Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Handzame lichtbeton en grindbeton lijmblokken, t.b.v. (dragende) binnen- en buitenmuren, funderingen en kelders.

Referentienummers

 • Betonstenen en metselblokken
 • BIA
 • F Metselstenen en -blokken
 • 22.00 metselwerk, 22.31 baksteen met mortel, 22.32 kalkzandsteen met mortel, 22.33 betonsteen met mortel
 • VuilwerkBetonblokkenBetonsteen

Samenstelling

Systeemopbouw

Handzame lijmblokken, in diverse afmetingen, kleur grijs. BIA Vuilwerk Lijmblokken zijn onder te verdelen in twee groepen:

 • BIA Vuilwerk Lichtbeton Lijmblokken min. 15 N/mm²:
  Vuilwerk Lichtbeton bestaat uit lichtbetonstenen en –blokken ten behoeve van (dragende) binnenmuren, scheidingswanden; 
 • BIA Vuilwerk Grindbeton Lijmblokken min. 20 N/mm²:
  Vuilwerk Grindbeton bestaat uit grindbetonblokken ten behoeve van (dragende) binnenmuren, scheidingswanden, funderingen en kelders.
Materiaal
 • Lichtbeton: bestaat uit zand, cement en lichte toeslagmaterialen (zoals lava, argex en bims) in afgemeten verhoudingen.
 • Grindbeton: bestaat uit zand, cement en grind. Grind kan ook vervangen worden door kalkzandsteen of bouwpuingranulaat.
Toebehoren

BIA levert tevens lijmmortel (BIA-lijmmortel 947), op aanvraag in diverse kleuren.

Raadpleeg voor meer informatie het leveringsprogramma.

Vorm en afmeting

Lichtbeton lijmblokken

Type              

Afmeting lxbxh (mm)

Droog gewicht (kg) *

BIA-HLE 67/298 ** 297x67x298 10
BIA-HLE 100/198 297x100x198 10
BIA-HLE 120/198 297x120x198 12
BIA-HLE 150/198        297x150x198 14
BIA-HLE 214/98 297x214x98 10,6

  
* Transportgewichten wijken af van drooggewichten.
** T.b.v. niet-dragende wanden.

Grindbeton lijmblokken

Type

Afmeting lxbxh (mm)

Droog gewicht (kg) *

BIA-HLE 100/198 klinker 297x100x198 11,4
BIA-HLE 120/198 klinker 297x120x198 13,6
BIA-HLE 150/198 klinker 297x150x198 17,3
BIA-HLE 214/98 klinker       297x214x98 10,6

 
* Transportgewichten wijken af van drooggewichten.

Oppervlaktestructuur

Grindbeton structuur, kleur grijs.

Prestaties

Materiaaleigenschappen grindbeton
 • Volumieke massa lichtbeton: 1200-2000 kg/m³;
 • Volumieke massa grindbeton: 2000-2200 kg/m³;
 • Maatafwijkingsklasse: D1 Vuilwerk.
Mechanisch
 • Druksterkte*:
  • Lichtbeton: 15 N/mm² (klasse F15);
  • Grindbeton: 20 N/mm² (klasse F20).
   * na 14 dagen conform NEN-EN 772-1 (hogere druksterkten in overleg).
 • Buig- of splijtsterkte: 1.8 N/mm² (B25);
 • Hygrische krimp: lengteverandering als gevolg van drogingskrimp max. 0,6 ‰ (0.6 mm/m1 conform NEN-EN 772-14);
 • Hechtsterkte lijmstenen en blokken: 0,3 N/mm² (Tabelwaarden NEN-EN 998-2 bijlage C).
Thermisch
 • Lineaire uitzettingscoëfficiënt:
  • Lichtbeton 8 x 10-6/°K (droog);
  • Grindbeton 10 x 10-6/°K (droog).
 • Warmtegeleidingcoëfficiënt:
  • Lichtbeton: 0,49-1,04 W/m°K;
  • Grindbeton: 0,9-1,2 W/m°K.
 • Soortelijke warmte: 840 J/kg°K.
Wateropname
 • Capillaire waterabsorptie grindbeton: 40 G/m2s, conform NEN-EN 772-11;
 • Capillaire stijghoogte, conform Nen 2871:
  • 1 etmaal: 80 mm;
  • 2 etmalen: 120 mm.
Brandwerendheid
 • Grindbeton onafgewerkte wand:
  • Muurdikte 100 mm: 120 min.;
  • Muurdikte 150 mm: 180 min.;
  • Muurdikte 200 mm: 360 min.
 • Op basis van "Building regulations 1976";
 • Voldoet aan brandklasse A1;
 • NEN-EN 13501-1.
Brandbaarheid

Onbrandbaar (NEN 6064).

Rookontwikkeling

Rookdichtheid lager dan 10 m1.

Luchtgeluidsisolatie

Binnenwanden:

 • Schoonmetselwerk structuur (tweezijdig schoon-halfsteens) ca. 25 dB;
 • Idem één zijde gepleisterd ca. 40 dB;
 • Schoonmetselwerk glad ca. 40 dB.

Een en ander afhankelijk van de kwaliteit van uitvoering, woningscheidende wanden sterk afhankelijk van de bouwkundige detailleringen. Om te voldoen aan de NPR5070 "geluidwering in gebouwen" kan in het algemeen worden gesteld dat een massa van 500 kg/m2 voor een volle woningscheidende wand voldoet. Ankerloze spouwmuren (spouw = 100 mm) vereisen een gewicht van 200 kg/m² per spouwblad. Detailleringen van aansluitingen zijn cruciaal.

Geluidsabsorptie

Stenen en blokken zijn getest door Peutz Lab. Nijmegen voor akoestiek. Geluidsabsorptierapporten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Raadpleeg voor technische productinformatie de databladen onder het tabblad Documentatie.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Lichtbeton lijmblokken

Toepassingsklasse III volgens BRL2340

Type

Stuks per m2 Lijm kg/m2 *

Met stootvoeg

Zonder stootvoeg

BIA-HLE 67/298 ** 11 1,6 n.v.t.
BIA-HLE 100/198 16,5 2,8 n.v.t.
BIA-HLE 120/198 16,5 3,4 n.v.t.
BIA-HLE 150/198 16,5 4,3 n.v.t.
BIA-HLE 214/98 33,3 9 n.v.t.

 
* Lijmverbruik is excl. 25% morsverlies. Opgegeven lijmverbruik mits verwerkt met een Elbo lijmbak. Lijmgereedschap kan worden bijgeleverd;
** T.b.v. niet-dragende wanden.

Grindbeton lijmblokken

Toepassingsklasse IV volgens BRL2340

Type

Stuks per m2 Lijm kg/m2 *

Met stootvoeg

Zonder stootvoeg

BIA-HLE 100/198 klinker 16,5 2,8 n.v.t.
BIA-HLE 120/198 klinker 16,5 3,4 n.v.t.
BIA-HLE 150/198 klinker 16,5 4,3 n.v.t.
BIA-HLE 214/98 klinker 33,3 9 n.v.t.

  
* Lijmverbruik is excl. 25% morsverlies. Opgegeven lijmverbruik mits verwerkt met een Elbo lijmbak. Lijmgereedschap kan worden bijgeleverd.
 

BIA lijmblokken voor zowel voor woning- als utiliteitsbouw:

 • Lichtbeton lijmblokken: t.b.v. vuilmetselwerk (dragende) binnenmuren en scheidingswanden;
 • Grindbeton lijmblokken: t.b.v. vuilmwetselwerk (dragende) binnen- en buitenmuren, funderingen en kelders.
Bruikbaarheid, voorschriften

De betonstenen en -blokken voldoen aan NEN-EN 771-3, BRL 2340. KOMO-Attest met productcertificaat Bouwblokken en -stenen van beton op basis van BRL 2340. De gebruikte bestanddelen voldoen aan de relevante normen: zand en grind volgens NEN 5905, NEN-EN 12620 cement volgens NEN 3550, NEN-EN 197-1 en de lichte toeslagmaterialen voor lichtbeton volgens NEN 3543, NEN-EN 13055-1.

Ontwerpdetails

In samenwerking met Archidat biedt BIA Beton de mogelijkheid leveranciergebonden bouw- en referentiedetails te raadplegen voor woningbouw, woongebouwen en renovatie.

Via deze link kunt u eenvoudig bouwdetails raadplegen. U heeft de keuze uit de volgende bestandsformaten: GIF-, PDF- , NDW-, DGW- of DXF-bestanden.

BIA Beton haakt hiermee in op de ontwikkelingen rondom de aanscherping van de EPC.

Bestektekst

Zie STABU-bestekspecificaties op NBD-Online.

Verwerking en montage

Verwerkingsrichtlijnen en -adviezen t.a.v. maatregelen op de bouwplaats, hulpgereedschap, (lijm)mortels, uitvoeringsadviezen, dilatatievoegen, wapening, waterdoorlatendheid en -dichtheid, impregnatie en reiniging zijn op aanvraag verkrijgbaar bij BIA Beton Industrie Arts B.V.

Economische factoren

Prijzen

Opgave fabrikant.

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden fabrikant, gedeponeerd bij Kamer van Koophandel in Den Haag, nummer 3849 en in Utrecht, nummer GV5104.

Levering

Door fabrikant franco werk of af fabriek.

Levertijd

In overleg, meeste standaardafmetingen uit voorraad.

Leveringsgebied

Nederland, België en Duitsland.

Technische service

Productdocumentatie en advies door fabrikant.

Referenties

Referentie adressen vestigingen/fabrieken:

 • Sluisweg 36, 5145 PE Waalwijk;
 • Loonse Waard 22, 6606 KG Wijchen (verkoopkantoor);
 • Vorleweg 23, 5451 GC Mill;
 • Postbus 99, 6600 AB Wijchen;