Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

ACO Drain® lijnafwateringssystemen met gootelementen uit één stuk. De goten zijn vervaardigd uit polymeerbeton met een hoge chemische resistentie, waterafstotend, vorstbestendig en volledig recyclebaar.

Toepassing als afwatering van o.a. openbaren wegen, woonwijken, parkeerplaatsen.

Referentienummers

 • Afwateringsvoorzieningen buiten
 • ACO PARKDRAIN; KERBDRAIN; PARKDRAIN; ROADDRAIN; ACO ROADDRAIN; ACO KERBDRAIN; ACO DRAIN
 • (90.5) Terreininstallaties, werktuigkundig
 • 14.52 afscheiders (buitenriolering en drainage), 51.43 afscheiders (binnenriolering)

Samenstelling

Systeemopbouw

Het ACO Drain®-assortiment monolithische goten bestaat uit:

 • ACO KerbDrain (t/m klasse D):
  monolithisch lijnafwateringssysteem dat functioneert als trottoirband, boord­steen, kantopsluiting en afvoergoot. Volledige integratie in het straatbeeld. Beperkt ondergronds rioleringsnetwerk nodig. Overgang- en doorgangelementen voor opritten en gesloten elementen voor aansluitingen op verkeersdrempels verkrijgbaar. Buiten- en binnenbochten met verschillende radius. Verkeersveilige inspectieluiken behoren tot het standaard assortiment.
 • ACO ParkDrain (t/m klasse C):
  monolithisch lijnafwateringssysteem. Rooster en goot vormen één geheel. De gootelementen zijn door en door antraciet gekleurd. De verspringende sleufopeningen tegen overschietend water hebben een "gietijzeren look" uiterlijk. Mogelijkheid om waterdicht te installeren. Verankeringsprofielen zorgen voor een stevige inbouw en voorkomen verschuivingen.
 • ACO RoadDrain (t/m klasse F):
  monolithisch lijnafwateringssysteem voor extreme belastingen zoals vliegvelden, havengebieden en dwarstoepassingen in openbare wegen.
Elementopbouw

De gootelementen staan koud tegen elkaar en zijn voorzien van een kitvoeg. De ACO KerbDrain, ACO ParkDrain en RoadDrain kunnen eventueel waterdicht worden geïnstalleerd.

Materiaal

Gootelementen uit chemisch resistent polyesterbeton P1408, een mengsel van kwartszand en synthetische polyesterhars. Nabehandeling met coatings is niet nodig.

Toebehoren

Binnen- en buitenbochten, inspectieluiken, zandvangers, putten e.d.

Accessoires

Groot assortiment beschikbaar

Vorm en afmeting

Vorm

Zie illustraties.

Afmetingen
 • Standaard gootlengten: 500 mm breedte: 100 of 200 mm (inwendige breedte).
 • Bij ACO KerbDrain doorgangs- en overgangselement: 915 mm.
 • Overige maatvoering volgens opgave ACO BV.
Gewicht
 • ACO KerbDrain: max. 25-32 kg.
 • ACO ParkDrain: max. 17 kg.
 • ACO RoadDrain: max. 49 kg.
Oppervlaktestructuur

Binnenwanden gootelementen: glad; ruwheidswaarde 95 (Manning-Strickler).

Kleur
ACO KerbDrain: zandkleurig
ACO ParkDrain: antraciet/zandkleurig/grijs
ACO RoadDrain: antraciet/zandkleurig

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.

Prestaties

Productsterkte

Afhankelijk van keuze systeem, zie Ontwerpdetails.

Materiaalsterkte

Zie de resistentietabel van ACO BV.

Waterdichtheid

Polymeerbeton is waterdicht.

Vochtopname

Polymeerbeton < 0,5%.

Bestandheid

Chemisch resistent polyesterbeton P1408, waterafstotend, vorstbestendig en bestand tegen o.a. dooizouten, olie, benzine en antivries.

Zie ook de resistentietabel van ACO BV.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Lijnafwateringssystemen voor uiteenlopende toepassingen, voor zowel binnen als buiten.

 • ACO KerbDrain: openbare wegen, woonwijken en parkeerplaatsen.
 • ACO ParkDrain: openbare wegen en parkeerplaatsen.
 • ACO RoadDrain: plaatsen met extreme belastingen zoals vliegvelden, havengebieden en verkeerswegen met hoge dynamische belastingen.

Zie verder Systeemopbouw.

Bruikbaarheid, economisch

Polyesterbeton is volledig recyclebaar. Mogelijkheid toepassen als trottoirband of kantopsluiting.

Bruikbaarheid, voorschriften

Gewicht ACO ParkDrain gootelementen voldoet aan Arbo-voorschrift.

Ontwerpdetails

ACO Drain® monolytische goten voldoen aan de huidige eisen, gesteld in DIN 19580 en kunnen worden ingedeeld in de volgende belastingsklassen:

 • Klasse A: proefbelasting 15 kN; gebieden voor voetgangers en fietsers en vergelijkbare gebieden.
 • Klasse B: proefbelasting 125 kN; voor trottoirs, voetgangerszones, parkeerplaatsen en parkeerdaken voor personenauto?s.
 • Klasse C: proefbelasting 250 kN; geldt uitsluitend voor afwateringsgoten, die zich maximaal 0,5 m van de trottoirband in de rijweg of 0,2 m in het trottoir bevinden, en in wegbermen; voor toepassing in ventwegen, winkelstraten, algemene parkeerterreinen e.d.
 • Klasse D: proefbelasting 400 kN; openbare wegen waar dynamische belasting optreedt. Ook dwars op de rijrichting.
 • Klasse E: proefbelasting 600 kN; niet-openbare verkeersgebieden, zoals industrieterreinen, die met zeer hoge wiellasten worden bereden.
 • Klasse F: proefbelasting 900 kN; gebieden zoals de infrastructuur van vliegvelden, militaire (vlieg)bases e.d.
Bestektekst

Zie STABU-bestekspecificaties op NBD-Online.

Verwerking en montage

Transport

Op pallets, ongelost.

Verwerking

Door installateur of aannemer, volgens inbouwvoorschriften en handleiding van ACO BV.

Verwerkingstijd

Projectafhankelijk; door het geringe gewicht van de gootelementen kan vrijwel altijd zonder kraan worden ingebouwd, hetgeen de bouwsnelheid verhoogt.

Kwaliteit en garantie

ACO Drain® monolytische goten voldoen aan de eisen, gesteld in DIN 19580 en NEN-EN 1433.

Economische factoren

Prijzen

Volgens prijsopgave ACO BV.

Leveringsvoorwaarden

Leveringen geschieden uitsluitend volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ACO BV, zoals gedeponeerd op 13 januari 1993 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland. Handelsregister nr. 09039777.

Levering

Via de gespecialiseerde groothandel.

Levertijd

Afhankelijk van het type lijnafwateringssysteem.

Technische service

Gedetailleerde productinformatie, projectbegeleiding, hydraulische capaciteitsberekeningen, stukslijsten, advies bij bestekomschrijvingen.

Referenties

Referentie adressen

Volgens opgave ACO BV.