Basiskennis Bouwkunde: Garagedeuren, kanteldeuren

Basiskennis Bouwkunde, over de opbouw, afmetingen en aandrijving van garagedeuren (kanteldeuren) 

Omschrijving

Garagedeuren ofwel kanteldeuren zijn deuren die naar boven en naar achteren kantelen. Kanteldeuren zijn te onderscheiden in deuren met looprails en deuren met hefarmen en eendelige of tweedelige deuren. De balancering van de deuren vindt plaats met veren of een contragewicht.

Meteen een product of leverancier vinden? >> Garagedeuren, kanteldeuren op NBD-Online

Afbeelding: Novoferm kanteldeur

Referentienummers

 • Garagedeuren
 • (31) Wandopeningen, buiten
 • 30.62 garage- en bedrijfsbuitendeuren
 • Garagedeuren

Samenstelling

Elementopbouw van garagedeuren

Kanteldeuren zijn in het algemeen eendelige deuren die met behulp van contragewicht, hefarmen en torsieveren, met horizontale en verticale rails of met horizontale looprails en hefarmen kantelen.

Looprails bestaan uit U-vormige rails, waarin de rollen van de deur geleid worden. Looprails kunnen ook bestaan uit profielen met rond loopvlak waarop de rollen lopen. Looprails zijn aan de wanden, aan het plafond of aan het kozijn bevestigd. De kanteldeur wordt vaak geplaatst in een kozijn met aanslag. Contragewichten worden aan een aangrenzende wand met kabelschijven gemonteerd.

Het deurblad bestaat uit een stalen frame waarop een geprofileerde plaat gemonteerd is, een frame met houten delen, of is geheel van kunststof vervaardigd. De meeste kanteldeuren zijn voorzien van espagnoletvergrendeling. Van buitenaf wordt de sluiting bediend met een handgreep. Kanteldeuren kunnen ook met een afstandsbediening aangestuurd worden.

Ketting- of kabelophanging

Voor wat betreft deuren met een kabel- of kettingophanging zoals garagedeuren kan het volgende worden opgemerkt. Staalkabels zijn minimaal 5 mm in doorsnede en bestaan uit een geheel. Staalkabels zijn bevestigd met wigklem, taluritklem of door splitsen en omwikkelen van staaldraad. De middellijn van kabelschijven en trommels is tenminste 20 maal de middellijn van de kabel. Kabelschijven zijn volgens uitvoeringsvoorschriften zodanig van vorm dat de kabel niet uit de schijf kan lopen. Kabeltrommels die dragend zijn, zijn voorzien van eindflenzen waarvan de hoogte aan de trommelzijde driemaal de kabeldiameter bedraagt.

Draaipunten en ondersteuningen van hefarmen, geleiderollen en dergelijke zijn als kogellager of rollager uitgevoerd of als as met bus van degelijk lagermateriaal. Deuren met een verticale of gecombineerde sluitbeweging (sectionaaldeuren) zijn voorzien van een vanginrichting. Indien kettingen worden toegepast bestaan deze uit rollenkettingen en gallse kettingen (DIN 8150).

Glazen vlakken in deuren zijn uitgevoerd in veiligheidsglas of draadglas met oppervlaktes kleiner dan 1 m2, met uitzondering van schuif- en draaideuren waarvan de glasopening beneden 3 meter is aangebracht en bij toepassing van kunststof beglazing.

Toebehoren

Afhankelijk van de grootte van het deurgewicht wordt het motorvermogen gekozen. In verband met de veiligheid (voorschriften) zijn er remmotoren leverbaar met een magneetrem.

De transmissie bestaat uit:

 • een zelfremmende spiraalwissel die bij breuk van één van de torsieveren zelfremmend werkt - de bewegingssnelheid blijft dus gelijk;
 • een instelbare slipkoppeling;
 • instelbare eindschakelaars ten behoeve van de eindstand van de deur (open-dicht);
 • een ontkoppeling om de deur bij stroomuitval met de hand te bedienen.

Het bedieningssysteem bestaat uit:

 • een éénknopsbesturing open-dicht;
 • een éénknopsbesturing in combinatie met een trekkoord;
 • één van deze systemen gecombineerd met een automatisch sluitmechanisme en infrarooddetectie.

De deuren kunnen met een onderloopbeveiliging worden uitgerust uitgerust. Bij neerwaartse beweging van de deur is een aanraking van de onderloopbeveiliging voldoende om de deur te doen stoppen en vervolgens weer geheel omhoog te laten gaan.

Hulpstukken voor garagedeuren

Als hulpstukken worden onder andere loopdeuren, beslag en kozijnen geleverd.


Vorm en afmeting

Afmetingen van garagedeuren

Privégarages:

 • Dikte: volgens ontwerp;
 • B x h, meter: 4,5 x 2.

Industrie:

 • Dikte: volgens ontwerp;
 • B x h: ± 25 m2.

Enkele industriële toepassingen behoeven extra grote bedrijfsdeuren en maatwerk, denk daarbij bijvoorbeeld aan de scheepsvaart of vliegvelden. Over deze 'zware jongens' lees je meer in het artikel Groot, groter, grootst: industriële deuren op een industriële schaal.

Uiterlijk van garagedeuren

De deuren zijn glad, geprofileerd of gestructureerd met een dessin. Metalen deuren kunnen naar wens gelakt worden.

Ook kan alleen het frame van de garagedeur geleverd worden, dat met een materiaal naar wens wordt afgewerkt.


Prestaties

Productsterkte van garagedeuren

Volgens de Arbowet en de Stuwadoorswet moeten gebouwen en aanhorigheden in een dusdanige toestand verkeren dat zij geen gevaar kunnen veroorzaken.

Een ontwerpdetail ten aanzien van de productsterkte is de bestandheid tegen aanrijdingen en de vervangingsmogelijkheden van onderdelen na een beschadiging.

Onderdelen anders dan staalkabels of kettingen, die bij breuk gevaar voor neerstorten of omvallen van de deur kunnen doen ontstaan, moeten zodanig zijn geconstrueerd dat in de onderdelen optredende spanning niet meer bedraagt dan 0,5 van de vloeigrens c.q. 0,2 van de rekgrens van het toegepaste materiaal en zodanig zijn aangebracht en/of beschermd dat ze niet beschadigd kunnen worden door passerende voertuigen of transportmiddelen.

Brandwerendheid van garagedeuren

Garagedeuren worden doorgaans niet in een brandwerende uitvoering geleverd.

Branddeuren en brandwerende deuren moet voldoen aan de eisen volgens het Bouwbesluit (NEN 6068 en NEN 6069) en getoetst worden volgens NEN 6064 en NEN-EN 13501-1.

De in de praktijk toegepaste bedrijfsdeuren zijn altijd automatisch sluitend met een smeltzekering of uitgevoerd met een rookdetector en kleefmagneet.

Waterdichtheid van garagedeuren

Bij de railverbindingen van garagedeuren kan met isolatieprofielen een betere isolatie worden bereikt.

Windbelasting op garagedeuren

De bestandheid tegen windbelasting wordt volgens de NEN-EN 12424 vastgesteld.

Thermische eigenschappen van garagedeuren

Geleiding

De warmteweerstand van geïsoleerde kanteldeuren is meestal gebaseerd op de warmteweerstand van het toegepaste isolatiemateriaal, maar de detaillering van de aansluitingen maakt het verschil. Bovendien is het wenselijk dat de beplating van de buitenzijde is gescheiden van de beplating aan de binnenzijde.

Aansluitwaarden voor garagedeuren

Afhankelijk van de montagevoorschriften van de leverancier en het type motor, bijvoorbeeld 3 fase + nul + aarde (380V) of 3 fase + nul en een aardcontact, binnen een voorgeschreven straal vanaf de motor.

De elektrische installatie voor deuren en hekken dient te voldoen aan NEN 1010.


Toepassing

Functionele bruikbaarheid van garagedeuren

Garagedeuren, kanteldeuren worden doorgaans voor privégarages van personenauto’s toegepast.

Meteen een product of leverancier vinden? >> Garagedeuren, kanteldeuren op NBD-Online

Voorschriften voor garagedeuren

 • De staalkabels moeten zijn samengesteld en van een constructie zijn zoals aangegeven in NEN-EN 12385-4. Maatstaven voor het afkeuren van staalkabels staan vermeld in NEN 3233;
 • De elektrische installatie voor deuren en hekken dient te voldoen aan NEN 1010;
 • Mag u uw verouderde garagedeur zomaar vervangen? Onze hoofdredacteur Margo van Voskuilen zocht het voor u uit. U kunt het nalezen in dit artikel: Garagedeur vergunningsvrij vervangen?

Ontwerpdetails van garagedeuren

Bij de aanschaf en keuze van een garagedeur spelen de volgende factoren een rol:

 • De benodigde afdichting tegen weersinvloeden, lawaai, stof en bacteriën;
 • De maat van de deuropening, dagbreedte en daghoogte;
 • De beschikbare ruimte boven, naast, voor en achter de deur;
 • De bediening van de deur: elektrisch, pneumatisch of handbediend;
 • Het uiterlijk van de deur;
 • De daglichtvoorzieningen en loopdeuren die gewenst zijn-

Houdt bij de inbouw van kanteldeuren verder rekening met bovenruimte voor horizontale rails en kabelschijven, zijruimte aan weerszijden van de deuropening voor railbevestiging en een contragewichtruimte.


Onderhoud

Bediening van garagedeuren

Garagedeuren kunnen op de volgenden manieren bediend worden:

 • Handmatig, eventueel aangevuld met automatisch openen/sluiten;
 • Inductiesystemen die met behulp van een antenne een voertuig waarnemen;
 • Infrarood fotocellen of een pneumatische slang (contactmat) op de vloer;
 • Andere systemen door middel van afstandsbediening met de hand of met in de auto aangebrachte apparatuur;
 • De meeste deuren zijn extra beveiligd met infrarood of genoemde pneumatische sensoren.

Onderhoud, reparatie van garagedeuren

Afhankelijk van de gebruiksfrequentie doet men er goed aan garagedeuren periodiek te laten controleren, tenminste één keer per jaar. Bij de controle verdient de toestand van alle aan slijtage onderhevige onderdelen speciale aandacht. Dat zijn kabels, kettingen, eventueel buigzame elektrische leidingen, eindcontacten en dergelijke.

Ook het goed functioneren van de veiligheidsinrichtingen moet men controleren. Afwijkingen en storingen dienen verholpen te worden. Voor een juiste gang van zaken ten behoeve van een verantwoord onderhoud, dient met een register bij te houden. Behalve de technische gegevens van de deur dient het resultaat van de periodieke controle te worden vermeld. Maar ook de wijzigingen in de constructie en de vervanging van onderdelen.

Bij de meeste leveranciers is een onderhoudscontract af te sluiten.

Veiligheid van garagedeuren

Omvallen of neerstorten van een garagedeur, als gevolg van ontsporen of uitlichten van de geleiderollen, moet voorkomen worden (NEN-EN 12604).

Onderdelen die regelmatig toezicht vereisen, zoals staalkabels, moeten toegankelijk zijn.


Economische factoren

Prijzen van garagedeuren

De aanschafprijzen van bedrijfsdeuren lopen sterk uiteen, afhankelijk van de afmetingen, de uitvoering en de aandrijving.

Leveringsvoorwaarden van garagedeuren

Raadpleeg de leveringsvoorwaarden van uw leverancier.

Technische service bij garagedeuren

De meeste leveranciers hebben eigen montageploegen en leveren adviezen en tekeningen.

Referenties

Geraadpleegde en/of terzake doende literatuur

Bouwbesluit

Machinerichtlijn 2006/42/EG

Documentatie van leveranciers

Normen

NEN 3233

Afkeurmaatstaven voor staalkabels

NEN 6064

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen

NEN 6068

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten

NEN 6069

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten

NEN-EN 12385-4

Staalkabels - Veiligheid - Deel 4: Strengenkabels voor algemene hijsdoeleinden

NEN-EN 12412

Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt met de warmtekastmethode (hot box)

NEN-EN 12424

Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten - Weerstand tegen windbelasting – Classificatie

NEN-EN 12604

Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Mechanische aspecten – Eisen

NEN-EN 13501-1

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag

NEN-EN-ISO 10140

Akoestiek - Laboratoriummeting van geluidisolatie van bouwelementen

DIN 8150Gallketten