog blootliggend deel van RainBloxx 200  aanvullen met zand en bestrating aanbrengen.
 • RainBloxx 600 Line:
  • Sleuf graven 25/30 cm breed, 90 cm diep;
  • Zandvanger en RainBloxx 600 Line plaatsen en aansluiten;
  • Ruimte langs de RainBloxx 600 Line opvullen met uitgegraven grond.
  • Wanneer regenwater van het dak geïnfiltreerd moet worden is het aan te bevelen om in de HWA buis een blad- of loofscheider te plaatsen.

Economische factoren

Prijzen

Prijs volgens opgave dealers.

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden ACO. Leveringen geschieden uitsluitend volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ACO BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland. Handelsregister nr. 09039777.

Levering

Via ACO dealers.

Levertijd

Uit voorraad leverbaar.

Leveringsgebied

Geheel Nederland.

Verpakking

Op pallets, in krimpfolie.

Technische service

Neem voor technisch advies contact op met de dichtstbijzijnde dealer of met ACO EasyGarden. Gebruik de ACO Infiltration Line tool voor het bereken van het benodigde aantal RainBloxx 600 Line units.

Milieu en gezondheid

Materiaalverbruik

Doordat geen verbinding met het riool hoeft te worden gemaakt, kan bespaard worden op rioleringsleidingen.

Waterverbruik

Door het infiltreren van regenwater in plaats van het te lozen op het riool, kan bespaard worden op drinkwater voor het besproeien van de tuin.

Neveneffecten

Door regenwater lokaal te infiltreren wordt overbelasting van het rioleringssysteem bij hevige regenval verminderd of voorkomen.

Referenties

Referentieadressen

Op aanvraag bij ACO EasyGarden.