Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
  • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
  • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
  • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

De CO2 Ruimtesensor wordt tussen 1 à 2 meter van de grond geplaatst (= leefzone) en bij voorkeur in de buurt van een lichtschakelaar of kamerthermostaat, aangezien de voeding dan reeds aanwezig is. De toe- en/of afvoer van vervuilde lucht wordt, afhankelijk van de gemeten CO2-waarden, in de meest optimale stand gestuurd. De CO2 Ruimtesensor meet zowel het CO2-gehalte (graadmeter voor het binnenklimaat) als de temperatuur in de leefruimtes en stuurt zo het ventilatiesysteem aan.

Een bedieningsschakelaar met geïntegreerde CO2 Ruimtesensor in de ‘verblijfsruimtes’ (zoals de woon- of slaapkamer(s)) is de ideale maatstaf voor een gezond binnenklimaat en stuurt de ventilatie aan op basis van het gemeten ppm-gehalte. Een CO2 Ruimtesensor in de ‘verblijfsruimtes’ (zoals de woon- of slaapkamer(s)) is de ideale maatstaf voor een gezond binnenklimaat en stuurt de ventilatie aan op basis van het gemeten ppm-gehalte.

Kenmerken

  • Acurate meting;
  • Ideale maatstaf voor een gezond binnenklimaat
  • Lokale bediening;
  • Universeel designontwerp;
  • CO2– en temperatuurmeting.