Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Een inbraakwerende GND-binnendeur of GND-buitendeur is te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel dat in de hangzijde van de deur is geplaatst. Hieraan is eenvoudig af te lezen wie de deur heeft geproduceerd, hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. De deuren zijn ook leverbaar in brandwerende, rookwerende en of geluidswerende uitvoering.

Kenmerken

 • Ruim assortiment aan kwalitatief hoogwaardige houten deuren;
 • Weerstandsklassen 0, 2 of 3;
 • Verantwoorde keuze met de herkenbaarheid van toegepaste prestatie;
 • Aantoonbare nakoming van verplichtingen conform het bouwbesluit;
 • Gewaarborgde prestatie-garantie.

Referentienummers

Samenstelling

Met het GND-zekerheidslabel is af te lezen of de deur voldoet aan weerstandsklasse 0, 2 of 3. Controle op de fabricage en de levering en montage hiervan vindt plaats door een onafhankelijke, gecertificeerde instelling. Met verschillende zekerheidsklassen maken we bovendien duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat

Zekerheidsklassen
 • GND-zekerheidsklasse® I: het deurblad voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat;
 • GND-zekerheidsklasse® II: het deurblad plus hang- en sluitwerk voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat;
 • GND-zekerheidsklasse® III: het deurblad, hang- en sluitwerk en kozijn voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat. De montage wordt door, of onder verantwoording van de fabrikant verzorgd. Er wordt gecontroleerd of de toegepaste wand(en) voldoen aan geteste constructie conform brandtestrapporten.
Deelnemende fabrikanten

Binnendeuren:

 • Berkvens BV
 • Houtindustrie Ideaal
 • Krepel Deuren BV
 • Limburgia Utiliteitsdeuren BV
 • Reinaerdt Deuren BV
 • Svedex Deuren BV
 • Theuma DoorSystems BV
 • Van Vuuren Grou BV
 • Weekamp Deuren BV

 

Buitendeuren:

 • Deurenfabriek van der Plas BV
 • Kegro Deuren BV
 • Van Vuuren Grou BV
 • Weekamp Deuren BV

Vorm en afmeting

Als architect wilt u vrijheid en keuze in vormgeving en afmetingen. De bij GND aangesloten fabrikanten bieden een ruim assortiment aan kwalitatief hoogwaardige houten deuren en/of kozijnen. GND-deuren geven u de mogelijkheid om vrijheid in vormgeving te combineren met perfecte prestatie en afwerking.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Gecertificeerde inbraakwerende deuren zijn in nieuwbouw en renovatie van woningen noodzakelijk. Voor bergingsdeuren gelden in het kader van GND-garantie soms geen eisen. Het PKVW stelt soms aanvullende eisen.

 

Bruikbaarheid, voorschriften

Houten buitendeuren dienen volgens het bouwbesluit minimaal te voldoen aan de eisen voor weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 en NEN 5087 bereikbare buitendeuren. Sommige GND-producenten kunnen ook weerstandsklasse 3 leveren.

Bestektekst

Door het opnemen van GND als garantievoorwaarde bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan de kwaliteit die uw opdrachtgever verlangt: hoogwaardige producten die aan alle eisen voldoen. We maken het u extra makkelijk met onze bestekservice. Via de aangesloten fabrikanten stellen we Stabu of fabrikant eigen teksten ter beschikking, waardoor u tijd bespaart en verkeerde keuzes tijdens het bouwtraject kunt voorkomen.

Verwerking en montage

In het deurkozijn wordt een kenmerk aangebracht als het kozijn geschikt is voor inbraakwerendheid weerstandsklasse 2. Deurenfabrikanten beschikken zelf over een dergelijk certificaat of werken samen met erkende afhangploegen. De mogelijkheid bestaat om een KOMO-procescertificaat toegekend te krijgen voor op de juiste wijze afhangen van houten buitendeuren volgens de BRL 0808.

Het mogelijk om de deur onder verantwoording van de bij GND aangesloten fabrikant in te laten meten en te monteren, passend in de logistiek van het traject van basisdeur tot compleet afgewerkt product.

In de Nationale Beoordelingsrichtlijnen voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Houten Buitendeuren (BRL0803) wordt in de productie eisen onderscheid gemaakt in Concept I, II en III. De 3 concepten staan voor 3 vormen van compleetheid waarin deuren kunnen worden afgeleverd. Door expliciet voor een bepaald concept te kiezen, zijn taken en verantwoordelijkheden tussen deurenfabriek en verwerker over en weer duidelijk.

De BRL0803 vereist onder meer dat de leverancier verwerkingsvoorschriften en onderhoudsvoorschriften meelevert bij afleveringen van deuren binnen concept I en II. De inhoud van de verwerkingsvoorschriften is onderdeel van de onafhankelijke toetsing door de certificerende instelling in het kader van het KOMO attest-met-productcertificaat en is op te vragen bij het GND-aangesloten bedrijf.

Onderhoud

De voorwaarden die GND stelt hebben vooral betrekking op het onderhoud. Hiervoor zijn onderhoudsvoorschriften opgesteld die onderdeel uitmaken van het garantiereglement. Details over het onderhoud staan in de GND-onderhoudsvoorschriften voor buitendeuren.

Kwaliteit en garantie

Garantietermijn

 

 

Buitendeuren

 

Technisch

Functioneel

GND-zekerheidsklasse® I

nvt

nvt

GND-zekerheidsklasse® II

6 jaar

nvt

GND-zekerheidsklasse® III

6 jaar

1 jaar

GND-zekerheidsklasse® III Duurzaam Veilig

nvt

nvt

 

Minimale eisen

Uitgangspunt voor de GND-garantie is het GND-garantiereglement dat van toepassing is op het moment van levering van de deur of deur/kozijncombinatie vanuit een bij GND aangesloten bedrijf. De basis voor GND-garantie is voor buitendeuren de GND-zekerheidsklasse® met als minimum eis de voorschriften zoals opgenomen in de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Houten buitendeuren (BRL0803).

Garantiereglement

De garantie wordt gegeven door de deurenfabrikant volgens het uniforme garantiereglement van GND, die zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen GND en de aangesloten fabrikant. Het GND-garantiereglement heeft betrekking op houten buiten- en binnendeuren en binnendeurkozijnen zoals deze zijn vastgelegd in het GND-garantiereglement.

In het GND-garantiereglement leggen we uit:

 • Aan welke kwaliteitseisen voldaan moet worden;
 • Waar de GND-zekerheidsklassen® betrekking op hebben;
 • Hoe een deur met GND-garantie te herkennen is;
 • Welke producten er onder de garantie vallen;
 • Voor welke periode ze gegarandeerd worden.

Verder lichten we toe wanneer er sprake is van schade en hoe u in geval van schade moet handelen. Een belangrijk voordeel voor u als afnemer, verwerker of gebruiker is de mogelijkheid om in geval van een geschil met een bij GND aangesloten bedrijf een onafhankelijke expertise te laten uitvoeren. Aan de hand van deze expertise kunt u een bindende uitspraak laten doen door het Bestuur van GND.

Referenties

Duurzaamheid

We streven de toepassing van FSC/PEFC gecertificeerde materialen na.