Basiskennis Bouwkunde: Industriële draaideuren

Basiskennis Bouwkunde, over de voordelen en toepassingen van industriële draaideuren 

Omschrijving

Industriële draaideuren onderscheiden zich van normale draaideuren door hun verzwaarde uitvoering. Deze zware uitvoeringen worden vooral in de utiliteitssector en industriële industrie toegepast, waar deze deuren eventueel ook explosiebestendig, kogelwerend, brandwerend en/of geluidwerend kunnen worden uitgevoerd.

Meteen een product vinden? >> Industriële draaideuren op NBD-Online

 

Referentienummers


Samenstelling

Systeemopbouw van industriële draaideuren

Elementopbouw, materiaal van industriële draaideuren

 • Draaideuren uitgevoerd als dubbele deuren. De deuren zijn afgehangen aan duimgehengen en voorzien van espagnolet of grendel, schuif en slot;
 • Draaideuren uitgevoerd als branddeur zijn opgebouwd uit een frame met een vulling van hout en minerale wol met een bekleding van (verzinkte) staalplaat. De deuren sluiten automatisch door middel van smeltzekering of dranger;
 • Flexibele deuren, bestaande uit een galgvormig buizenframe: de ophangconstructie, waaraan met metalen klemstrippen een vrijhangende rubber- of kunststof scherm is geklemd. In de verticale buis van het frame is een deurdranger opgenomen. De druk van de veer kan worden geregeld aan de bovenzijde. Aan de onderzijde is het frame van een draaipunt met kogel voorzien. De niet-doorzichtige deuren zijn in verband met veiligheid voorzien van vensters of kijkstroken van gehard glas in aluminium ringen, PMMA beglazing of PVC. De deur kan voorzien worden van verzwaringsstroken.
Meteen een product vinden? >> Industriële draaideuren op NBD-Online

Toebehoren bij industriële draaideuren

Hang- en sluitwerk, espagnoletsluitingen, stormketting, elektrische sloten voor toegangscontrole, beglazing, ventilatieroosters, deurpompen, onderdorpels, druiplijsten, etc.

Accessoires bij industriële draaideuren

Panieksluitingen (anti-paniekbalken).


Prestaties

Mechanische eigenschappen van industriële draaideuren

Productsterkte

De gebruiksfrequentie van industriële draaideuren wordt vastgesteld volgens NEN-EN 1191, NEN-EN 12046-2 en NEN-EN 12400 en kunnen geleverd worden tot en met f8 (1.000.000 cycli).

Oppervlakte-eigenschappen

De mechanische weerstand  wordt bepaald volgens NEN-EN 1192, NEN-EN 947, NEN-EN 948, NEN-EN 949 en NEN-EN 950.

Inbraakwerendheid

De inbraakwerendheid wordt vastgesteld volgens NEN-EN 1627, NEN-EN 1628, NEN-EN 1629 en NEN-EN 1630 en is leverbaar in weerstandsklasse: WK1, WK2, WK3, WK4 en  WK5.

Kogelwerendheid

De kogelwerendheid wordt bepaald volgens NEN-EN 1522 en NEN-EN 1523  en is leverbaar in weerstandsklassen: FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG.

Vuur, explosie en industriële draaideuren

Brandwerendheid

Industriële draaideuren kunnen brandwerend zijn uitgevoerd en bezitten dan een brandwerendheid van 60 minuten (EI) tot 180 minuten (EW).

Branddeuren en brandwerende deuren moet voldoen aan de eisen volgens het Bouwbesluit (NEN 6068 en NEN 6069) en getoetst worden volgens NEN 6064 en NEN-EN 13501-1.

De Europese brandweerstandnormen hebben de overhand gekregen op de nationale normen en dienen als referentie voor tests en brandclassificatie. Voor deuren, luiken en ramen is de NEN-EN 1634-1 de norm voor brandweertests.

Lees er meer over in dit artikel >> Veiligheidsprestaties brandwerendheid EN 1634-1

De in de praktijk toegepaste bedrijfsdeuren zijn altijd automatisch sluitend met een smeltzekering of uitgevoerd met een rookdetector en kleefmagneet.

Explosie

De weerstand tegen explosie wordt bepaald volgens NEN-EN 13124-1 en NEN-EN 13123-1. Industriële draaideuren kunnen ook explosiebestendig worden uitgevoerd.

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen en industriële draaideuren

Luchtdoorlatendheid

De luchtdichtheid wordt bepaald volgens NEN-EN 12207 en NEN-EN 1026 en is leverbaar in klassen: L1, L2, L3 en L4.

Winddichtheid

De winddichtheid wordt bepaald volgens NEN-EN 12210 en NEN-EN 12211.

Waterdichtheid

De waterdichtheid wordt bepaald volgens NEN-EN 12208 en NEN-EN 1027.

Thermische eigenschappen van industriële draaideuren

Geleiding

De Uw-waarde wordt bepaald volgens NEN-EN ISO 10077-1 en NEN-EN ISO 10077-2 en kan 1,9 W/m²K bedragen.

Er zijn ook industriële draaideuren met een R-waarde van 2,05 m2·K/W leverbaar.

Akoestische eigenschappen van industriële draaideuren

Geluidisolatie

De geluidsisolatie wordt bepaald volgens NEN-EN-ISO 717-1 en NEN-EN-ISO 10140-3 en bedraagt 30-55 dB (afhankelijk van de uitvoering: enkel of dubbele deuren).


Toepassing

Functionele toepassing van industriële draaideuren

Industriële draaideuren worden toegepast als toegangsdeur in de utiliteitssector en industriële sector, zoals:

 • politiebureau's, cellen, wapenhandel;
 • keukens, voedingsmiddelenindustrie;
 • banken, kluizen;
 • culturele centra, koncertzalen, opnamestudio's, bioscopen;
 • nooduitgangen, veiligheidssluizen, tunnels, parkeergarages;
 • ziekenhuizen, laboratoria, cleanrooms, technische lokalen;
 • datacenters, logistiekcentra, transformatorruimtes;
 • retail, kantoren, musea, winkelbedrijven, stadions;
 • openbare sanitaire voorzieningen.
Meteen een product vinden? >> Industriële draaideuren op NBD-Online

Voorschriften voor industriële draaideuren 

Branddeuren en brandwerende deuren moet voldoen aan de eisen volgens het Bouwbesluit (NEN 6068 en NEN 6069) en getoetst worden volgens NEN 6064 en/of NEN-EN 13501-1.


Referenties

Geraadpleegde bronnen

Documentatie van leveranciers

Normen

NEN 6064

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen

NEN 6068

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten

NEN 6069

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten

NEN-EN 947

Scharnierende of taatsdeuren - Bepaling van de weerstand tegen verticale belasting

NEN-EN 948

Scharnierende of taatsdeuren - Bepaling van de weerstand tegen statische torsie

NEN-EN 949

Ramen en vliesgevels, deuren, zonneschermen en luiken - Weerstand tegen stoten met een zacht en zwaar lichaam voor deuren

NEN-EN 950

Deurbladen - Bepaling van de weerstand tegen stoten met een hard lichaam

NEN-EN 1026

Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode

NEN-EN 1027

Ramen en deuren - Waterdichtheid - Beproevingsmethode

NEN-EN 1191

Ramen en deuren - Bestandheid tegen herhaald openen en sluiten - Beproevingsmethode

NEN-EN 1192

Deuren - Classificatie van sterkte-eisen

NEN-EN 1522

Ramen, deuren, luiken en zonneschermen - Kogelwerendheid - Eisen en classificatie

NEN-EN 1523

Ramen, deuren, luiken en zonneschermen - Kogelwerendheid - Beproevingsmethode

NEN-EN 1627

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - Inbraakwerendheid - Eisen en classificatie

NEN-EN 1628

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand tegen statische belasting

NEN-EN 1629

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand tegen dynamische belasting

NEN-EN 1630

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - Inbraakwerendheid - Beproevingsmethoden voor de bepaling van de weerstand tegen manuele inbraakpogingen

NEN-EN 1634-1

Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 1: Brandwerendheidsproef van deuren, luiken en te openen ramen

NEN-EN 12046-2

Bedieningskrachten - Beproevingsmethode - Deel 2: Deuren

NEN-EN 12207

Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Classificatie

NEN-EN 12208

Ramen en deuren - Waterdichtheid - Classificatie

NEN-EN 12210

Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting - Classificatie

NEN-EN 12211

Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting - Beproevingsmethode

NEN-EN 12385-4

Staalkabels - Veiligheid - Deel 4: Strengenkabels voor algemene hijsdoeleinden

NEN-EN 12400

Ramen en deuren - Mechanische duurzaamheid - Eisen en classificatie

NEN-EN 12412

Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt met de warmtekastmethode (hot box)

NEN-EN 12424

Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten - Weerstand tegen windbelasting – Classificatie

NEN-EN 12604

Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Mechanische aspecten – Eisen

NEN-EN 13123-1

Ramen, deuren en luiken - Bestandheid tegen explosies - Eisen en classificatie - Deel 1: Schokbuis

NEN-EN 13124-1

Ramen, deuren en luiken - Bestandheid tegen explosies - Beproevingsmethode - Deel 1: Schokbuis

NEN-EN 13501-1

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag

NEN-EN 13501-2

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven, behalve voor ventilatiesystemen

NEN-EN-ISO 717-1

Akoestiek - Eengetal-aanduiding voor de geluidisolatie in gebouwen en van bouwelementen - Deel 1: Luchtgeluidisolatie

NEN-EN-ISO 10077-1Thermische prestatie van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 1: Algemeen
NEN-EN-ISO 10077-2Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 2: Numerieke methode voor kozijnen

NEN-EN-ISO 10140-3

Akoestiek - Laboratoriummeting van geluidisolatie van bouwelementen - Deel 3: Het meten van de contactgeluidisolatieStrokengordijnen

Strokengordijnen zijn opgebouwd uit soepele stroken zacht PVC, die met een gedeeltelijke overlap scharnierend zijn opgehangen aan een metalen frame van buis- of hoekprofielen (een strokenhouder), of eventueel aan rails opgehangen met behulp van rolwagens.