Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Deze hoogrendementsystemen (HR-systemen) ontwikkelde Kingspan Light + Air speciaal voor situaties waarin energiebesparing en duurzaamheid essentieel zijn. Dankzij deze op maat vervaardigde Brakel® HR-systemen leveren glasconstructies een belangrijke bijdrage aan een energiezuinig gebouw. Ze zorgen ervoor dat er op koude dagen minder warmtelast en op warme dagen minder koellast nodig is.

Brakel Atmos beschikt over speciale berekeningsprogramma‘s waarin alle relevante factoren (o.a. profielopbouw, randdetaillering en de beglazing) als parameters worden ingevoerd. Hiermee kunnen we steeds de U-waarde van de totale constructie berekenen.

Kenmerken

 • Hoge waterdichtheid (750 Pa);
 • Hoge luchtdichtheid (750 Pa);
 • Opgebouwd uit recyclebare aluminium;
 • Zeer goede isolatiewaarde tot U=0,7 en U=1,2.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw
 • Het BA-4 HR systeem laat de bevestiging toe van isolerende beglazing in gevels en glasdaken waarbij het glas vierzijdig wordt opgelegd en ingeklemd. Het systeem is thermisch onderbroken en heeft daarnaast een lage Uw-waarde (=Uwindow);
 • Het systeem wordt zodanig opgebouwd dat het een dubbele waterdichting heeft. De afdeklijsten houden water tegen, mocht er toch water binnentreden wordt dit via de interne goten van de dwars- en hoofdroeden afgevoerd naar buiten. De dwarsroeden liggen hierdoor hoger en worden ingefreesd in de hoofdroede. De dichting hiertussen vindt plaats door een EPDM manchet. De profielen kunnen zowel gemoffeld als geanodiseerd worden;
 • De aluminium constructie wordt opgebouwd uit hoofd- en dwarsroeden. De hoofdroeden kunnen voorzien worden van een platte afdeklijst, waarbij de schroeven in het zicht zijn. Bij toepassing van een klik- en klemlijst zijn de schroeven verborgen. Meestal wordt in een glasdak voor de dwarsafdeklijst de PLD5-07 genomen. De glashelling moet dan echter groter dan 10° zijn.

Onder de 10° gebruiken we een weather seal dichting; de naad tussen het glas wordt voorzien van een gesloten celrubber en wordt afgekit. Er moet dan bij isolerende beglazing een siliconen randafdichting gekozen worden. Deze omranding is Uv-bestendig.

Let op: in deze situatie is het glas wel vierzijdig opgelegd, maar 2-zijdig ingeklemd.

 • In het schroefkanaal van de hoofd- en dwarsroeden wordt een speciale thermische scheider aangebracht en het 5-kamersysteem zorgen ervoor dat de warmteweerstand wordt verhoogd.

Het hoogrendement roedensysteem voor glasdaken en glazen gevels wordt in de volgende typen onderscheiden:

 • BA-4 HR 0,7;
 • BA-4 HR 1,2.
Elementopbouw

Brakel BA-4 HR hoogrendement glasdakconstructie wordt opgebouw uit de volgende elementen:

 • Hoofdroede: het BA-4 HR systeem laat alle kokerroeden toe uit de hoofdroedeserie BA6;
 • Dwarsroede: alle typen dwarsroeden BA6-D kunnen toegepast worden;
 • Beglazing:
  • BA-4 HR 0,7: Vervoluce E3lite bestaande uit:
   • Buitenruit: zonwerend/warmtewerend floatglas dikte afhankelijk statische berekening;
   • Spouw: gasgevuld;
   • Tussenruit: floatglas, dikte opgave fabrikant;
   • Spouw: gasgevuld;
   • Binnenruit: gelaagd glas, dikte afhankelijk statische berekening.
  • BA-4 HR 1,2: Vervoluce E2lite bestaande uit:
   • Buitenruit: zonwerend/warmtewerend floatglas dikte afhankelijk statische berekening;
   • Spouw: gasgevuld;
   • Binnenruit: gelaagd glas, dikte afhankelijk statische berekening.
Materiaal
 • Dichtingsvoegen: EPDM 70º Shore;
 • Bevestigingsmiddelen: RVS A2;
 • Aluminium profielen: EN AW 6063;
 • Aluminium plaatmateriaal:
  • gemoffeld /brute: EN AW 5754 (AlMg3);
  • geanodiseerd: EN AW 5005 (AlMg1).
Fabricagemethode

De nok-, kant- en druiplijsten worden vervaardigd uit aluminium plaatmaterialen overeenkomstig met de aanwezige bouwkundige constructies. Alle onderdelen worden projectmatig voorbewerkt. Na eventuele oppervlaktebehandeling worden alle onderdelen voorzien van afdichtingsrubbers.

Oppervlaktebehandeling

Aluminium onderdelen kunnen gemoffeld of geanodiseerd worden, waarbij alle coatingssystemen mogelijk zijn (poeder- of natlakcoating, TGIC of PVDF).

Accessoires

Projectmatig kunnen de beglazingssystemen worden voorzien van zonwerende systemen, PV-panelen, RWA- en/of ventilatie systemen. Tevens kunnen glazenwassystemen en goten worden geïntegreerd.

Vorm en afmeting

Vorm

Kokerprofielen en I-profielen toepasbaar.

Alle denkbare glasdak- en glaswandvormen met vlakke beglazing (zadeldaken, sheddaken, piramides, lessenaarsdaken, luifels, galerijafsluitingen, trappenhuizen).

Kleur

Naturel aluminium: gemoffeld in RAL-kleuren naar keuze of geanodiseerd in kleur volgens VOM.

Prestaties

Mechanische eigenschappen

Vrijdragende overspanning mogelijk tot 4,00 m., afhankelijk van het toe te passen roedenprofiel en de belastingsituatie. Berekeningen voor glas- en roedeprofielen: op aanvraag.

Berekeningen voor glas- en roedeprofielen: op aanvraag.

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
 • Luchtdoorlatendheid (EN 1026:2000 en EN 12207:1999): Klasse 4;
 • Waterdichtheid (EN 1027:2000 en EN 12208: 1999): Klasse E750;
 • Weerstand tegen windbelasting (EN 12211:2000 en EN 12210:1999/C1:2002): Klasse C5;
 • Bestandheid: bestand tegen corrosie (afhankelijk van milieu en oppervlaktebehandeling).
Thermische eigenschappen

Het Brakel HR systeem kenmerkt zich door een optimale samengestelde Uw-waarde van 0,7 W/m²K of 1,2 W/m²K (afhankelijk van lengte-breedte verhouding).

Deze samengestelde Uw-waarde wordt bepaald door het gehele daglichtsysteem waarin de volgende componenten zijn opgenomen:

 • De warmtedoorgangscoëfficiënt van het glas: Ug;
 • De lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt van de afstandhouder/spacer: Ψ;
 • De warmtedoorgangscoëfficiënt van de roedeconstructie: Uf.
Optische eigenschappen

Er zijn qua lichttransmissie, zontransmissie en lichtreflectie veel mogelijkheden in dubbel en triple glas. Neem contact op met Kingspan Light + Air voor  advies over toepassing beglazing en optisch eigenschappen.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Glazen daken en glazen gevels in alle mogelijke vormen en glasgevels in geïsoleerde en ongeïsoleerde uitvoering.

Alle projecten worden driedimensionaal uitgewerkt.

Bruikbaarheid, economisch

Energiebesparend ten aanzien van lichttoetreding en thermische isolatie.

Bruikbaarheid, voorschriften

De samengestelde Uw-waarde is bepaald in verticale opstelling (90° t.o.v. het horizontale vlak). De bepaling is uitgevoerd conform volgende normeringen:

 • NEN-EN ISO 10077-2: 2009 Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken -Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt- Deel 2: Numerieke methode voor kozijnen;
 • NEN-EN 673: 2011 Glas voor gebouwen –Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde)- Berekeningsmethode;
 • EN 13947: 2007 Thermische eigenschappen van vliesgevels –Berekening van de warmtegeleiding.

Brakel Atmos b.v. is gecertificeerd volgens ISO-9001 en ISO-14001.

Bestektekst

Zie de systeemomschrijvingen bij Documentatie.

Ontwerpdetails

Details zijn in pdf-formaat beschikbaar.

Verwerking en montage

Transport

Door fabrikant.

Verwerking

Door fabrikant: op maat gemaakte onderdelen worden door eigen montageploegen in het werk begeleid en/of gemonteerd.

Onderhoud

Raadpleeg de onderhoudsinstructies op de website van Kingspan Light + Air.

Kwaliteit en garantie

Certificering
 • AluEco certificaat 2016;
 • VMRG Keurmerk 2016;
 • Vlakglas bewijs van deelname 2016;
 • VCA** Certificaat 2016-2019;
 • EN 1090 certificaat;
 • Leverancier rookbeheersing;
 • Onderhoudsbedrijf rookbeheersing.
Garantie

Garanties worden projectgericht opgesteld.

Economische factoren

Prijzen

Volgens opgave Kingspan Light + Air.

Leveringsvoorwaarden

Volgens opgave Kingspan Light + Air.

Levering

Door Kingspan Light + Air, franco.

Leveringsgebied

Internationaal.

Technische service

Persoonlijke technische adviezen. Technische documentatie op aanvraag. Detailservice op aanvraag.

Milieu en gezondheid

Kingspan Light + Air is zich er terdege van bewust dat het belangrijk is om zuinig om te gaan met mens en milieu. We dragen er dan ook graag ons steentje aan bij om de kwaliteit van de natuur en het leefgenot van mensen te waarborgen. Daarom integreren wij, waar mogelijk, duurzame oplossingen in onze werkwijze, producten en diensten.

Green Building Program

In ons Green Building Program geven we prioriteit aan de ontwikkeling van energiezuinige, duurzame producten, systemen en concepten voor zowel nieuwbouw als renovatie. Zo kunnen we samen met onze relaties, comfortabele, veilige én energiezuinige gebouwen realiseren.

Energie- en CO2 reductieplan

Aan de hand van ons Energie- en CO2 reductieplan leveren wij gestructureerd onze maatschappelijke bijdrage ten aanzien van de continue verbetering van bedrijfsprocessen en voorkoming van milieuvervuiling. Onze doelstelling: gedurende de komende 10 jaar (2010-2020) vermindering van de CO2 emissie met 40% ten opzichte van de omzet. Binnen deze doelstelling betekent dit een reductie van de CO2 met 4% per jaar. 

CO2 prestatieladder

Kingspan Light + Air is in 2011 gecertificeerd voor niveau 3 CO2-prestatieladder. Dit is een bevestiging van de bijdrage die we leveren aan het behoud van de natuur. Zo voeren we onder meer een Energie- en CO2-reductieplan uit en spelen we een actieve rol in initiatieven rond klimaatverandering. We richten onze aandacht echter alweer omhoog. Door samen met onze relaties te werken aan CO2-neutraal bouwen, willen we de hoogste trede bereiken.

CO2 footprint

Via de CO2 footprint bepaalt Kingspan Light + Air jaarlijks haar CO2 reductie afgezet tegen de omzetcijfers

ISO 14001

Kingspan Light + Air zet haar duurzame strategie graag kracht bij door haar bedrijfsprocessen hierop in te richten. Als pijler onder haar beleid is Kingspan Light + Air ISO 14001 gecertificeerd. De systematische aanpak leidt tot verbeteringen en besparingen in het eigen proces.