DucoBox Eco ventilatiewarmtepomp

Slimme, natuurlijke ventilatie gecombineerd met warmteterugwinning via frisse buitenlucht en de beschikbare ventilatieretourlucht 

Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

De DucoBox Eco combineert slimme, natuurlijke ventilatie met actieve warmteterugwinning. Het hoge rendement maakt van de DucoBox Eco dé oplossing voor de vraag naar hernieuwbare energie.

De DucoBox Eco is de primaire warmtebron (COP 5,3) in uw technische installatie. De ventilatiewarmtepomp gebruikt de buitenlucht en de beschikbare ventilatieretourlucht als duurzame warmtebron voor verwarming (CV) en warm tapwater (SWW) en levert daardoor het hele jaar door warmteterugwinning. Voor de momenten met een hogere warmtevraag wordt de DucoBox Eco geassisteerd door een secundaire warmtebron naar keuze. Slimme sturing zorgt ervoor dat deze enkel aangesproken wordt wanneer nodig. Dit levert een zeer energiezuinige totaaloplossing. Ook op het gebied van ventilatie is, dankzij Duco’s slimme vraagsturing, een beperkt energieverbruik en maximaal comfort gegarandeerd. Flexibiliteit troef met de DucoBox Eco, zowel op luchtzijdig gebied – dankzij Duco’s modulaire componenten – als op waterzijdig gebied. Zo kan de DucoBox Eco geïntegreerd worden in een systeem op maat van de woning en de bewoner.

Bij een klassieke ventilatiewarmtepomp wordt alle lucht uit de woning gehaald wanneer er warmtevraag of warm tapwatervraag is. Hierdoor wordt vaak meer lucht dan nodig uit de woning gehaald, enkel en alleen om de warmtepomp te voorzien van voldoende luchtdebiet. Overventilatie zorgt voor onnodig warmteverlies en de daarbij horende kosten. Bij koude buitentemperaturen en beperkt vermogen draait zo’n warmtepomp soms zelfs louter om zijn eigen verliezen te compenseren. Van overventilatie is er bij de DucoBox Eco geen sprake.

In basis werkt de DucoBox Eco 100% op buitenlucht. Om echter geen energie verloren te laten gaan wordt de beschikbare ventilatielucht ook over de warmtewisselaar gezogen. Hierdoor is de luchttemperatuur hoger. En dus ook het rendement waardoor maximale energieterugwinning mogelijk is.

Kenmerken

 • Gepatenteerd systeem van slimme regelkleppen;
 • Gepatenteerde 2-zoneregeling;
 • Slimme communicatie (Modbus, LAN, Open Therm);
 • High performance afvoerventilator;
   

Referentienummers


Samenstelling

Systeemopbouw

De DucoBox Eco kan zelfstandig voldoen aan een warmtelast tot 2,5 kW. Om aan een hogere warmtevraag te beantwoorden kan de DucoBox toegepast worden binnen twee concepten: all-electric of hybride. De DucoBox Eco blijft weliswaar hetzelfde toestel, waardoor overstappen van het ene concept naar het andere perfect mogelijk is. Zo kan bijvoorbeeld tijdelijk voor een All-Electric opstelling gekozen worden in woningen waar nog geen gas beschikbaar is. Of er kan gestart worden met een hybride opstelling om op termijn de combinatie met een PV-installatie te maken.

 • All-electric: Ga vol gas voor gasloos! Ideaal voor woningen met een warmtelast van ± 5 kW en tapwatervraag van 3 à 4 personen. In combinatie met het all-electric pakket is de DucoBox Eco een complete oplossing die de installateur 100% ontzorgt. Dit pakket bevat een buffervat (300 L) met uitstekende thermische gelaagdheid, een verswaterstation met instant bereiding van tapwater en flexibele aansluitingen die zorgen voor een akoestisch geoptimaliseerde opstelling. Op vlak van hernieuwbare energie worden de normen steeds strenger. Duco's all-electric opstelling zorgt voor een hoog rendement en is daardoor dé oplossing voor de vraag naar hernieuwbare energie. 
 • Hybride: Ideaal voor woningen met een grotere warmtelast en woningen die al voorzien zijn van een gasketel. In het ‘hybride’ concept wordt de DucoBox Eco geplaatst in combinatie met een doorstroom verwarmingsketel. Ideaal voor mensen die hun woning stap voor stap groener willen maken, of die een grotere warmtelast voor verwarming of tapwater hebben. Binnen het hybride concept wordt de DucoBox Eco gekoppeld aan een combiketel en boilervat* naar keuze. Daarenboven maakt de € 1.600 ISDE-subsidie voor renovatie het totaalplaatje financieel aantrekkelijk. Wist je dat je met de hybride opstelling de gasvraag van je woning sterk verlaagt? Dat resulteert in een energiebesparing tot 60 %. Bovendien kun je met de DucoBox Eco in Hybride opstelling tot wel 3 sprongen maken in het energielabel van jouw woning.
  * Duco adviseert een boilervat van 60 tot 300 L
 • Hybride Stand Alone: Ideaal voor woningen met een grotere warmtelast en woningen die al voorzien zijn van een gasketel. De hybride configuratie functioneert ook prima zonder open verdeler. Bij de laagdrempelige stand alone opstelling worden de pompen van de combiketel en de DucoBox Eco parallel geschakeld. Voor het afgiftesysteem wordt geen afzonderlijk debiet ingesteld. Dit debiet zal bijgevolg het resultaat zijn van de combinatie van de pompen van beide opwekkers.
Elementopbouw

De DuxoBox Eco ventilatiewarmtepomp is opgebouwd uit de volgende elementen:

 • Luchttoevoer/luchtafvoer:
  • 2x extractie ø 160 mm;
  • Toevoer buitenlucht ø 180 mm;
  • Luchtafvoer ø 180 mm;
  • Extractie mogelijk in 1- of 2-zone configuratie.
 • Sensoren: compatibel met Vocht en/of CO2 sensoren;
 • Luchtfilter: uitgevoerd met vlakfilter;
 • Koudemiddel warmtepomp circuit: R134a.
Materiaal

Polypropyleen.

Toebehoren

Sifon, Montagestoel, Regelkleppen, Ruimtesensoren, Boxsensor(en) behoren tot de mogelijkheden.
 


Vorm en afmeting

Vorm

Rechthoekige behuizing met afgeronde hoeken.

Afmetingen
 • Breedte x Hoogte x Diepte: 655 x 715 x 585 mm;
 • CV-aanvoer/retour: ø 22 mm
 • Condensafvoer: ø 32 mm;
 • Lengte netsnoer: 2.000 mm.
Gewicht
 • Gewicht:70 kg;
 • Inhoud koudemiddel: 1.000 g.
Uiterlijk

Kleur: groen met wit deksel.


Prestaties

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
 • Afvoercapaciteit: maximaal 600 m3/h in totaal door warmtepomp inclusief buitenlucht, waarvan maximaal 400 m3/h extractie binnenlucht bij 150 Pa;
 • Maximaal toegestane luchtvochtigheid installatieruimte 50 rH;
 • Toegestane zuurgraad CV-water 7,5-8,0 pH;
 • Maximale druk CV: 300 kPa;
 • Water debiet CV: 300 – 600 liter / uur (max 35 kPa weerstand);
 • Maximale werkdruk CV: 3 Bar.
Thermische eigenschappen
 • Afgiftesysteem (vloerverwarming, LT-radiatoren):
  • 30-35 °C;
  • 40-45 °C;
  • 47-55 °C.
 • Toegestane omgevingstemperatuur: 0-40 °C.
Elektriciteit, magnetisme, straling
 • Elektrische netspanning (Unom): 230 VAC / 50 Hz;
 • IP‑classificatie: IPX 2 / IP42;
 • Compressor: modulerend;
 • Aansturing ventilator: modulerend;
 • Aansturing warmtepomp: Open Therm of Aan/Uit;
 • Nominale stroom: 5 A;
 • Maximale stroom (opstart): 11 A;
 • Zekeringswaarde: 16 A;
 • Nominaal opgenomen vermogen: 700 W;
 • Maximaal opgenomen vermogen: 1.200 W;
 • Maximale druk WP 2,97 Mpa (29,7 bar).

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

DucoBox Eco ventilatorwarmtepomp komt het best tot zijn recht in kleine, goed geïsoleerde woningen. Het beste jaarrendement wordt gehaald als de woning bij -10°C niet meer dan 5 kW nodig heeft.

Er is de keuze voor koppeling aan een CV-ketel of boilervat, maar ook een combinatie van beide (hybride) of zelfs een all-electric oplossing is mogelijk.

 • Type HR-ketel: Ketels die overweg kunnen met OpenTherm of aan/uit thermostaat. Het vermogen is afhankelijk van de woning en gewenst tapprofiel, maar typisch enkel kleine ketels (± 15 kW);
 • Grootte boilervat: 150 liter met externe warmtewisselaar voor sanitair warm water of 400 liter met interne warmtewisselaar voor sanitair warm water;
 • Sanitaire installatie: douche en bad mogelijk voor kleine gezinnen.
 • De DucoBox Eco past in volgende Duco ventilatiesystemen: Duco Eco System (mechanische luchtafvoer)
Bruikbaarheid, economisch

Elke aansluiting kan worden voorzien van een regelklep (Vocht / CO2 of Sensorless Regelklep) voor een meting in de luchtstroom. Alle ‘droge ruimtes’ kunnen voorzien worden van een CO2 Regelklep. Die houdt voortdurend het binnenklimaat in het oog en zorgt er voor dat de vervuilde lucht (bij een ppm > 800 ppm) in de desbetreffende ruimte – en enkel daar – afgezogen wordt. De ‘vochtige ruimtes’, zoals de badkamer, kunnen voorzien worden van een Vocht Regelklep. Zodra er bijvoorbeeld gedoucht wordt, zorgt deze regelklep er automatisch voor dat de vochtige lucht afgezogen wordt in de badkamer tot de toestand opnieuw genormaliseerd is.

 • Slimme vraagsturing zorgt voor besparing: Metingen op basis van CO2, vocht en tijd maken het verschil op de eindafrekening. Duco’s slimme vraagsturing kan tot 40 % minder verbruik op verwarming opleveren.
 • Snelle installatie, makkelijke bediening: De minimale aanwezigheid van componenten, in combinatie met een automatische inregeling die de installatietijd tot 50% herleidt, zorgt voor een supersnelle installatie. Met de gratis Duco Ventilation App bedien je het ventilatiesysteem met gemak. Of koppel de DucoBox Eco met je gebouwbeheersysteem via ModBus.
 • 2-zone ventilatiesysteem: Onderscheidend van andere ventilatiewarmtepompen is de 2‑zonesturing. Door de dag- en nachtzone via een ingebouwde klep afzonderlijk aan te sturen, wordt een optimaal energetisch rendement bereikt. Dit resulteert in een besparing tot 30 % op de energiefactuur.
Ontwerpdetails

Duco biedt een Revit componentenbibliotheek Woningventilatie aan (te downloaden bij BIM).

Bestektekst

Duco biedt een bestekservice aan.


Onderhoud

Om een goede werking en een optimale energiewinst te kunnen garanderen, adviseert Duco de afvoer eens per drie jaar een servicebeurt te geven. Dit onderhoud dient door een erkende Duco installateur te worden verricht. De gebruiker kan vrijblijvend een aanbieding voor een onderhoudscontract van hem ontvangen.


Kwaliteit en garantie

Alle door Duco gebruikte materialen zijn van een hoge kwaliteit. Mochten zich bij normaal gebruik en onderhoud toch gebreken voordoen, dan geeft Duco:

 • 1 jaar garantie op de werking van het systeem (fabricagefouten);
 • 2 jaar garantie op alle sturingscomponenten;
 • Standaard: 24 maanden op DucoBox Eco vanaf productiedatum. Na online registratie of Duco VIP: 36 maanden;
 • 10 jaar garantie op elk type ventilatierooster (excl. sturingsunit).
   

Economische factoren

Prijzen

De meest recente prijzen zijn bij de leveranciers op te vragen.

Levering

De levering vindt plaats op basis van de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Duco ‘Ventilation & Sun Control’ NV.

Leveringsgebied

Het leveringsgebied voor het DucoBox Eco omvat Europa.

Levertijd

De levertijd wordt in overleg met de leverancier, afhankelijk van de systeemeisen en -grootte bepaald.

Technische service

Duco ‘Ventilation & Sun Control’ NV levert technische service in de vorm van toepassingsadvies, technische documentatie, tekeningen, berekeningen, bestekteksten en montage-instructies.
 Slimme totaaloplossing met ventilatiewarmtepomp

De familie Wittouck hield tijdens de bouw van hun nieuwbouw in Staden (BE) nu al rekening met de strengere energie-eisen.

Duco wint Batibouw Award 2020

Op bouwbeurs Batibouw in Brussel werden gisterenavond de Belgian Building Awards uitgereikt.

Stap voor stap naar een volledig gasloze woning

De wereld verandert. De aarde warmt op en fossiele bronnen worden schaars.

Duco op Building Holland

Anno 2019 staat het vast dat deze pijlers de uitdagingen vormen in het toekomstig bouwen.

Transitie naar gasloos op beurs Duurzaam Verwarmd

Bezoekers konden zich op deze beurs laten informeren over de verschillende manieren van duurzaam verwarmen, ventileren en koelen.

Ontdek de toekomst van ventilatie bij Duco op BouwBeurs

Op het gebied van hernieuwbare energie worden de normen steeds strenger.

Active house vervult voorbeeldfunctie met ventilatie- en zonweringsysteem

‘Het huis van de toekomst’, zo kun je de woning van Bas Hasselaar in Den Haag omschrijven.

DucoBox Eco op Vakbeurs Energie: all-electric, c’est chic

Op vlak van hernieuwbare energie worden de normen steeds strenger.

DucoBox Eco: de slimste ventilatiewarmtepomp van Europa

En dat ei van Columbus meent Duco met de DucoBox Eco gevonden te hebben; een slimme ventilatiewarmtepomp die volledig matcht met de huidige en toekomstige wensen en eisen vanuit de markt.

Ook gouden plak voor Belgen?

De Belgian Building Award komt naar Veurne. Duco kreeg deze prestigieuze onderscheiding gisteren uit handen van de Batibouw-jury voor de beste communicatie in het voortraject.

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie