Duco Focus Tronic System ventilatiesysteem

DucoTronic System, vraaggestuurd ventilatiesysteem met zonale mechanische afvoer icm zelfregelende en elektronische toevoerroosters 

Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Het Duco Focus Tronic System is een Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem met natuurlijke luchttoevoer via zelfregelende ventilatieroosters in de gevel en via een zonale, mechanische afvoer van vervuilde lucht via de DucoBox Focus. Het ontzorgen van de bewoner staat bij Duco sinds jaar en dag op de eerste plaats. Het gebruiks- en onderhoudsvriendelijke aspect was dan ook een must bij de ontwikkeling van dit Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem. Zo maakt het Duco Focus Tronic System niet alleen gebruik van zelfregelende ventilatieroosters in de slaapkamer(s), maar ook van elektronisch gestuurde toevoerroosters in de woonkamer open keuken. Deze combinatie garandeert een optimale en gecontroleerde natuurlijke luchttoevoer. De vraag naar ventilatie wordt bepaald op basis van de luchtkwaliteit (CO2) in de woonkamer open keuken, het vochtgehalte in de badkamer en de temperatuur. Alle ruimtesensoren, regelkleppen en toevoerroosters werden door Duco zelf ontwikkeld. Voor een optimale energiebesparing kan er ook optioneel een CO2 Ruimtesensor in de slaapkamer(s) geplaatst worden.
 
De ventilatieroosters binnen het Duco Focus Tronic System worden elektronisch gestuurd in de woonkamer open keuken. De communicatie tussen de verschillende roosters verloopt draadloos via een eigen RF-protocol, maar de ventilatieroosters dienen wel gevoed te worden. Op die manier ventileert het systeem enkel waar en wanneer dat nodig is. Het zorgt voor een aangenaam én gezond binnenklimaat, alsook  een aanzienlijke energiewinst oplevert.

Kenmerken

 • Ventileert waar en wanneer nodig, op basis van CO2-, vocht- en temperatuurmeting;
 • Vraaggestuurd, energiezuinig systeem;
 • Compleet gamma van elektronisch en zelfregelende toevoerroosters;
 • Handmatige aanpassing mogelijk;
 • Minimum aan bouwkundige ingrepen;
 • Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.

Referentienummers


Samenstelling

Systeemopbouw
 • Zelfregelende ventilatieroosters tbv de slaapkamer(s);
 • Elektronisch gestuurde ventilatieroosters tbv de woonkamer open keuken;
 • Sturingsunits tbv de elektronisch gestuurde ventilatieroosters;
 • CO2 Regelklep(pen) (75 m³/u) tbv woonkamer open keuken;
 • CO2 Regelklep(pen) (25 m³/u) tbv toilet(ten);
 • Vocht Regelklep(pen) (50 m³/u) tbv badkamer(s);
 • Bedieningsschakelaar(s) tbv de woonkamer open keuken en badkamer(s);
 • DucoBox Focus (klepgeregelde zonale afvoer);
 • Optioneel: CO2 Ruimtesensoren tbv de verblijfsruimtes.

Vorm en afmeting

Afmetingen

Zie besteksomschrijving voor precieze standaardmaten systeemcomponenten.

Kleuren

Zie besteksomschrijving voor precieze kleuren systeemcomponenten.


Prestaties

Het Duco Focus Tronic Plus System en het Duco Focus Tronic System met extra CO2 Ruimtesensoren kunnen een aanzienlijke energiewinst opleveren.


Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel
 • Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem met een gecontroleerde natuurlijke , luchttoevoer en een mechanische zonale luchtafvoer;
 • Geschikt voor woningbouw;
 • Toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie;
 • Het systeem is een continu (24-uur) werkend ventilatiesysteem.

Verwerking en montage

De toevoer-,afvoer- en sturingscomponenten kunnen bij de gebruikelijke leveranciers worden ingekocht. De (E-)installateur zorgt voor de aansluiting  en de bekabeling. De sturingscomponenten worden door een erkende Duco installateur geïnstalleerd.


Onderhoud

Om een goede werking en een optimale energiewinst te kunnen garanderen, adviseert Duco het systeem eens per 3 jaar een servicebeurt te geven. Dit onderhoud dient door een erkende Duco installateur te worden verricht. De gebruiker kan vrijblijvend een aanbieding voor een onderhoudscontract van hem ontvangen.
 
Van de gebruiker vergt het Duco Focus Tronic  System bijzonder weinig onderhoud. Hij hoeft het insectenwerende rooster en de binnenkant van de ventilatieroosters slechts eenmaal per jaar schoon te maken. De ruimtesensoren zijn zelfijkend en dus onderhoudsvrij. Een installateur zorgt eens per 3 jaar voor het reinigen van de DucoBox Focus.


Kwaliteit en garantie

Alle door Duco gebruikte materialen zijn van een hoge kwaliteit. Mochten zich bij normaal gebruik en onderhoud toch gebreken voordoen, dan geeft Duco:

 • 1 jaar garantie op de werking van het systeem (fabricagefouten);
 • 2 jaar garantie op alle sturingscomponenten;
 • 5 jaar garantie op de DucoBox Focus, enkel en alleen na online registratie;
 • 10 jaar garantie op elk type ventilatierooster (excl. sturingsunit).

Economische factoren

Prijzen

De meest recente prijzen zijn bij de leveranciers op te vragen.

Levering

De levering vindt plaats op basis van de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Duco ‘Ventilation & Sun Control’ NV.

Leveringsgebied

Het leveringsgebied voor het Duco Focus Tronic System omvat geheel Europa.

Levertijd

De levertijd wordt in overleg met de leverancier, afhankelijk van de systeemeisen en -grootte bepaald.

Technische service

Duco ‘Ventilation & Sun Control’ NV levert technische service in de vorm van toepassingsadvies, technische documentatie, tekeningen, berekeningen, bestekteksten en montage-instructies.

Milieu en gezondheid

Door het systeem wordt zowel het CO2-gehalte als het vochtgehalte gemeten. De CO2-meting geeft de luchtkwaliteit in een ruimte zeer goed aan. Door de sturing van het systeem via deze parameters wordt de hoeveelheid ventilatie op de mate van luchtverontreiniging afgestemd. Het zorgt voor een gezond binnenklimaat met een aanzienlijke energiewinst.

Referenties

Diverse projecten waarin 'VNV' Duco Focus Tronic System is toegepast. Op aanvraag kan door Duco ‘Ventilation & Sun Control’ NV een referentielijst worden toegezonden.

Duco Ventilation & Sun Control

Handelsstraat 19
B-8630 Veurne
België

Tel: +32 (0)58 - 33 00 33
Fax: +32 (0)58 - 33 00 44

E-mail: info@duco.eu
Website : www.duco.eu

Bestekservices