Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

BIA-Schoonwerk lichtbetonblokken en -stenen, met pas- en profielblokken, t.b.v. (dragende) binnenmuren en scheidingswanden.

Referentienummers

 • Betonstenen en metselblokken
 • BIA
 • F Metselstenen en -blokken
 • 22.00 metselwerk, 22.31 baksteen met mortel, 22.32 kalkzandsteen met mortel, 22.33 betonsteen met mortel
 • SchoonwerkBetonblokkenLichtbeton

Samenstelling

Systeemopbouw

Lichtbetonstenen en -blokken, met of zonder sponningen en holle ruimtes, in diverse afmetingen, in licht- en donkergrijs verkrijgbaar.

Materiaal

Lichtbeton:bestaat uit zand, cement en lichte toeslagmaterialen (zoals lava, argex en bims) in afgemeten verhoudingen.

Hulpstukken

Passtenen of -blokken, profielstenen, leidingstenen, hoekblokken, stenen met een kwartrond en geknikte stenen.

Vorm en afmeting

Lichtbetonblokken

Type

Afmetingen LxBxH (mm)

Droog gewicht (kg)*

BIA-9/19 290x90x190 7,3
BIA-10/19 (hol) 290x100x190 8,5
BIA-10/19 290x100x190 9,4
BIA-10x20x30 300x100x200 10,9
BIA-10/24 325x100x240 13,3
BIA-12/19 290x120x190 10,6
BIA-14/19 290x140x190 11,2
BIA-14/24 325x140x240 16,8
BIA-19/19 290x190x190 15,4
BIA-20/19 290x200x190 15,9
BIA-20/19x22 220x200x190 12,2
BIA-20/24 325x200x240 22,5
BIA-26/19 220x260x190 15,7
BIA-26/24 220x260x240 20,1
BIA-32/19x18 180x320x190 14,3
BIA-32/24 200x320x240 21,9

 
Te halveren blokken zitten standaard in het pakket bij 9/19, 10/19 (hol), 12/19, 14/19, 19/19 en 20/19.
Hoekblokken zitten standaard in het pakket bij 9/19, 10/19, 12/19, 19/19, 20/19, 10/24 en 20/24.

* Transportgewichten wijken af van drooggewichten.

ECO Blok

Type

Afmetingen LxBxH (mm)

Droog gewicht (kg)**

BIA ECO 10/19 297x100x190* 7
BIA ECO 14/19 297x140x190* 10,5
 

* Meerdere afmetingen in voorbereiding.
** Transportgewichten wijken af van drooggewichten.

Lichtbetonstenen

Type

Afmeting LxBxH (mm)

Droog gewicht (kg)*

BIA-WF 210x100x52 2,0
BIA-AF 210x100x72 2,7
BIA-MF 210x100x83 3,1
BIA-DMF 210x140x83 4,3
BIA-MDF 9/9 190x90x90 2,7
BIA-MDF 14/9 190x140x90 4,4

 
* Transportgewichten wijken af van drooggewichten.

Separatie plaatje 

Type

Afmeting LxBxH (mm)

Droog gewicht (kg)*

BIA-PLAATJE 7/25 250x70x200 4,7
BIA-PLAATJE 7/19 290x70x190 5,1

 
* Transportgewichten wijken af van drooggewichten.

WF=waalformaat, AF=Amstelformaat, MF=maasformaat, DMF=dubbel maasformaat, MDF=moduulformaat.

Oppervlaktestructuur

Lichtbeton structuur, kleur grijs. 

Prestaties

Materiaaleigenschappen lichtbeton
 • Volumieke massa: 1200-2000 kg/m³;
 • Maatafwijkingsklasse: D1 Vuilwerk / D2 Schoonwerk / D3 Schoonlijmwerk.
Mechanisch
 • Druksterkte: 15 N/mm² (klasse F15) (na 14 dagen conform NEN-EN 772-1 (hogere druksterkten in overleg)).
 • Buig- of splijtsterkte: 1.8 N/mm² (B25);
 • Hygrische krimp: lengteverandering als gevolg van drogingskrimp max. 0.6 ‰ (0.6 mm/m1 conform NEN-EN 772-14);
 • Hechtsterkte (tabelwaarden NEN-EN 998-2 bijlage C):
  • Lijmstenen en blokken 0,3 N/mm²;
  • Metselstenen en blokken 0,15 N/mm².
Thermisch
 • Lineaire uitzettingscoëfficiënt: lichtbeton: 8 x 10-6/°K (droog);
 • Warmtegeleidingcoëfficiënt: lichtbeton: 0,6-0,8 W/m°K;
 • Soortelijke warmte: 840 J/kg°K.
Luchtgeluidsisolatie

Binnenwanden:

 • Schoonmetselwerk structuur (2 zijdig schoon-halfsteens) ca. 25 dB;
 • Idem één zijde gepleisterd ca. 40 dB;
 • Schoonmetselwerk glad ca. 40 dB.

Een en ander afhankelijk van de kwaliteit van uitvoering, woningscheidende wanden sterk afhankelijk van de bouwkundige detailleringen. Om te voldoen aan de NPR5070 "geluidwering in gebouwen" kan in het algemeen worden gesteld dat een massa van 500 kg/m2 voor een volle woningscheidende wand voldoet. Ankerloze spouwmuren (spouw = 100 mm) vereisen een gewicht van 200 kg/m2 per spouwblad. Detailleringen van aansluitingen zijn cruciaal.

Geluidsabsorptie

Stenen en blokken zijn getest door Peutz Lab. Nijmegen voor akoestiek. Geluidsabsorptierapporten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Brandbaarheid

Onbrandbaar (NEN 6064).

Rookontwikkeling

Rookdichtheid lager dan 10 m1.

Brandwerendheid

De betonstenen en -blokken hebben een hoge weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) volgens NEN 6068.

Voor meer technische productinformatie over het Ecoblok raadpleeg het datablad.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Lichtbetonblokken

Toepassingsklasse III volgens BRL2340

Type

Stuks per m2 Specie ltr/m2 *

met stootvoeg

zonder stootvoeg

BIA-9/19 16,5 11,4 8,6
BIA-10/19 (hol) 16,5 12,2 9,1
BIA-10/19 16,5 12,2 9,1
BIA-10x20x30 15/29/43 8/24/40 n.v.t.
BIA-10/24 12,0 10,5 7,7
BIA-12/19 16,5 14,3 10,5
BIA-14/19 16,5 17,6 13,2
BIA-14/24 12,0 15,2 11,2
BIA-19/19 16,5 26,6 20,6
BIA-20/19 16,5 27,4 21,1
BIA-20/19x22 21,7 29,0 22,7
BIA-20/24 12,0 23,5 17,7
BIA-26/19 21,5 46,6 35,9
BIA-26/24 17,5 44,4 33,5
BIA-32/19x18 26,5 69,9 53,9
BIA-32/24 19,5 62,1 47,5

 ECO Blok

Type

Stuks per m2 Specie ltr/m2 *

met stootvoeg

zonder stootvoeg

BIA ECO 10/19 16,5 n.v.t. 5
BIA ECO 14/19 16,5 n.v.t. 7

Lichtbetonstenen

Toepassingsklasse III volgens BRL2340
 

Type
 
Stuks per m2
 
Specie ltr/m2 *
 
met stootvoeg
 
zonder stootvoeg
 
BIA-WF
 
72
 
19,9
 
n.v.t.
 
BIA-AF
 
55
 
16,2
 
n.v.t.
 
BIA-MF
 
48
 
14,8
 
n.v.t.
 
BIA-DMF
 
48
 
20,7
 
n.v.t.
 
BIA-MDF 9/9
 
50
 
13,1
 
n.v.t.
 
BIA-MDF 14/9
 
50
 
20,3
 
n.v.t.
 

Separatie plaatje

Toepassingsklasse I volgens BRL2340

Type

Stuks per m2 Specie ltr./m2

Met stootvoeg

Zonder stootvoeg

BIA-PLAATJE 7/25 ** 18 5,9 n.v.t.
BIA-PLAATJE 7/19 ** 16,5 5,7 n.v.t.

* Specie ltr / m2: deze verbruikscijfers zijn theoretisch, indicatief en exclusief morsverlies (ca. 25%). Bovendien is er geen rekening gehouden met perforaties in de stenen of blokken
** T.b.v. niet dragende wanden.

Zowel voor woning- als utiliteitsbouw t.b.v. (dragende) binnenmuren en scheidingswanden.

Bruikbaarheid, voorschriften

De betonstenen en -blokken voldoen aan NEN-EN 771-3, BRL 2340. KOMO-Attest met productcertificaat Bouwblokken en -stenen van beton op basis van BRL 2340. De gebruikte bestanddelen voldoen aan de relevante normen: zand en grind volgens NEN 5905, NEN-EN 12620 cement volgens NEN 3550, NEN-EN 197-1 en de lichte toeslagmaterialen voor lichtbeton volgens NEN 3543, NEN-EN 13055-1.

Ontwerpdetails

In samenwerking met Archidat biedt BIA Beton de mogelijkheid leveranciergebonden bouw- en referentiedetails te raadplegen voor woningbouw, woongebouwen en renovatie.

Via deze link kunt u eenvoudig bouwdetails raadplegen. U heeft de keuze uit de volgende bestandsformaten: GIF-, PDF- , NDW-, DGW- of DXF-bestanden.

BIA Beton haakt hiermee in op de ontwikkelingen rondom de aanscherping van de EPC.

Bestektekst

Zie STABU-bestekspecificaties op NBD-Online.

Verwerking en montage

Verwerkingsrichtlijnen en -adviezen t.a.v. maatregelen op de bouwplaats, hulpgereedschap, mortels, uitvoeringsadviezen, dilatatievoegen, wapening, waterdoorlatendheid en -dichtheid, impregnatie en reiniging zijn op aanvraag verkrijgbaar bij BIA Beton Industrie Arts B.V.

Economische factoren

Prijzen

Opgave fabrikant.

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden fabrikant, gedeponeerd bij Kamer van Koophandel in Den Haag, nummer 3849 en in Utrecht, nummer GV5104.

Levering

Door fabrikant franco werk of af fabriek.

Levertijd

In overleg, meeste standaardafmetingen uit voorraad.

Leveringsgebied

Nederland, België en Duitsland.

Technische service

Productdocumentatie en advies door fabrikant.

Referenties

Referentie adressen vestigingen/fabrieken:

 • Sluisweg 36, 5145 PE Waalwijk;
 • Loonse Waard 22, 6606 KG Wijchen (verkoopkantoor);
 • Vorleweg 23, 5451 GC Mill;
 • Postbus 99, 6600 AB Wijchen;