Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

712 Eurocolour Wood WD is een flexibel en waterdicht voegmateriaal speciaal voor het voegen van keramische houtlook tegels, keramisch parket of ultra gres tegels. 712 Eurocolour Wood WD is zowel binnen als buiten toepasbaar in een maximale voegbreedte van 2 tot 10 mm, op vrijwel alle gedegen opgebouwde constructies, zoals cement- en gipsachtige ondergronden, plaatmateriaal, vloer- en wandverwarmingsconstructies e.d.

Kenmerken

 • Voegbreedtes van 2 - 10 mm;
 • Zeer emissiearm, Emicode EC 1 plus;
 • Waterdicht, flexibel, snel afbindend en stofarm;
 • Geschikt op vrijwel alle ondergronden;
 • Hoge eindsterkte en chromaatarm.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

712 Eurocolour Wood WD is een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunststofbindmiddel.

Vorm en afmeting

Vorm

Poeder.

Uiterlijk
 • Kleur:
  • Rustic,
  • Elegant,
  • Vintage en
  • Silver
 • De kleur op de verpakking is een indicatie! Het eindresultaat kan hiervan afwijken en bij twijfel altijd een proefstuk opzetten. Aangezien meerdere factoren van nadelige invloed op de kleurstelling kunnen zijn, stelt Forbo Eurocol zich hiervoor niet aansprakelijk. Bij gebruik van meerdere verpakkingen altijd gelijke chargenummers naast elkaar verwerken.
 • Glans: mat

Prestaties

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
 • Bestandheid
  Reinigings bestendigheid: 712 Eurocolour Wood WD is bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen met een pH-waarde van 7 of hoger. Schoonmaakmiddelen met een pH-waarde < 7 (zuur) tasten op den duur cementaire voegen aan.
Thermische eigenschappen
 • Gebruikstemperatuur
  Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

712 Eurocolour Wood WD is zowel binnen als buiten toepasbaar op vrijwel alle gedegen opgebouwde constructies, zoals cement- en gipsachtige ondergronden, plaatmateriaal, vloer- en wandverwarmingsconstructies e.d. 712 Eurocolour Wood WD is speciaal bedoel voor het afvoegen van tegelwerk met een houtstructuur.

Verwerking en montage

Opslag

Koel, droog en in gesloten verpakking.

Houdbaarheid

24 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

Verbruik

600-2.500 g/m². De tegelafmeting, voegbreedte en voegdiepte zijn bepalend voor het verbruik van het voegcement.

Mengverhouding

5 kg 712 Eurocolour Wood WD op ca. 1 liter water.

Wachttijd

Na het aanmaken met water de mortel enige minuten laten staan, daarna nogmaals mengen en verwerken.

Consistentie

Na het aanmaken een soepele, klontvrije voegmassa.

Verwerkingstemperatuur

Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).

Verwerkingstijd

Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte voegmortel binnen 35 minuten verwerken. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd; lagere temperaturen verlengen deze.

Afbindtijd

Afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond vindt de afbinding tot een spanningsarme en enigszins flexibele voeg (door droging en hydraulische binding) bij 712 Eurocolour Wood WD in 2 tot 4 uur plaats. De vloeren zijn dan begaanbaar.

Gebruiksaanwijzing
 • Voor een zo goed mogelijk eindresultaat dienen de voegen vrij te zijn van lijm- en/of specieresten en dient op het moment van voegen de ondergrond en de lijm of zetspecie voldoende droog te zijn.
 • Gelijmde tegels kunnen na afbinding van de lijm (24-48 uur) worden gevoegd. Voor wandtegels gezet in de specie minimaal 4 dagen wachttijd aanhouden. Vloertegels welke in de specie zijn geklopt kunnen eventueel direct worden ingevoegd. Indien volgens deze voorschriften wordt gehandeld, kan de uitharding van het voegmateriaal gelijkmatig plaatsvinden.
 • Voor een optimale kwaliteit van de voeg is de water/poeder verhouding erg belangrijk. Voeg 5 kg 712 Eurocolour Wood WD toe aan ca. 1 liter koel en schoon leidingwater en meng de mortel in ca. 1 minuut mechanisch, tot een klontvrij homogeen geheel. Het gebruik van een mixer met 600 tpm wordt aangeraden. De mortel enige minuten laten staan en vóór verwerking nogmaals mengen. Dit zorgt voor een optimale verwerking en verlenging van de potlife.
 • Vervolgens met een geschikte voegspaan de voegmortel binnen 35 minuten vol en zat in de voegen aanbrengen.
 • Overtollig voegmateriaal direct van het tegelwerk verwijderen. Beslist geen extra water meer aan de reeds afbindende mortel toevoegen. Nogmaals mengen zonder toevoeging van water is wel toegestaan.
 • Na het invoegen enige tijd wachten zodat de voeg enigszins dof kan aantrekken. Afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, type tegel en ondergrond) zal dit na 15 tot 45 minuten plaatsvinden. De voeg dient goed aangetrokken te zijn, anders zal de voeg worden uitgehold. (Tip: indien na aantippen met de vingertop geen materiaal op de vingertop achterblijft, is de voeg gereed voor afsponzen).
 • Het gehele tegelwerk met een licht vochtige handspons of sponsblad met een draaiende beweging bevochtigen en ca. 1 minuut laten rusten. Hierdoor zal de achtergebleven cementwaas enigszins losweken waardoor het tegelwerk makkelijker is af te sponzen. Bij het gebruik van een sponsbak i.c.m. sponsblad deze grondig droogrollen.
 • Vervolgens de voegen evenwijdig aan de voegrichting strak afwerken. Zorg hierbij dat alle voegen worden geraakt.
 • Hierna het tegelwerk met een schone, lichtvochtige spons diagonaal reinigen.
 • Na droging met een schone, droge doek de eventueel nog aanwezige cementsluier verwijderen. Om een optimale sterkte te bereiken dient bij een te snelle droging van de voegspecie (door warmte, tocht, hoge absorptie e.d.) de voeg binnen 24 uur een of meerdere malen te worden nabevochtigd.
 • 24 uur na het voegen is het tegelwerk belastbaar. Tegelvloeren met een starre ondergrond en gevoegd met 712 Eurocolour Wood WD zijn na 4 uur begaanbaar.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.

Kwaliteit en garantie

Voldoet aan CG2W Ar conform NEN EN 13888. Verbeterde cementgebonden voegmateriaal met een verlaagde waterabsorptie en een verhoogde slijtweerstand.

Nadat door een van de Eurocol technisch adviseurs een projectbegeleidingsadvies is verstrekt, zal de afdeling technische adviezen u graag de beschikbare garantieverklaringen kosteloos toesturen.

Deze afdeling is bereikbaar via:

Telefoon: 075 627 16 30
Telefax: 075 628 35 64
E-mail: info@eurocol.nl

Economische factoren

Verpakking

Doos à 5x5 kg. Pallet à 24 stuks.