Meer weten over dit product?

Download documentatie of vraag informatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Offerte aanvragen

Omschrijving

Grindbetonstenen en -blokken  t.b.v. (dragende) binnen- en buitenmuren, funderingen en kelders.

Referentienummers

 • Betonstenen en metselblokken
 • BIA
 • F Metselstenen en -blokken
 • 22.00 metselwerk, 22.31 baksteen met mortel, 22.32 kalkzandsteen met mortel, 22.33 betonsteen met mortel
 • BetonblokkenVuilwerk

Samenstelling

Systeemopbouw

Grindbetonstenen en -blokken, met of zonder sponningen en holle ruimtes, in diverse afmetingen, in licht- en donkergrijs verkrijgbaar.

Materiaal

Grindbeton bestaat uit zand, cement en grind. Grind kan ook vervangen worden door kalkszandsteen of bouwpuingranulaat.

Hulpstukken

Passtenen of -blokken, profielstenen, leidingstenen, hoekblokken, stenen met een kwartrond en geknikte stenen.

Vorm en afmeting


Grindbetonblokken (klinkers)

Type

Afmeting LxBxH

Droog gewicht (kg)*

BIA-9/19 klinker

290x90x190

8,2

BIA-10/19 klinker (hol)

290x100x190

9,6

BIA-10/19 klinker

290x100x190

10,6

BIA-10x20x30 klinker

300x100x200

12,3

BIA-10/24 klinker

325x100x240

15,1

BIA-12/19 klinker

290x120x190

12,0

BIA-14/19 klinker

290x140x190

12,7

BIA-14/24 klinker

325x140x240

19,0

BIA-19/19 klinker

290x190x190

17,5

BIA-20/19 klinker

290x200x190

18,0

BIA-20/19x22 klinker

220x200x190

13,0

BIA-20/24 klinker

325x200x240

25,6

BIA-26/19 klinker

220x260x190

17,8

BIA-26/24 klinker

202x260x240

22,8

BIA-32/18x18 klinker

180x320x190

16,2

BIA-32/24 klinker

200x320x240

24,8

Te halveren blokken zitten standaard in het pakket bij 9/19, 10/19(hol), 12/19, 14/19, 19/19 en 20/19.
Hoekblokken zitten standaard in het pakket bij 9/19, 10/19, 12/19, 14/19, 19/19, 20/19, 10/24, 14/24 en 20/24.

Grindbetonstenen (klinkers)

Type

Afmeting LxBxH (mm)

Droog gewicht (kg)*

BIA-WF / klinker

210x100x52

2,2

BIA-AF / klinker

210x100x72

3,0

BIA-MF / klinker

210x100x83

3,5

BIA-DMF / klinker

210x140x83

4,8

BIA-MDF / klinker 9/9

190x90x90

3,0

BIA-MDF / klinker 14/9

190x140x90

4,9

 

* Transportgewichten wijken af van drooggewichten.

Oppervlaktestructuur

Grindbeton structuur, kleur grijs.

Prestaties

Materiaaleigenschappen grindbeton
 • Volumieke massa grindbeton: 2000-2200 kg/m3;
 • Maatafwijkingsklasse: D1 Vuilwerk.
Mechanisch
 • Druksterkte*: 20 N/mm2 (klasse F20);
 • Buig- of splijtsterkte: 1.8 N/mm2 (B25);
 • Hygrische krimp: lengteverandering als gevolg van drogingskrimp max. 0,6 ‰ (0.6 mm/m1 conform NEN-EN 772-14).


* na 14 dagen conform NEN-EN 772-1 (hogere druksterkten in overleg).

Hechtsterkte
 • Lijmstenen en blokken 0,3 N/mm2;
 • Metselstenen en blokken 0,15 N/mm2;
 • (Tabelwaarden NEN-EN 998-2 bijlage C).
Thermisch
 • Lineaire uitzettingscoëfficiënt: 10 x 10-6/°K (droog);
 • Warmtegeleidingcoëfficiënt: 0,9-1,2 W/m°K;
 • Soortelijke warmte: 840 J/kg°K.
Wateropname
 • Capillaire waterabsorptie grindbeton: 40 G/m2s, conform NEN-EN 772-11.
 • Capillaire stijghoogte:
  • 1 etmaal: 80 mm;
  • 2 etmalen: 120 mm;
  • conform Nen 2871.
Brandwerendheid

Grindbeton onafgewerkte wand:

 • Muurdikte 100 mm: 120 min.;
 • Muurdikte 150 mm: 180 min.;
 • Muurdikte 200 mm: 360 min.;
 • Op basis van "Building regulations 1976".
 • Voldoet aan brandklasse A1;
 • NEN-EN 13501-1.
Brandbaarheid

Onbrandbaar (NEN 6064).

Rookontwikkeling

Rookdichtheid lager dan 10 m1.

Luchtgeluidsisolatie

Binnenwanden:

 • Schoonmetselwerk structuur (tweezijdig schoon-halfsteens) ca. 25 dB;
 • Idem één zijde gepleisterd ca. 40 dB;
 • Schoonmetselwerk glad ca. 40 dB.

Een en ander afhankelijk van de kwaliteit van uitvoering, woningscheidende wanden sterk afhankelijk van de bouwkundige detailleringen. Om te voldoen aan de NPR5070 "geluidwering in gebouwen" kan in het algemeen worden gesteld dat een massa van 500 kg/m2 voor een volle woningscheidende wand voldoet. Ankerloze spouwmuren (spouw = 100 mm) vereisen een gewicht van 200 kg/m2 per spouwblad. Detailleringen van aansluitingen zijn cruciaal.

Geluidsabsorptie

Stenen en blokken zijn getest door Peutz Lab. Nijmegen voor akoestiek. Geluidsabsorptierapporten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Toepassing

Grindbetonblokken (klinkers)

Toepassingsklasse IV volgens BRL2340

Type

Stuks per m2

Specie ltr/m2 *

Met stootvoeg

Zonder stootvoeg

BIA-9/19 klinker

16,5

11,4

8,6

BIA-10/19 klinker (hol)

16,5

12,2

9,1

BIA-10/19 klinker

16,5

12,2

9,1

BIA-10x20x30 klinker

15/29/43

8/24/40

n.v.t.

BIA-10/24 klinker

12,0

10,5

7,7

BIA-12/19 klinker

16,5

14,3

10,5

BIA-14/19 klinker

16,5

17,6

13,2

BIA-14/24 klinker

12,0

15,2

11,2

BIA-19/19 klinker

16,5

26,6

20,6

BIA-20/19 klinker

16,5

27,4

21,1

BIA-20/19x22 klinker

27,7

29,0

22,7

BIA-20/24 klinker

12,0

23,5

17,7

BIA-26/19 klinker

21,5

46,6

35,9

BIA-26/24 klinker

17,5

44,4

33,5

BIA-32/18x18 klinker

26,5

69,9

53,9

BIA-32/24 klinker

19,5

62,1

47,5

 

Grindbetonstenen (klinkers)

Toepassingsklasse IV volgens BRL2340

Type

Stuks per m2

Specie ltr/m2 *

Met stootvoeg

Zonder stootvoeg

BIA-WF / klinker

72

19,9

n.v.t.

BIA-AF / klinker

55

16,2

n.v.t.

BIA-MF / klinker

48

14,8

n.v.t.

BIA-DMF / klinker

48

20,7

n.v.t.

BIA-MDF / klinker 9/9

50

13,1

n.v.t.

BIA-MDF / klinker 14/9

50

20,3

n.v.t.

* Specie ltr / m2: deze verbruikscijfers zijn theoretisch, indicatief en exclusief morsverlies (ca. 25%). Bovendien is er geen rekening gehouden met perforaties in de stenen of blokken.

Bruikbaarheid, functioneel

Zowel voor woning- als utiliteitsbouw t.b.v. (dragende) binnen- en buitenmuren, funderingen en kelders.

Bruikbaarheid, voorschriften

De betonstenen en -blokken voldoen aan NEN-EN 771-3, BRL 2340. KOMO-Attest met productcertificaat Bouwblokken en -stenen van beton op basis van BRL 2340. De gebruikte bestanddelen voldoen aan de relevante normen: zand en grind volgens NEN 5905, NEN-EN 12620 cement volgens NEN 3550, NEN-EN 197-1 en de lichte toeslagmaterialen voor lichtbeton volgens NEN 3543, NEN-EN 13055-1.

Bestektekst

Zie STABU-bestekspecificaties op NBD-Online.

Verwerking en montage

Verwerkingsrichtlijnen en -adviezen t.a.v. maatregelen op de bouwplaats, hulpgereedschap, mortels, uitvoeringsadviezen, dilatatievoegen, wapening, waterdoorlatendheid en -dichtheid, impregnatie en reiniging zijn op aanvraag verkrijgbaar bij BIA Beton Industrie Arts B.V.

Economische factoren

Prijzen

Opgave fabrikant.

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden fabrikant, gedeponeerd bij Kamer van Koophandel in Den Haag, nummer 3849 en in Utrecht, nummer GV5104.

Levering

Door fabrikant franco werk of af fabriek.

Levertijd

In overleg, meeste standaardafmetingen uit voorraad.

Leveringsgebied

Nederland, België en Duitsland.

Technische service

Productdocumentatie en advies door fabrikant.

Referenties

Referentie adressen vestigingen/fabrieken:

 • Sluisweg 36, 5145 PE Waalwijk;
 • Loonse Waard 22, 6606 KG Wijchen (verkoopkantoor);
 • Vorleweg 23, 5451 GC Mill;
 • Postbus 99, 6600 AB Wijchen.